Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Архива конкурса - Град Лозница, 2019. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Наградни конкурс "Моја идеја за моју Лозницу".docx .pdf
 Број: 06/35/10-2018-II  
  
 
Пријавни образац.doc  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године    
     
2.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2019. годину
.doc  
 Број: 06-42-17/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
.doc  
 
Пријава за учешће
.doc  
 
Нацрт буџета програма рада/пројекта
.doc  
 
Изјава уз пријаву на конкурс
.doc  
 Датум пријема и објаве: 17.01.2019. године   
 
Листа вредновања и рангирања
  .pdf
 Датум пријема: 11.02.2019. године, а објаве: 12.02.2019. године   
     
3.
Одлука о расписивању конкурса за доделу Градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-2-21/19-II   
 
Образац за пријаву
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-10-14/19-II   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године   
     
4.
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2019. годину
  .pdf
 Број: 06-2-16/19-II   
 
Обавештење  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2019. годину.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
  .pdf
 
Завршни извештај о реализацији програма  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.02.2019. године   
     
5.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице за 2019. години  .pdf
 Број: 06-2-19/19-II   
 

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице за 2019. години  .pdf
  
Број: 06-2-20/19-II   
 
Пријавни образац
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-15-3/19-II   
 
Решење
  .pdf
  Број: 06-15-4/19-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 122/19-IX   
 
Ревидирани буџет
  .doc
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Периодични наративни извештај
  .doc
 
Коначни финансијски извештај
  .doc
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
     
6.
Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2019. години  .pdf
 Број: 06-2-14/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозница који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-2-15/19-II   
 
Апликациони формулар
.doc  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-9-4/19-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-9-5/19-II   
 
Обавештење за доставу попуњеног обрасца ревидираног буџета програма
  .pdf
 
Ревидирани буџет посебног програма за 2019. годину
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
.doc  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     
7.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници
.docx .pdf
 Број: 253/2019-III1
   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     
8.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-2-17/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2019. години  .pdf
  Број: 06-2-18/19-II   
 
Образац пријаве
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката на територији града Лознице у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2019. години
 
 .pdf
  Број: 06-17-8/19-II   
 
Решење о одобравању висине финансијских средстава за реализацију пројеката у области вере на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-17-8/19-II   
 
Обавештење учесницима
.doc .pdf
  Број: сл/2019-IX   
 
Ревидирани буџет пројекта
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године   
 
Периодични и коначан финансијски извештај о утрошку буџетских средстава
.doc  
 
Захтев за уплату на основу уговора о суфинансирању, Периодични и коначни наративни извештај
.doc  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године   
     
9.Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Лознице
  .pdf
 Правилник о начину критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се суфинансирају из буџета града Лознице
  .pdf
 Правилник о начину суфинансирања пројекатацркава и верских заједница из буџета града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     
10.Јавни конкурс за постављање начелника Градске управе Лознице, на период од пет година
.doc .pdf
 Број: 06-2-12/19-II   
 Датум пријема и објаве: 27.02.2019. године   
     
11.

Јавни позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора града Лознице на домаћем финансиском тржишту новца у 2019. години

.docx
  
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године
   
     
12.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
     
13.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-16-1/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-16-2/19-II   
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - образац 1
.docx
  
 
Образац 1 - буџет пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 09.05.2019. године   
 Закључак о именовању Стручне комисије за оцену пројекта и расподелу средстава из области јавног информисања  .pdf
 Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројекта и расподелу средстава из области јавног информисања  .pdf
 Датум пријема и објаве: 18.06.2019. године   
 
Предлог о расподели средстава са образложењем Градском већу града Лознице и градоначелнику
  .pdf
 
Закључак Градског већа
  .pdf
  Број: 06-21-9/19-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 379/19-I   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 208/19-IX   
  Датум пријема: 04.07.2019. године, а објаве: 05.07.2019. године   
     
     
14.Јавни позив за подношење захтева за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
  .pdf
 Број: 663/201919-III1   
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године   
     
15.
Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-9/2019-III1
   
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
   
 
Поништавање јавног конкурса
  .pdf
  Број: 751/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2019. године   
     
16.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx
  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2019. године
   
     
17.Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-17-9/19-II   
 
Образац 1
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
 
Бодовна ранд листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2020. године
  .pdf
  Број: 06-26-6/19-II   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године   
     
18.Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
     
19.Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којим се ангажују незапослена лица и особе са инвалидитетом у 2019. години
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
     
20.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
  .pdf
 Број: 787/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
21.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције у  физичку имовину пољопривредних газдинстава
  .pdf
 Број: 787/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
22.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјала (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Број: 788/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
23.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
 Обавештење
.docx
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.06.2019. године   
     
24.Јавни оглас за доделу локација ради постављања конзерватора за сладолед
.doc .pdf
 Број: 786/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
25.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној  својини  на  територији  града  Лознице за 2020. годину.doc
  
 

Број: 01/2019

   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године   
-
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији града Лознице за 2020. годину.doc
  
-

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу сточарства, на  територији града Лознице за 2020. годину

.docx
  
 Изјава за повезана лица 2a.docx
  
-
Изјава за повезана лица 2б
.docx
  
-

Изјава за давање сагласности за проверу података

.docx
  
-
Изјава за давање сагласности за проверу података - правна лица
.docx
  
-
Изјава да је власник објекта
.docx
  
     
26.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији  града  Лознице за 2020. годину

.doc
  
 Број: 02/2019   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године   
-
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2020. годину.doc
  
     
27.

Jaвни конкурс за  пријем у радни однос на  неодређено време

  .pdf
 Број: 111-  12 /2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2019. године   
     
28.Јавни позив за подношење захтева за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
 Број: сл/2019   
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године   
     
29.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 16.08.2019. године   
     
30.Јавни позив за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-14/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 18.09.2019. године   
 
Конкурс за пријем у радни однос за радно место "Шеф одсека за локални економски развој и подршку улагањима" поништава се у целости
   
 Датум објаве: 01.10.2019. године   
     
31.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
.docx .pdf
 Број: 1235/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
     
32.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време.doc .pdf
 Број: 111-16/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 30.10.2019. године   
     
33.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године   
     
34.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница.docx .pdf
 Број: 1406/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 31.11.2019. године   
     
Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...