Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Архива конкурса - Град Лозница, 2020. година


*Текст новијих конкурса и јавних позива налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).


1.
Јавни позив "Лозница најбољима" - пројекат "Тим за будућност Лознице"
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 09.01.2020. године    
     
2.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
.doc .pdf
 Број: 119-119/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
     
3.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији Града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-1-6/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији Града Лознице у 2020. години  .pdf
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
.docx
 .pdf
 
Образац 1 - буџет пројекта
.xslx
  
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Закључак о давању сагласности о доношењу Решења о именовању Стручне комисије  .pdf
  Број: 06-6-3/20-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и изради предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2020. години
  .pdf
  Број: 86/20-I   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године   
 
Предлог о расподели средстава са образложењем за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2020. години Градском већу града Лознице и Градоначелнику
  .pdf
 
Закључак којим се даје сагласност на доношење Решења о избору пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
  .pdf
  Број: 06-8-2/20-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2020. години
  .pdf
  Број: 123/20-I   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 73/2020-IX   
 Датум пријема и објаве: 18.03.2020. године   
     
4.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-1-7/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2020. години 
 .pdf
 
Пријава - Образац 1.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Обавештење о учесницима јавног конкурса
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројекта у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2020. године
  .pdf
  Број: 06-24-15/20-II   
 
Решење о одобравању пројеката
  .pdf
  Број: 06-24-16/20-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 213/2020-IX   
 
Ревидирани буџет - Образац 1а
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2020. године   
 
Периодични и коначан наративни извештај
.doc .pdf
 
Периодични и коначан финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.10.2020. године   
     
5.Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-1-4/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2020. години  .pdf
 
Апликациони формулар - Образац 2..doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одлука о поништавању конкурса за посебне програме у области спорта у 2020. години
  .pdf
  Број: 06-16-8/20-II   
 Датум пријема: 22.06.2020. године, објаве: 23.06.2020. године   
     
6.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
     
7.Одлука о покретању поступка за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2020. годину
  .pdf
 Број: 06-1-9/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2020. годину  .pdf
 
Пријава за учешће на конкурс
.doc .pdf
 
Изјава уз пријаву на конкурс
.doc .pdf
 
Пријава на јавни конкурс
.doc .pdf
 
Нацрт буџета програма рада/програма
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одлука о суфинансирању програма рада/пројеката удружења грађана из области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2020. годину
  .pdf
  Број: 06-24-12/20-II   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године   
     
8.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-1-8/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2020. години  .pdf
 
Образац пријаве
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката на територији града Лознице у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2020. години
  .pdf
  Број: 06-18-2-1/20-II   
 
Решење о одобравању висине финансијских средстава за реализацију пројеката у области вере на територији града Лознице у 2020. години  .pdf
  Број: 06-18--2-2/20-II   
 
Обавештење за достављање ревидираног буџета
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта - образац 1
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.08.2020. године   
 
Захтев за уплату на основу уговора о суфинансирању са периодичним и коначним наративним извештајем
.doc  
 
Периодичан/коначни финансијски извештај о утрошку буџетских средстава
.doc  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године   
     
9.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-1-5/20-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2020. години  .pdf
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.docx .pdf
 
Образац 1 - буџет пројекта.xslx  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Закључак о давању сагласности о доношењу Решења о именовању Стручне комисије  .pdf
  Број: 06-6-3/20-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и изради предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2020. години  .pdf
  Број: 86/20-I   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године   
 
Предлог о расподели средстава са образложењем за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2020. години Градском већу града Лознице и Градоначелнику  .pdf
 
Закључак о давању сагласности на доношење Решења о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  .pdf
  Број: 06-8-1/20-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2020. години  .pdf
  Број: 122/20-I   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса  .pdf
  Број: 74/2020-IX   
 Датум пријема и објаве: 18.03.2020. године   
     
10.Одлука о расписивању конкурса за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2020. године
  .pdf
 Број: 06-1-10/20-II   
 
Образац пријаве  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2020. години
  .pdf
  Број: 06-13-2/20-II   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     
11.Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2020. годину
  .pdf
 Број: 06-2-18/20-II   
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2020. годину
.doc .pdf
 
Обрасци за правдање средстава
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.02.2020. године   
     
12.Јавни оглас за доделу локација ради постављања монтажних објеката - тезги
.doc .pdf
 Број: 196/20-II   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
     
13.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Поништење дела јавног огласа
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године   
 
Поништење јавног огласа.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године   
     
14.Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године   
     
15.

