Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Јавни увид


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Јавни увид нацрт ПДР "Штира"
 .doc
.pdf
  Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8680 КО Лозница
 .doc.pdf
  Датум: 02.03.2016. године   
   
   

Јавни увид - Нацрт измена и допуна ПДР индустријске зоне Шепак и Извештај о стратешкој процени утицаја
 .doc.pdf
 
Текстуални део
  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
Извод из постојећих ПДР индустријске зоне "Шепак"   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Попречни профили - саобраћај
  .pdf
 
Обухват плана
  .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре са гасификацијом
  .pdf
 
План ЕЕ инфраструктуре
  .pdf
 
План ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
Попречни профили - инфратсруктура
  .pdf
 
Постојећа намена површина
 
 .pdf
 
План препарцелације јавних површина
  .pdf
 
Власнички статус
  .pdf
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
  .pdf
 Датум: 27.10.2017. године   
      

Јавни увид - Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 .doc
.pdf
 
Текстуални део
 .docx
.pdf
 
План функционалне организације насеља - типичне насељске целине
  .pdf
 Датум: 31.07.2018. године
   
     
-
Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници .doc 
 - Текстулни део плана
 .doc
.pdf
 - План намене површина  
.pdf
 - Извештај о стратешкој процени утицаја
 .doc.pdf
  Датум: 08.08.2018
   
     

Текст огласа - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице "Лозница" у Лозници  .doc.pdf
 
Текстуални део
  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.11.2018. године
   
     

Текст огласа - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене планине Цер
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.12.2018. године   
     

Јавни увид - Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
 .doc 
 
Текстуални део
 .doc 
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
  .pdf
 
Текстуални део  .pdf
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.02.2019. године   
     

Јавни увид -  Нацрт плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници .doc
 
 Текстуални део .docx
.pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 18.07.2019. године
   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Тршићу
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .docx.pdf
 
Планирана намена површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .doc.pdf
 
Постојећа намена површина
  .pdf
 
Регулациони-нивелациони план
  .pdf
 
План површина јавних намена
  .pdf
 
Планирана намена површина
  .pdf
 
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре
  .pdf
 
Спровођење
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадар"
 .doc 
 
Текстуални део  .pdf
  Тематске карте   
  1-1
  .pdf
  1-2
  .pdf
  1-3  .pdf
  2-1
  .pdf
  2-2
  .pdf
  3-1
  .pdf
  3-2
  .pdf
  3-3
  .pdf
  4
  .pdf
  Рефералне карте
   
  Карта 1
  .jpg
  Карта 2
  .jpg
  Карта 3
  .jpg
  Карта 4
  .jpg
 
Извештај о стратешкој процени утицаја
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт плана Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лознице
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .doc.pdf
  Графички део
   
 
Планирана намена
   
  Лист 1
  .pdf
  Лист 2
  .pdf
  Лист 3  .pdf
  Лист 4  .pdf
  Лист 5  .pdf
  Лист 6  .pdf
  Лист 7  .pdf
  Лист 8  .pdf
  Лист 9  .pdf
 
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана
   
  Лист 1  .pdf
  Лист 2  .pdf
  Лист 3  .pdf
  Лист 4  .pdf
  Лист 5  .pdf
  Лист 6  .pdf
  Лист 7  .pdf
  Лист 8  .pdf
  Лист 9  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.12.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Композициони план
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
Композициони план  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.03.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници .docx.pdf
 Графички део   
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
План намене површина  .pdf
 
План разграничења јавних површина
  .pdf
 
План површина јавне намене
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc.pdf
 Графички део   
 Планирана намена површина - лист 1
  .pdf
 Планирана намена површина - лист 2  .pdf
 Планирана намена површина - лист 3  .pdf
 Планирана намена површина - лист 4  .pdf
 Планирана намена површина - лист 5  .pdf
 Планирана намена површина - лист 6  .pdf
 Планирана намена површина - лист 7  .pdf
 Планирана намена површина - лист 8  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 1
  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 2  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 4  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 5  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 6  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 7  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 8  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Стратешка процена утицаја детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице на животну средину .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Јелаву
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
План разграничења јавних површина  .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Просторног плана града Лознице
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Просторног плана града Лознице  .pdf
 Графички део   
 
