Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Пријава радова - 2018. година


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-218-WA-1/2018   
 Датум: 10.01.2018. године   
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31968-WA-5/2017  
 Датум: 10.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-WA-1/2018   
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-40289-WA-2/2018   
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миладин Мартиновић, Богатић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26348-WA-4/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-46-WA-2/2018  
 Датум: 19.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19-WA-2/2018  
 Датум: 19.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-WA-7/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-WA-2/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милинко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3178-WA-3/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стругара Радановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3513-WA-1/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-WA-4/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ГП "ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-WA-6/2018  
 Датум пријема: 21.02.2018. године, објаве: 22.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Михаиловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26456-WA-4/2018  
 Датум пријема: 21.02.2018. године, објаве: 22.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Предраг Ђурић и Милан Тадић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-878-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Вељко Живановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1526-WA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1025-WA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Наташа Јеротић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39955-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александер Пантић, Руњани .pdf
 Број: ROP-LOZ-40505-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предраг Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миодраг Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3300-WA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Петар Тасић", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    
 Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3318-WA-4/2018  
 Датум пријема: 28.03.2018. године, објаве: 29.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јанко Радојчић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3221-WA-3/2018  
 Датум пријема: 28.03.2018. године, објаве: 29.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгољуб Вучетић, Трбушница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2443-WA-4/2018  
 Датум пријема: 28.03.2018. године, објаве: 29.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Грађевинска радња "Дом новоградња" Миладин Стојановић пр., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-WA-10/2018  
 Датум пријема: 28.03.2018. године, објаве: 29.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Дишић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29831-WA-4/2018  
 Датум пријема: 28.03.2018. године, објаве: 29.03.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "YANITA BORD" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34572-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Лука Поповић, Врбић, Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-2190-WA-4/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "Долмар-траде" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-WA-6/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9820-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-WA-6/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7423-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7421-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8681-WA-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7420-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7386-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13705-WA-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7419-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-WA-4/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марко Јокичић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-37898-WA-3/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7839-WA-3/2017  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-WA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о понављању поступка - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3317-ISAW-1/2017  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милош Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31674-WA-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Реља" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3523-WA-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3129-WA-2/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милорад Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4002-WA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-WA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Раде Чугуровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21063-WA-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Саша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35312-WA-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Републичка дирекција за имовину РС
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10653-WA-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Трифуновић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24799-WA-4/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Бранко Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22242-WA-5/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Душанка Бојчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5349-WA-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-WA-12/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Зоран и Мирјана Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12597-WA-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-WA-6/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11447-WA-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-WA-6/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Мирослав Јевтић, Стојан Ранковић, Лозница и Момчило СТанковић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-4573-WA-4/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослав Вуловић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14050-WA-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14136-WA-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5806-WA-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2918-WA-7/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12233-WA-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-WA-8/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36815-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миланка Пејић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7897-WA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Јелић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9874-WA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-WA-9/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мишко Ђелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15540-WA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8426-WA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Унимонт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-WA-6/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16813-WA-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јанко Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1210-WA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-444-WA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-33548-WA-10/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-84-WA-2/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8106-WA-2/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8106-WA-2/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Никола Максимовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28627-WA-5/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радомир Мићановић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17898-WA-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7968-WA-4/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Симић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-WA-3/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12062-WA-2/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дарко Милутиновић, Клупци .pdf
 Број: ROP-LOZ-12479-WA-6/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10468-WA-3/2018  
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7890-WA-3/2018  
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8117-WA-3/2018  
 Датум пријема: 25.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ивица Пуљезевић, Мали Зворник  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12246-WA-4/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дарко Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8015-WA-4/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17715-WA-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Сретен Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5667-WA-5/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19670-WA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миленко Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14871-WA-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37248-WA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23067-WA-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21403-WA-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-WA-10/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Никола Митровић, Јаребице .pdf
 Број: ROP-LOZ-14135-WA-4/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15787-WA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зорица Јовановић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-16215-WA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-WA-4/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2082-WA-7/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владо Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25081-WA-1/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24699-WA-2/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25173-WA-1/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25174-WA-1/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-WA-6/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-WA-12/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Добросав Баштовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14578-WA-4/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19310-WA-3/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25435-WA-1/2018  
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    
Вести
13.Јануар 2022.
Градоначелник Лознице Видоје ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић поднео ...
13.Јануар 2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ
            Поштовани, ...
06.Јануар 2022.
Поклон Града Лознице ...
Чланови Тима за будућност Лознице Марија Бабић, ...
31.Децембар 2021.
Новогодишња честитка ...
Поштовани суграђани, Желим вам да ...
29.Децембар 2021.
Порука градоначелника на ...
Град Лозница на челу са ...
27.Децембар 2021.
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ...
Пратећи рад и залагање спортиста у клубовима ...