Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Пријава радова - 2017. година


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34821-WA-1/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34687-WA-1/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-WA-5/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ранко Миловановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9227-WA-2/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-WA-2/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-WA-2/2017  
 Датум: 25.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-417-WA-2/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-WA-4/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2186-WA-1/2017  
 Датум: 06.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-WA-4/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Раде Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-WA-4/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4321-WA-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-WA-4/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28725-WA-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Михаило Вишњић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19114-WA-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миле Теовановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-WA-5/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - нису испуњени услови - Владимир Јеринић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3318-WA-3/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - нису испуњени услови - Владимир Јеринић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3317-WA-3/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4081-WA-2/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Рада Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-WA-5/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Електротехничко предузеће "Елинг" ад, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4800-WA-2/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова за пријаву радова - захтев "ГПР Милан Илић", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-WA-3/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова за пријаву радова - захтев "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-WA-3/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "ГПР Милан Илић", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-WA-4/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-WA-7/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радомир Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7981-WA-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-WA-4/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Божица Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34602-WA-4/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-WA-6/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8384-WA-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6804-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7204-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34236-WA-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-WA-3/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-WA-4/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-WA-2/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Живан Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7788-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

– 

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1845-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Илија Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10850-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11351-WA-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24295-WA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6355-WA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Велимир Лукић, Зеница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-WA-3/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-WA-3/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Павловић Милорад, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-WA-3/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Лончар Зорана, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-WA-5/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Олгица Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14104-WA-1/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12132-WA-1/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13063-WA-3/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-WA-5/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-WA-3/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова - Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-WA-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14737-WA-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Алексеи Гоидина, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4490-WA-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Загорка и Горан Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15479-WA-1/2017
  
 Датум:01.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор „CAERUS GLOBAL GROUP“ д.o.o. за увоз, извоз и инвестиционе радове Београд (Нови Београд)
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13012-WA-2/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-WA-2/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13866-WA-2/2017
  
 Датум: 06.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-14308-WA-2/2017
  
 Датум: 06.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15103-WA-2/2017
  
 Датум: 09.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Горданић, из Новог Села
 

.pdf

 Број: ROP-LOZ-6116-WA-3/2017
  
 Датум: 14.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-WA-2/2017
  
 Датум: 19.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15101-WA-2/2017
  
 Датум: 13.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница, ул. Карађорђева, бр.2  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17963-WA-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12175-WA-3/2017
  
 Датум: 28.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-WA-2/2017
  
 Датум: 30.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-WA-4/2017
  
 Датум: 30.06.2017.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19172-WA-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16881-WA-2/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18490-WA-2/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Борко Краљевић, Трново, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16697-WA-3/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Душан Митровић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18141-WA-3/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17511-WA-2/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20860-WA-1/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-WA-4/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-WA-4/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радислав Мићић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20494-WA-1/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгомир Драгићевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20664-WA-2/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Марковић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-WA-4/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предраг Антонић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14118-WA-3/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21762-WA-1/2017  
 Датум: 26.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20568-WA-2/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-WA-2/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-WA-2/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Никола Јовановић, Бељин, Владимирци  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15181-WA-4/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15553-WA-2/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгица Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23130-WA-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Добривоје Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23362-WA-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-WA-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24780-WA-1/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-WA-3/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23655-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23653-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Радић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23448-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-WA-4/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Веселин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22996-WA-2/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радивоје Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15593-WA-3/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21068-WA-2/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25715-WA-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23474-WA-2/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-WA-6/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Грађевинск предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-WA-5/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-WA-3/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-WA-3/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стана Петровић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24554-WA-2/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-WA-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25705-WA-2/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Каитовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-WA-3/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Вељко Перић, Хртковци
 .pdf
 ROP-LOZ-25656-WA-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак о исправци потврде број: ROP-LOZ-25656-WA-3/2017
 .pdf
 ROP-LOZ-25656-WA-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 ROP-LOZ-19255-WA-4/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ненад Лукић, Бањевац, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25562-WA-4/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ГР "Дом Новоградња", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-WA-3/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-WA-7/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29853-WA-1/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29842-WA-1/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28620-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28356-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миодраг Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Скопљак, Требиње, БиХ .pdf
 Број: ROP-LOZ-18779-WA-4/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27421-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Момчило и Лепа Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28160-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-WA-4/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18188-WA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31488-WA-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31554-WA-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12295-WA-4/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Мирослав Јевтић, Лозница, Душан Антић и Даница Цветиновић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-WA-5/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-WA-4/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Filipovic invest gradnja" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-WA-5/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Момчило Милутиновић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11707-WA-4/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32510-WA-1/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23450-WA-3/2017  
 Датум: 27.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21043-WA-3/2017  
 Датум: 03.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ОШ "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-WA-4/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-WA-4/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-WA-5/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31109-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24540-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгољуб Зарић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24900-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17222-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Цвијета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31171-WA-2/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-25393-WA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предшколска установа "БАМБИ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35600-WA-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31168-WA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36345-WA-1/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Маринковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28476-WA-3/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оливера Цвијетиновић, Малешић, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8466-WA-4/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-WA-4/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Јон, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36649-WA-1/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22626-WA-7/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30710-WA-2/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-WA-5/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-WA-5/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "VALY" д.о.о., Белошевац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28329-WA-3/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38850-WA-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-WA-4/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Лука Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39229-WA-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-WA-3/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    
Вести
13.Јануар 2022.
Градоначелник Лознице Видоје ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић поднео ...
13.Јануар 2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ
            Поштовани, ...
06.Јануар 2022.
Поклон Града Лознице ...
Чланови Тима за будућност Лознице Марија Бабић, ...
31.Децембар 2021.
Новогодишња честитка ...
Поштовани суграђани, Желим вам да ...
29.Децембар 2021.
Порука градоначелника на ...
Град Лозница на челу са ...
27.Децембар 2021.
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ...
Пратећи рад и залагање спортиста у клубовима ...