Реферална карта број 1. - Намена простора
  .pdf
 
Реферална карта број 2. - Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  .pdf
 
Реферална карта број 3. - Заштита и туризам
  .pdf
 
Реферална карта број 4. - Спровођење плана
  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лознице на животну средину
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.10.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишић, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишић, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.11.2020. године   
     

Одлагање јавне седнице - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 18.11.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 27.01.2021. године   
     

Јавни увид - Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
.pdf/.rar3
 Графички део   
 
Намена простора
  .pdf
 
Систем урбаних центара и рурална подручја
  .pdf
 
Саобраћај и електронске комуникације
  .pdf
 
Енергетика и водопривредна инфраструктура
  .pdf
 
Туризам и заштита простора
  .pdf
 
Животна средина
  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године  .pdf
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Клупцима
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Клупцима .docx.pdf
 Графички део   
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
План намене површина  .pdf
  –План разграничења јавних површина јавне намене
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 09.06.2021. године   
     
-
Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима
 .doc
.pdf
 Текстуални део   
 -
 Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима .docx
.pdf
 Графички део   
 -
План саобраћаја  .pdf
 -
План намене површина  .pdf
 -
План разграничења јавних површина јавне намене  .pdf
 -
Синхрон плана
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.07.2021. године   
     
-
Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Зајачи .doc
.pdf
 Текстуални део   
 -
 Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Зајачи .doc
.pdf
 Графички део   
 -
План намене површина  .pdf
 -
План саобраћаја  .pdf
 -
План разграничења јавних површина јавне намене  .pdf
 -
Синхрон плана  .pdf
  Датум пријема и објаве: 28.07.2021. године   
     
 Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за улицу Бирчанинову у Лозници
 .doc
.pdf
  Текстуални део   
 -
Нацрт Плана детаљне регулације за улицу Бирчанинову у Лозници .doc
.pdf
 Графички део   
 -
План намене површина  .pdf
 -
План регулације и нивелације
  .pdf
 -
Грађевинске линије
  .pdf
 -
Синхрон плана  .pdf
     
 Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за улицу Кланичка у Лозници .doc
.pdf
  Текстуални део   
 -
Нацрт Плана детаљне регулације за улицу Кланичка у Лозници .doc
.pdf
 Графички део   
 -
План намене површина
  .pdf
 -
Саобраћајно решење I фаза
  .pdf
 -
Саобраћајно решење II фаза  .pdf
 -
План регулације и нивелације  .pdf
 -
Синхрон плана  .pdf
 -
Спровођење плана
  .pdf
     
 НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ
 .doc
.pdf
 Текстуални део   
  Нацрт Плана детаљне регулације за уређење горњег тока реке Штире у Лозници
 .doc
.pdf
 Графички део   
  Планирана намена површина
  .pdf
  Регулација реке Штире
  .pdf
  Синхрон план
  .pdf
 Извештај о стартешкој процени утицаја плана детаљне регулације за уређење дела горњег тока реке Штире у Лозници
 .doc
.pdf
      

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима .docx.pdf
 Графички део   
 
Постојећа намена површина
  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
План разграничења јавних површина
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.09.2021. године   
      

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници и  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
 .docx
.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
Регулационо-нивелациони план - број листа 3.1  .pdf
 
Регулационо-нивелациони план - број листа 3.2  .pdf
 
Регулационо-нивелациони план - број листа 3.3  .pdf
 
План регулације површина јавне намене - број листа 4.1  .pdf
 
План регулације површина јавне намене - број листа 4.2  .pdf
 
Планирана намена површина - Липнички Шор
  .pdf
 
Планирана намена површина - Јелав
  .pdf
 
Зонирање простора - Липнички Шор
  .pdf
 
Зонирање простора - Јелав
  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године   
      

Вести
03.Децембар 2021.
Омладински центар пример добре ...
Радни састанак представника ...
01.Децембар 2021.
Спроведена обука за ургентно ...
Поводом организовања обуке за ургентно ...
01.Децембар 2021.
Позив грађанима да учествују у ...
Пред нама је усвајање буџета Града Лознице за ...
01.Децембар 2021.
Уз 55. рођендан „Бамбија“
Предшколска установа Бамби данас је ...
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...