Одштампај
Конкурс за директоре јавних предузећа

*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница .docx.pdf
 Број: 06-1/17    
 Датум: 10.03.2017. године   
      
2.Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
  .pdf
 Број: 06-3/17 
   
 Датум: 05.04.2017. године
   
 
     
3.
Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата
 .docx.pdf
 Датум: 19.04.2017. године   
      
4.
Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница
 .doc.pdf
 Број: 08/17   
 Датум: 20.04.2017. године   
      
5.
Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница .doc.pdf
 Број: 07/17   
 Датум: 20.04.2017. године   
      
6.
Пословник о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
 .docx.pdf
 Датум: 25.04.2017. године   
      
7.
Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата за избор директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
 .docx.pdf
 Датум: 12.05.2017. године   
      
8.
Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница .doc.pdf
 Број: 20/2017   
 Датум: 12.05.2017. године   
      
9.
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
 .docx.pdf
 Број: 06-2/17    
 Датум: 20.11.2017. године   
      
10.
Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата
 .docx.pdf
 Датум: 27.12.2017. године   
      
11.
Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
 .doc.pdf
 Број: 3/17    
 Датум: 27.12.2017. године   
      
12.
Ранг листа кандидата Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 09.02.2018. године   
      
13.
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација", Лозница
  .pdf
 Број: 06-5/18-16-11   
  Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
      
14.Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
 .doc.pdf
 Број: 06-2/19   
 Датум пријема и објаве: 19.06.2019. године   
      
15.Закључак о повлачењу поднете пријаве
 .doc.pdf
 Број: 06-2/19   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године   
      
16.Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница .docx.pdf
 Број: 06-2/20   
 Датум пријема и објаве: 15.09.2020. године   
      
17.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница .doc.pdf
 Број: 5/20   
 Датум пријема и објаве: 26.10.2020. године   
     
18.Ранг листа кандидата - Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Лозница  .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.11.2020. године   
     
19.Решење о именовању директора - Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Лозница  .pdf
 Број: 06-33/20-7-17    
 Датум пријема и објаве: 18.12.2020. године    
      
20.Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
 .docx.pdf
 Број: 06-4/20   
 Датум пријема и објаве: 21.12.2020. године    
      
21.Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата
  .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 30.12.2020. године    
      
22.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног предузећа "Топлана-Лозница", Лозница  .doc.pdf
 Број: 7/2021    
 Датум пријема и објаве: 13.01.2021. године    
      
23.Ранг листа кандидата - Јавно комунално предузеће "Топлана-Лозница" Лозница
  .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године    
      
24.Решење о именовању директора - Јавно комунално предузеће "Топлана-Лозница" Лозница   .pdf
 Број: 06-5/21-9-7/1
    
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године    
      
25.Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
  .docx.pdf
 Број: 06-2/21    
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године    
      
26.Оглас о јавном конкурсу за избор директора Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница
  .docx.pdf
 Број: 06-3/21    
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године    
      
27.Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата
  .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године    
      
28.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
  .doc.pdf
 Број: 7/21    
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године    
      
29.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница  .docx.pdf
 Број: 8/21    
 Датум пријема и објаве: 14.05.2021. године    
      
30.
Ранг листа кандидата Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
  .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године    
      
31.Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
  .doc.pdf
 Број: 06-11/21-10-7/1    
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године    
      
32.Ранг листа кандидата Јавног комуналног предузећа "Наш дом", Лозница
  .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године    
      
33.Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Наш дом", Лозница  .doc.pdf
 Број: 06-11/21-10-7/2    
 Датум пријема и објаве: 15.06.2021. године