Одштампај
Архива конкурса - Град Лозница, 2016. година

*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
 .doc
.pdf
 Број: 06-45/15-28-13
   
 Датум: 11.01.2016. године   
      
2.Предлог Комисије и Решење Градског већа о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2016. годину
  .pdf
 Датум: 20.01.2016. године   
      
3.
Предлог Комисије и Решење Градског већа о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма у области културе за 2016. годину  .pdf
 Датум: 20.01.2016. године   
      
4.
Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројеката удружења у области социјалне заштите за 2016. годину
  .pdf
 »
Изјава уз пријаву на конкурс
 .doc
.pdf
 »Нацрт буџета програма рада/пројеката
 .doc.pdf
 »Пријава за учешће на конкурсу
 .doc.pdf
 »Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Датум: 22.01.2016. године   
 Листа вредновања и рангирања
 .doc.pdf
 Датум: 24.02.2016. године   
      
5.
Периодични и завршни извештај правдања средстава - спорт 2016. - образац 5.
 .doc.pdf
 Датум: 27.01.2016. године   
      
6.
Јавни позив ѕа подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
 .doc.pdf
 »
Евиденциона пријава .doc.pdf
 Датум: 28.01.2016. године   
      
7.
Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 2016. години   .pdf
 »Образац за пријаву
 .docx.pdf
 Број: 06-01-6/16-II   
 Датум: 29.01.2016. године   
      
8.
Јавни позив за посебне програме у области спорта у граду лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Број: 06-02-4/16-II   
 Датум: 01.02.2016. године   
     
9.Закључак о утврђивању списка кандидата за директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница чији је оснивач град Лозница .doc.pdf
 »
Одлука о објављивању списка кандидата
 .docx.pdf
 Број: 2/2016
   
 Датум: 25.02.2016. године   
     
10.
Правилник о покретању поступка финансирања програма активности удружења грађана на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Одлука о покретању поступка финансирања програма активности удружења грађана на територији града Лознице у 2016. години  .pdf
 »
Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Образац пријаве на јавни конкурс
 .doc.pdf
 »
Образац предлога програма удружења предузетника за учешће на јавном конкурсу
 .doc.pdf
 Број: 06-4-20/16-II, 06-4-21/16-II и 06-4-22/16-II   
 Датум: 03.03.2016. године   
     
11.
Јавни позив за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2016. години
  .pdf
 »
Образац 1.1. - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
 .doc 
 »
Образац 1.2. - Буџет пројекта и ревидирани буџет пројекта
 .xls 
 Број: 06-4-19/16-II   
 Датум: 03.03.2016. године   
     
12.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
 .docx.pdf
 Број: 06-5/16-29-8   
 Датум: 04.03.2016. године   
     
13.
Јавни конкурс за доделу средстава задужбинама и фондацијама у области уметности и науке за пројекте који доприносе промоцији културно-историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години  .doc.pdf
 »
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Број: 06-4-14/16-II   
 Датум: 17.03.2016. године   
     
14.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2016. години
 .doc.pdf
 »
Пријава на јавни конкурс .doc.pdf
 Број: 06-4-17/16-II   
 Датум: 17.03.2016. године   
     
15.
Решење о додели и висини годишње градске награде најуспешнијим ученицима и студентима у 2016. години
  .pdf
 Број: 06-7-5/16-II   
 Датум: 25.03.2016. године   
     
16.
Обједињени предлог за одобравање посебних програма реализације општег интереса у области спорта у 2016. години
  .pdf
 »
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум: 29.03.2016. године   
     
17.
Обједињени предлог за одобравање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији кулутрно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години   .pdf
 »
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум: 06.04.2016. године   
     
18.
Обједињени предлог за одобравање пројеката у области вере за 2016. годину
  .pdf
 »
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум: 06.04.2016. године   
     
19.
Решење о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2016. годину
  .pdf
 Број: 06-9/16-II   
 Датум: 11.04.2016. године   
     
20.
Решење о допуни Решења бр. 06-9/16-II од 11.04.2016. године о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2016. годину  .pdf
 Број: 569/16-III1   
 Датум: 14.04.2016. године   
     
21.
Записник са седнице стручне Комисије за расподелу средстава за суфинасирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2016. години
  .pdf
 
Предлог одлуке Градском већу и Градоначелнику о избору пројеката производње медијских садржаја
  .pdf
 
Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
  Број: 06-10-1/16-II
   
 
Обавештење за доставу обрасца
  .pdf
 Датум: 20.04.2016. године
   
     
22.
Решење којим се усваја предлог комисије за одобравање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији културно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години
  .pdf
 Број: 06-10-2/16-II   
 
Решење којим се одобравају усклађени пројекти задужбина и фондација у области уметности и науке који доприносе промоцији културно историјског наслеђа везаног за лик и дело Вука Караџића од значаја за град Лозницу у 2016. години са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката задужбина и фондација у области уметности и науке из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
 Датум: 20.04.2016. године   
     
23.
Решење којим се одобравају усклађени пројекти цркава и верских заједница, носилаца пројеката у области вере за 2016. годину са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области вере из буџета града Лознице у 2016. години  .pdf
 Број: 06-11-5/16-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
  .pdf
 Датум: 18.05.2016. године   
     
24.
Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњег програма спортских организација на територији града Лознице у 2017. године
 .doc.pdf
 Број: 06-14-19/16-II   
 
Апликациони формулар
 .doc 
 Датум: 07.06.2016. године   
     
25.
Решење о висини средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2016. годину
 .doc.pdf
 Број: 06-14-17/16-II   
 
Обавештење учесницима Јавног конкурса за суфинасирање посебног програма у области спорта на територији града Лознице у 2016. години
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет посебног програма .doc 
 Датум: 07.06.2016. године   
     
26.
Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
 .doc.pdf
 Датум: 08.06.2016. године   
     
27.
Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини .doc.pdf
 Датум: 30.06.2016. године   
     
28.
Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2017. годину  .pdf
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 
Одлука о одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину
  .pdf
 Датум: 25.07.2016. године   
     
29.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2017. годину
 .doc.pdf
 Датум: 16.09.2016. године   
     
30.
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2017. годину
 .doc.pdf
 Датум: 16.09.2016. године   
     
31.
Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
  .pdf
 Број: 1881/16-III1   
 Датум: 08.11.2016. године   
     
32.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Лознице за куповину сеоских кућа са окућницом
  .pdf
 Број: 06-41-1/16-II   
 Датум: 13.12.2016. године   
     
33.
Обавештење о позиву за подношење понуда за руководиоца изградње
 .docx.pdf
 Датум: 30.12.2016. године