Конкурс за упис деце у Предшколску установу''Бамби" Лозница за радну 2020/2021. годину

.docx
 .pdf
 Линк ка порталу еУправе
.link
  
     
16.Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години -ЛАП3 техничка подршка-
.doc
  
     
17.Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године   
     
18.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     
19.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2021. годину
.doc  
 Јавни позив за доказивање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2021. годину
.doc  
 
Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2021. годину.doc  
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији града Лознице за 2021. годину .docx  
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији града Лознице за 2021. годину .docx  
 
Изјава - Образац 2а
.docx  
 
Изјава о давању сагласности - Образац 1б
.docx  
 
Изјава о давању сагласности - Образац 1а
.docx  
 
Изјава - власник објекта
.docx  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2020. године   
     
20.Јавни позив за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града за 2020. годину
  .pdf
 Број: 06-16-6/20-II   
 Датум пријема и објаве: 23.06.2020. године   
     
21.ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ .доц
  
22.ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ.доц
  
     

23.

Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
.doc .pdf
 Број: 674/20-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     
24.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
.doc .pdf
 Број: 675/20-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     
25.Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средства за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
.doc .pdf
 Број: 676/20-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     
26.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 03.07.2020. године   
     
27.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ -ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА-
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2020. године   
     
28.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ -ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА-ВСС/ВШС
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2020. године   
     
29.Jaвни конкурс за пријем у радни однос на  неодређено време.docx
  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2020. године   
     
30.Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији Града Лознице у 2021. години
  .pdf
 Број: 06-24-13/20-II   
 
Апликациони формулар - образац 1..doc  
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.11.2020. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2021. годину
  .pdf
  Број: 06-32-11/20-II   
 Датум пријема и објаве: 11.12.2020. године   
     
31.Решење о именовању стручне Комисије за преглед и оцену поднетих предлога годишњих/посебних програма у области спорта  .pdf
 Број: 06-24-14/20-II   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године   
     
32.Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице  .pdf
 Број: 06-24-17/20-II   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године   
     
33.Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области вере из буџета града Лознице  .pdf
 Број: 06-24-18/20-II   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године   
     
34.
Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде
  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс  .pdf
 Број: 06-29-17-1/20-II   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2020. године   
 
Предлог рангирања пројеката.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године   
 
Коначна ранг листа пројеката  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.12.2020. године   
 
Предлог
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 09.12.2020. године   
 
Коначна ранг листе - фасаде  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.12.2020. године   
 
Одлука о одобравању пројеката и додели средстава за бесповратно суфинансирање пројеката одржавања и унапређења својстава зграде - фасаде
  .pdf
  Број: 06-36-21/20-II   
 Датум пријема и објаве: 25.12.2020. године   
     
35.Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс  .pdf
 Број: 06-29-17-2/20-II   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2020. године   
 
Предлог рангирања пројеката.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године   
 
Коначна ранг листа пројеката
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.12.2020. године   
     
 36.Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс
  .pdf
 Број: 06-29-17-3/20-II   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2020. године   
 
Предлог рангирања пројеката.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године   
 
Коначна ранг листа пројеката  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.12.2020. године   
     
37.Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс  .pdf
 Број: 06-29-17-4/20-II   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2020. године   
 
Предлог рангирања пројеката
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године   
 
Коначна ранг листа пројеката  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.12.2020. године   
     
38.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници
  .pdf
 Број: 1303/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 23.11.2020. године   
     
39.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници.docx .pdf
 Број: 1414/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 21.12.2020. године   
     
40.Јавни оглас за доделу локација ради постављања монтажних објеката - тезги
  .pdf
 Број: 1438/2020-II   
 Датум пријема и објаве: 25.12.2020. године   
     
41.Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2020. годину  .pdf
 Број: 06-1-02/21-II   
 Обавештење  .pdf
 Ревидирани буџет годишњег програма за 2020. годину.doc
  
 Обрасци за правдање средстава.doc
  
 Датум пријема и објаве: 18.01.2021. године   
Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...