Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Архива конкурса - Град Лозница, 2018. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни позив за годишње програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину   .pdf
 Број: 06-1-4/18-II   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2018. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма - образац 5
 .doc 
 
Завршни извештај о реализацији програма - образац 4
 .doc 
 Датум пријема: 05.02.2018. године, објаве: 06.02.2018. године   
     
2.
Конкурс за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2018. години
  
 
 
Одлука о расписивању конкурса
  .pdf
 Број: 06-1-6/18-II
   
 Датум пријема и објаве: 18.01.2018. године   
 
Образац пријаве
 .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 29.01.2018. године   
     
3.
Конкурс за посебне програме организација у области спорта на територији града Лознице у 2018. години
   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-3-1/18-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-3-2/18-II   
 
Апликациони формулар
 .doc
.pdf
 Датум пријема и објаве: 19.01.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-4-13/18-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-4-14/18-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 108/18-IX   
 
Ревидирани буџет посебног програма за 2018. годину
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 13.03.2018. године   
     
4.
Конкурс програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите
   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-1-5-2/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc 
 
Изјава уз пријаву .doc 
 
Нацрт буџета програма рада/пројеката .doc 
 
Пријава за учешће на конкурс
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 19.01.2018. године   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области спорта социјалне заштите из буџета града Лознице за 2018. годину
 .doc.pdf
  Број: 06-1-5-1/18-II   
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању недељног распореда рада и радног времена у Дому здравља "Др. Миленко Марин" у Лозници
 .docx.pdf
  Број: 06-6-1-13/2018-II   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2018. године   
 
Листа вредновања и рангирања
 .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 02.03.2018. године   
     
5.
Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе у 2018. години
   
 
Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-2-1/18-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-1-2-2/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 25.01.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.03.2018. године   
 
Одлука о избору прелиминарно одобрених пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-7-8/18-II   
 
Решење о одобравању усклађени пројекти носилаца пројеката у култури за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-7-9/18-II   
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број: 182/2018-IX   
 
Ревидирани буџет - образац 1а
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.04..2018. године   
 
Периодични финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
 .doc 
 
Периодични наративни извештај
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 25.04..2018. године   
     
6.
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у дражавној својини у градау Лозници
   
 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници
  .pdf
  Број: 98/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.01.2018. године   
     
7.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
 
Образац пријаве
 .doc 
 
Образац пројекта
 .doc 
  Број: 06-4-16/18-II   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2018. године   
 Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
 
Одлука о избору прелиминарно одобрених пројеката цркава и верских заједница који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 06-12-18/18-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију пројеката цркава и верских заједница у области вере за 2018. годину
  .pdf
  Број: 06-12-19/18-II   
 

– 

Обавештење учесницима
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 05.06.2018. године   
 - ПЕРИОДИЧНИ  НАРАТИВНИ  ИЗВЕШТАЈ
 .doc
 
 - КОНАЧАН НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
 .doc
 
     
8.
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2018. години
  .pdf
 Број: 06-7-11/18-II   
 Датум пријема и објаве: 24.04.2018. године   
     
9.
Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Апликациони формулар
 .doc
 
 Број: 06-10-7/18-II   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2018. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.09.2018. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-22-17/18-II   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2018. године   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-2-16/19-II   
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2019. годину
 .doc
.pdf
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
  .pdf
 
Завршни извештај о реализацији програма
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.02.2019. године   
     
10.
Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава   .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
11.
Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
12.
Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     
13.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
     
14.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града лознице у 2018. години  .pdf
 Број: 06-16-23/18-II   
 

Одлука о расписивању јавног позива са суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2018. године .doc.pdf
  Број: 06-16-24/18-II   
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
  .pdf
 
Буџет пројекта а/
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 13.07.2018. године   
 
Закључак о давању сагласности за усвајање Предлога Решења о именовању Стручне комисије
  .pdf
  Број: 06-22-18/18-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета града Лознице у 2018. години   .pdf
  Број: 451/18-I   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2018. године   
 
Предлог Одлуке са образложењем о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Лознице у 2018. години
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности
  .pdf
  Број: 06-28-2/18-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања кои се суфинансирају из буџета града Лознице у 2018. години
  .pdf
  Број: 479/18-I   
 
Информација учесницима јавног позива  .pdf
  Број: 722/2018-IX   
 
Пријава - Образац 1 - ревидирани буџет
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
     
15.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.07.2018. године   
     
16.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на тертиторији града Лознице за 2019. годину  .doc.pdf
 Број: 01/2018   
 Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2019. годину .doc.pdf
 Број: 02/2018   
  Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
  Захтев за коришћење права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
  Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији града Лознице за 2019. годину
 .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
     
17.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.10.2018. године   
     
18.
Јавни конкурс - Пројекат "ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЛОЗНИЦА 2018"   .pdf
 
Правилник о начину спровођења пројекта
  .pdf
 Образац пријаве
 .doc 
 
Изјава 1
 .docx 
 
Изјава 2
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године   
     
19.
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
  .pdf
 Број: 1577/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2018. године   
     
20.
Наградни конкурс "Моја идеја за моју Лозницу"
 .docx.pdf
 Број: 06/35/10-2018-II   
 
Пријавни образац
 .doc 
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године   
      
21.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице   .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.12.2018. године
   
     
Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...