Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Пријава радова - 2016. година


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 351-582/2015-V   
 Датум: 05.01.2016. године   
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 351-565/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: 351-555/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за промет и услуге "ЕТУАЛ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-WA-1/2016  
 Датум: 18.02.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-624-WA-1/2016
  
 Датум: 18.02.2016. године  
    

Обавештење да нису испуњени услови за пријаву радова - Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2291-WA-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2485-WA-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Милан С. Илић, Милан Ђ. Цвијановић и Г.П. "Трим Ло - градња" д.о.о. из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-315-WA-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-WA-3/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славиша Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-WA-3/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-WA-3/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27071765-WA-3/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3588-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-WA-3/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-WA-4/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6628-WA-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ненад Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5554-WA-2/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за промет "ЕТУАЛ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-WA-4/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Божић, Бачки Петровац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5580-WA-2/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-WA-2/2016  
 Датум: 16.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љиљана Будимир, Земун .pdf
 Број: ROP-LOZ-10138-WA-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Хришћанско хуманитарно удружење "Хлеб живота", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4243-WA-4/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10910-WA-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4837-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4835-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4839-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4833-WA-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11371-WA-2/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-WA-5/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јулијана и Дејан Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-WA-5/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7963-WA-3/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9226-WA-2/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12280-WA-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Војин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2816-WA-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    
 Потврда о пријави радова - инвеститор Бојић Марио, Лозница .pdf
 Број: 351-229/2016-V  
 Датум:14.06.2016.године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Бантић, Лозница .pdf
 Bрој: 351-235/2016-V  
 Датум: 17.06.2016.године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Бантић, Лозница .pdf
 Број: 351-236/2016-V
  
 Датум: 17.06.2016.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13863-WA-1/2016  
 Датум: 27.06.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "DOMAX" д.о.о., Штитар .pdf
 Број: ROP-LOZ-1943-WA-3/2016  
 Датум: 30.06.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослава Видовић Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14447-WA-1/2016  
 Датум: 04.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јово Мумовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15030-WA-1/2016  
 Датум: 26.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Гроздана Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15655-WA-1/2016  
 Датум: 26.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14791-WA-2/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-WA-5/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милисав и Милорад Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7989-WA-3/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгана Ђунић Вагалица, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-16401-WA-1/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16853-WA-2/2016  
 Датум: 10.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-WA-4/2016  
 Датум: 10.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и сулуге "МБМ Рад" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-WA-3/2016  
 Датум: 12.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20328-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20100-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан С. Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20076-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Биљана Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19703-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Госпа Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18996-WA-2/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20450-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Бојан Петровић, Крупањ-Томањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20421-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радован Васић, Крупањ-Церова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20417-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миахило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15115-WA-4/2016  
 Датум: 24.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Ђурић и Видосава Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20920-WA-2/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-20141-WA-4/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љубинка Wenisch, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14711-WA-4/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Војислав Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19835-WA-2/2016  
 Датум: 05.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Сремчевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20929-WA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016.године  
    
– Потврда о пријави радова - инвеститор Комесаријат за избеглице и миграције, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21741-WA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Свети Сава", Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23299-WA-1/2016  
 Датум: 15.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Вук Караџић" Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23378-WA-1/2016  
 Датум: 19.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љиљана Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24246-WA-1/2016  
 Датум: 22.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-WA-4/2016  
 Датум: 03.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25796-WA-1/2016  
 Датум: 05.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије" .pdf
 Број: ROP-LOZ-25934-WA-1/2016  
 Датум: 06.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25801-WA-1/2016  
 Датум: 06.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Радосав Лазић, Брадић, Радомир Коцић, Београд и Друштво за производњу и промет "Интер-Инвест" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-WA-5/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26051-WA-1/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-24656-WA-2/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26193-WA-1/2016  
 Датум: 11.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миодраг Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26122-WA-1/2016  
 Датум: 11.10.2016.године  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Јеремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9081-WA-4/2016  
 Датум: 13.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Самостална грађевинска радња "Радинг", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21921-WA-3/2016  
 Датум: 17.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стим импорт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-WA-1/2016  
 Датум: 17.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Г.П. "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-WA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27287-WA-1/2016  
 Датум: 19.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Радивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27035-WA-1/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-WA-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27461-WA-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгослав Искић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-WA-2/2016  
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стојанка Деспотовић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27736-WA-2/2016  
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28263-WA-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11435-WA-2/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28273-WA-3/2016  
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-WA-5/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-WA-3/2016  
 Датум: 08.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-WA-7/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стеван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21805-WA-4/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-WA-4/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-30084-WA-2/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31104-WA-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31107-WA-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-WA-2/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Војновић, Руњани .pdf
 Број: ROP-LOZ-30404-WA-2/2016  
 Датум: 09.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Сњежена Станковић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30168-WA-2/2016  
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Енерготранс МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-WA-3/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: 32783-WA-2/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32206-WA-2/2016  
 Датум: 23.12.2016. године  
    
Вести
13.Јануар 2022.
Градоначелник Лознице Видоје ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић поднео ...
13.Јануар 2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ
            Поштовани, ...
06.Јануар 2022.
Поклон Града Лознице ...
Чланови Тима за будућност Лознице Марија Бабић, ...
31.Децембар 2021.
Новогодишња честитка ...
Поштовани суграђани, Желим вам да ...
29.Децембар 2021.
Порука градоначелника на ...
Град Лозница на челу са ...
27.Децембар 2021.
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ...
Пратећи рад и залагање спортиста у клубовима ...