Одштампај
Конкурси и јавни позиви - Град Лозница, текућа година

*Текст новијих конкурса и јавних позива налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).1.
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2021. годину
  .pdf
 Број: 06-1-02/21-II   
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет - Образац 1.  .doc
 
Периодични извештај о реализацији програма
  .doc
 Датум пријема и објаве: 18.01.2021. године    
     
2.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-1-3-1/21-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-1-3-2/21-II   
 
Пријава на јавни конкурс - Образац број 1.  .docx
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године   
 Бодовна ранг листа  .pdf
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
  Број: 06-7-9/21-II   
 
Решење о избору пројеката у области културе са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-7-10/21-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 131/2021-IX   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године   
 
Ревидирани буџет пројекта - образац 1
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године   
 
Обрасци - периодични и завршни наративни извештај
 .doc 
 Датум пријема: 21.05.2021. године, а објаве: 24.05.2021. године   
     
3.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-1-4-1/21-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2021. години
  .pdf
  Број: 06-1-4-2/21-II   
 
Образац пријаве и Образац описа пројекта активности - Образац 1. и Образац 2.  .docx
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.04.2021. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката цркава и верских заједница у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-7-11/21-II   
 
Решење о избору пројеката цркавва и верских заједница у области вере са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-7-12/21-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса  .pdf
  Број: 132/2021-IX   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године   
 
Ревидирани буџет пројекта - образац 1а .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године   
 
Обрасци - периодични и завршни наративни извештај .doc 
 Датум пријема: 21.05.2021. године, а објаве: 24.05.2021. године   
     
4.Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града 2021. годину
  .pdf
 Број: 06-1-5-2/21-II   
 
Пријава на јавни конкурс
  .doc
 
Изјава уз пријаву на конкурс
  .doc
 
Нацрт буџета програма рада/пројекта
  .doc
 
Пријава за учешће на конкурсу
  .doc
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године   
     
5.Одлука о расписивању конкурса за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-1-6/21-II   
 
Образац за пријаву
  .docx
 Датум пријема и објаве: 25.01.2021. године   
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2021. години
  .pdf
  Број: 06-6-12/21-II   
 Датум пријема и објаве: 21.04.2021. године   
     
6.Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-1-1-1/21-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2021. годину
  .pdf
  Број: 06-1-1-2/21-II   
 
Образац пријаве - Образац 2.  .docx
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године   
 Бодовна ранг листа
  .pdf
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2021. годину  .pdf
  Број: 06-7-7/21-II   
 
Решење о о висини средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2021. годину  .pdf
  Број: 06-7-8/21-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса  .pdf
  Број: 133/2021-IX   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године   
 
Ревидирани буџет посебног програма за 2021. годину - образац 2 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године   
 
Обрасци - периодични и завршни извештај о реализацији програма
 .doc 
 Датум пријема: 21.05.2021. године, а објаве: 24.05.2021. године   
     
7.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-2-1-1/21-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-2-1-2/21-II   
 
Образац пријаве - Образац 1.  .docx
 
Образац буџета пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 04.02.2021. године   
 
Закључак о давању сагласности на доношење Решења о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2021. години  .pdf
  Број: 06-4-18/21-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
  Број: 129/21-I   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2021. године   
 
Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
 
Закључак Градског већа града Лознице
  .pdf
  Број: 06-6-11/21-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2021. години
  .pdf
  Број: 06-6-11-1/21-II   
 Информација учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 103/2021-IX   
 
Образац ревидираног буџета пројекта
  .xlsx
 
Наративни и финансијски извештај - образац 2
  .docx
 
Финансијски извештај о реализацији пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године   
     
8.Оглас за давање у закуп пословног простора за обављање трговинске делатности путем јавног надметања (лицитације) у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.03.2021. године   
     
9.Јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара
  .pdf
 Број:445/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године   
     
10.Одлука о расписивању јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града Лознице за 2021. годину
  .pdf
 Број: 06-6-10/21-II   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године   
     
11.Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју из буџета града Лознице за 2021. годину
  .pdf
 
Јавни позив о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју
  .pdf
 Број: 06-6-8/21-II   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године   
     
12.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - фасаде
  .pdf
 Број: 06-6-9-1/21-II   
 Пријава на јавни конкурс - фасаде
  .docx
 Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - уређаји и опрема
  .pdf
 Број: 06-6-9-4/21-II   
 Пријава на јавни конкурс - уређаји и опрема
  .docx
 Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - инсталације  .pdf
 Број: 06-6-9-3/21-II   
 Пријава на јавни конкурс - инсталације
  .docx
 Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - кровови
  .pdf
 Број: 06-6-9-2/21-II   
 Пријава на јавни конкурс - кровови
  .docx
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године   
 Предлог рангирања пројекта
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.06.2021. године   
 
Коначна ранг листа - кровови, инсталације, уређаји и опрема
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године   
 
Предлог ранг листе - фасаде
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године   
 
Коначна ранг листа - фасаде  .pdf
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године   
     
13.Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања
  .pdf
 175/2021-I
   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2021. године   
     
14.Оглас за давање у закуп пословног простора за обављање трговинске делатности путем јавног надметања (лицитације) у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 16.04.2021. године   
     
15.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне (1) стамбене јединице са могућношћу куповине на територији града Лознице
  .pdf
 Број: 187/2021-I   
 Датум пријема и објаве: 26.04.2021. године   
     
16.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне (1) стамбене јединице са могућношћу куповине на територији града Лознице  .pdf
 Број: 188/2021-I   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2021. године   
     
17.

Јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавање за обављање послова комуналног милиционара

  .doc
 Број:
   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2021. године   
     
18.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Број: 710/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године   
     
19.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
  .pdf
 Број: 709/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године   
     
20.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
  .pdf
 Број: 708/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године   
     
21.Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији Града Лознице у 2022. године
  .pdf
 Број: 06-10-18/21-II   
 
Образац пријаве - Образац 1
  .docx
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године   
     
22.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 .docx
.pdf
 Број: 111-1/2020-III1
   
 Датум пријема и објаве: 23.06.2021. године   
     
23.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време службеника са статусом инвалида
 .docx.pdf
 Број: 111-1/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 23.06.2021. године   
     
24.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2022. годину
 .doc 
 Број: 01/2021
   
 Јавни позив за доказивање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2022. годину
 .doc 
 Број: 02/2021   
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији града Лознице за 2022. годину
 .docx 
 
Изјава о давању сагласности - Образац 1а
 .docx 
 
Изјава - правна лица - Образац 1б
 .docx 
 
Изјава - Образац 2а
 .docx 
 
Изјава - правна лица - Образац 2б
 .docx 
 
Изјава - Образац 1ц
 .docx 
 
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
 .doc 
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на пољопривредном инфраструктуром на територији града Лознице за 2022. годину
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године   
     
25.Конкурс за доделу средстава за подршку младим пољопривредницима на територији града Лознице у 2021. години
  .pdf
 
Пословни план
 .doc 
 
Прилог 1 - Елементи за бодовање подносилаца пријаве на конкурс у сврху рангирања
 .doc 
 
Прилог 2 - Изјава добављача
 .doc 
 
Прилог 3 - Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице
 .doc 
 
Прилог 4 - Образац пријаве на конкурс
 .doc 
 
Изјава о прибављању докумената из службених евиденција
  
.pdf
 Број: 821/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године   
     
26.Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021. години - ЛАПЗ техничка подршка ССС/ВШС/ВСС
 .doc.pdf
 Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021. години - ЛАПЗ техничка подршка - таленти
 .doc.pdf
     
27.Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији града Лознице 
  .pdf
 Обрасци
 .docx
 
 Правилник
  .pdf
 Обавештење
  .pdf
 

Датум пријема и објаве: 16.07.2021. године

   
-
Прелиминарна ранг листа
  .pdf
 

Датум пријема и објаве: 6.8.2021. године

   
-
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији града Лознице
  .pdf
 

Датум пријема и објаве: 24.8.2021. године

   
     
29.Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Лознице за 2021. годину
  .pdf
 -
 Прилог 1А Јавног позива за грађане  .doc
 
 -
 Прилог 2 Јaвног позива за грађане
 .doc
 
 Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова  .pdf
 
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 1 - Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова
  .pdf
  Број: 513/2021-I   
 
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 2 - Набавка и уградња прозора и спољних врата са пратећим грађевинским радовима за грађање власнике породичних кућа или станова
  .pdf
  Број: 514/2021-I
   
 
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 3 - Набавка и инсталација котлова/пећи, на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) за грађане власнике породничних кућа
  .pdf
  Број: 515
   
 Датум пријема и објаве: 30.09.2021. године    
 
Коначна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 1 - Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова  .pdf
 
Коначна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 2 - Набавка и уградња прозора и спољних врата са пратећим грађевинским радовима за грађање власнике породичних кућа или станова  .pdf
 
Коначна ранг листа крајњих корисника - ЗА МЕРУ 3 - Набавка и инсталација котлова/пећи, на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) за грађане власнике породничних кућа  .pdf
 Број: 06-23/21-II   
 Датум пријема и објаве: 15.10.2021. године    
 
Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације
  .pdf
 Број: 06-25-1/21-II   
 Датум пријема и објаве: 02.11.2021. године    
     
30.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 .docx 
 
Конкурс траје 15 дана од дана објављивања
   
 Датум пријема и објаве: 08.09.2021. године   
     
31.Јавни позив за подношење захтева за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
  .pdf
 Број: 1105/2021-III1   
 
Захтев за израду пројекта калцизације
 .doc 
 
Захтев за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта - калцизацијом земљишта
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 13.09.2021. године   
     
32.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.09.2021. године   
     
33.Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевиснког земљишта у јавној својини
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 27.09.2021. године   
     
34.Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевиснког земљишта у јавној својини  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године   
     
35.Конкурс за доделу средстава за подршку младим пољопривредницима на територији града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 1301/2021-III1   
 
Прилог 1 - Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања
 .doc
 
 
Прилог 2 - Изјава добављања
 .doc 
 
Прилог 3 - Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице
 .doc 
 
Прилог 4 - Образац пријаве на конкурс
 .doc 
 
Изјава о прибављању докумената из службених евиденција
  .pdf
 
Модел Пословног плана
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године   
 
Ранг листа уредних пријава
  .pdf
 Број: сл/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.11.2021. године   
     
36.Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
  .pdf
 Број: 1416/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 04.11.2021. године   
     
37.Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница  .pdf
 Број: 1477/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2021. године   
     
38.Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју из буџета града Лознице за 2021. годину - други јавни позив
  .pdf
 
 Јавни позив о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју из буџета града Лознице за 2021. годину - други јавни позив  .pdf
 Број: 06-26-14/2021-II   
 Датум пријема и објаве: 23.11.2021. године   
     
39.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 .docx.pdf
 Број: 111-13/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 01.12.2021. године