Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Архива конкурса - Град Лозница, 2017. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2017. години
 .doc
.pdf
 
Пријава на јавни конкурс - образац број 1
 .doc.pdf
 Број: 06-2-7/17- II
   
 Датум: 10.01.2017. године   
 Бодовна ранг листа
 .doc.pdf
 Датум: 21.02.2017. године   
      
2.
Предлог листе за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији града Лознице, за куповину кућа са окућницом на селу   .pdf
 Датум: 01.02.2017. године   
 Коначна листа
  .pdf
 Број: 360-1/2017-II   
 Датум: 07.02.2017. године   
      
3.
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2017. годину
 .doc.pdf
 Број: 06-5-20/17-II   
 Датум: 02.02.2017. године   
      
4.
Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2017. годину
  .pdf
 
Одлука о покретању поступка
  .pdf
 
Пријава на јавни конкурс
 .doc.pdf
 
Пријава за учешће на јавни конкурс
 .doc.pdf
 
Изјава уз пријаву
 .doc.pdf
 
Нацрт буџета програма рада/пројеката .doc.pdf
 Број: 06-5-14/17-II
   
 Датум: 03.02.2017. године   
 Листа вредновања
 .docx.pdf
 Датум: 06.03.2017. године   
      
5.
Јавни позив за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Образац за пријаву на јавни позив
 .docx.pdf
 Број: 06-6-4/17-II   
 Датум: 06.02.2017. године   
      
6.
Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2017. години .doc
.pdf
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет пројекта
 .xlsx
 
 Број: 06-5-24/17-ll
   
 Датум: 20.02.2017. године   
      
7.
Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница .docx.pdf
 Број: 06-1/17    
 Датум: 10.03.2017. године   
      
8.
Јавни позив за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
 .doc.pdf
 
Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Број: 06-5-19/17-II   
 Датум: 20.03.2017. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
  Датум: 21.04.2017. године   
 
Одлука о одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2017. годину
  .pdf
 
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење учесницима јавног конкурса за суфинасирање посебних програма у области спорта на територији града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Ревидирани буџет посебних програма за 2017. годину
  .pdf
  Датум: 02.06.2017. године   
 -
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину
  .pdf
  Датум: 15.01.2018. године   
9.
Закључак о давању сагласности за усвајање Предлога Решења Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину  .pdf
 Број: 06-11-9/17-II   
 
Решење о именовању Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину  .pdf
  Број: 150/17-I   
 Датум: 23.03.2017. године   
 __________
   
 
Записник са седнице стручне Комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2017. годину
  .pdf
 
Предлог Градском већу и Градоначелнику Одлуке о избору пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности   .pdf
 
Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Информација учесницима конкурса
 .doc.pdf
 Датум: 13.04.2017. године   
      
10.
Одлука о избору одобрених пројеката у култури који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 Број: 06-11-7/17-II   
 
Решење о одобравању усклађених пројеката носилаца пројеката у култури за 2017. годину са висином средстава Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у култури из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
  Број: 06-11-8/17-II   
 
Обавештење учесницима
 .doc.pdf
 
Ревидирани буџет
 .doc.pdf
 Датум: 23.03.2017. године   
      
11.
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2017. години
  .pdf
 Број: 06-11-14/17-II   
 Датум: 24.03.2017. године   
      
12.Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији Града Лознице у 2017. години.
  .pdf
 Број: 06-5-22/17-II
   
  -Образац пријаве
 .doc 
 Датум: 29.03.2017. године
   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
  Датум: 15.05.2017. године   
 
Одлука о избору одобрених пројеката цркава и верских ѕаједница који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Одлука о одобравању висине средстава за реализацију пројеката цркава и верских заједница у области вере за 2017. годину
  .pdf
 
Обавештење учесницима јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области вере на територији града Лознице у 2017. години
  .pdf
 
Ревидирани буџет пројекта - цркве и верске заједнице 2017. година
  .pdf
      
      
13.Јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
  .pdf
 Број: 06-3/17 
   
 Датум: 05.04.2017. године
   
      
14.
Одлука о одређивању датума отварања конкурсних пријава и објављивању списка кандидата .docx.pdf
 Датум: 19.04.2017. године   
      
15.
Јавни позив за достављање предлога за доделу градских признања
  .pdf
 Број: 202/2017-I     
 Датум: 27.04.2017. године   
      
16.
Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2018. години
  .pdf
 Број: 06-18-18/17-II   
 
Апликациони формулар
 .doc.pdf
 Датум: 01.06.2017. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум: 13.07.2017. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2018. годину  .pdf
 Датум: 04.08.2017. године   
      
17.
Јавни конкурс за доделу субвенција у пољоприведи и руралном развоју
   
 –  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЦВЕЋА И ПОВРЋА- ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА (ПЛАСТЕНИКА) СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У СТОЧАРСТВУ - РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА УМАТИЧЕНИХ КРАВА И ЈУНИЦА
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ И ЖИВОТИЊЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА И МРЕЖА ЗА СЕНЧАЊЕ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА-ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ ПЧЕЛАРСТВОМ
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
  .pdf
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У СТОЧАРСТВУ - НАБАВКА ПРИПЛОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
  .pdf
      
18.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2018. годину
 .doc
 
 Број: сл/2017    
 Датум: 28.06. 2017. године    
 
Захтев за инфраструктуру .doc 
 
Захтев за сточаре
 .doc 
  Датум: 05.07.2017. године    
      
19.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице  за 2018. годину

 .doc
 
 

Број:  сл/2017-06

   
 Датум: 28.06.2017. године    
 
Захтев за остваривање права
 .doc 
  Датум: 05.07.2017. године    
      
20.

 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница

  .pdf
 Број: 1629/2017-lll1
   
 Датум: 18.09.2017. године 
   
      
Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...