Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Архива конкурса - Град Лозница, 2015. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
 Конкурс за директоре јавних предузећа   
      
2.
 Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 2015. години  
 
 
      
3.
Јавни конкурс за суфинансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
 Број: 06-1-21/15-II
   
 Датум: 09.02.2015. године   
 Правилник о начину суфинансирања потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-1-18/15-II   
  Датум: 09.02.2015. године   
 Правилник о изменама и допунама Правилник о начину суфинансирања потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години  .pdf
  Број: 06-7-13/15-II   
  Датум: 09.03.2015. године   
 Одлука о покретању поступка за суфинансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-1-19/15-II   
  Датум: 09.02.2015. године   
 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса у области спорта у 2015. години
  .pdf
 Предлог расподеле средстава опредељених за спорт у 2015. години
  .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
 
Одлука о расподели средстава из буџета града Лознице опредељених за спорт у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-6-2/15-II   
  Датум: 03.03.2015. године   
      
4.
  Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која обављају културну делатност из буџета града Лознице у 2015. години .doc .pdf
  Датум: 09.02.2015. године   
      
5.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Лознице у 2015. години .doc .pdf
  
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања .docx
  
  
Образац 1.2
.xls
  
  
Образац 2
.xls
  
  Датум: 09.02.2015. године   
       
6.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројекта цркава и верских заједница на територији града Лозница у 2015. години
.doc .pdf
  Датум: 25.02.2015. године   
      
7.
 Измене и допуне јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
.doc .pdf
  Датум: 26.02.2015. године
   
      
8.
 Решење о додели и висини годишње градске награде најуспешнијим ученицима и студентима у 2015. години
  .pdf
  Број: 06-7-9/15-II
   
  Датум: 13.03.2015. године   
      
9.
 Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
10.
 Одлука о расподели средстава из буџета Града Лознице опредељених за спорт у 2015. години .doc .pdf
  Број: 06-6-2/15-II   
  Датум: 26.03.2015. године   
 
     
11.
 Одлука о избору годишњих програма рада и пројеката удружења која обављају културну делатност, који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  Број: 06-9-6/15-II   
  Датум: 26.03.2015. године   
      
12.
 Решење о именовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2015. годину.doc .pdf
  Број: 06-9-7/15-II   
  Датум: 27.03.2015. године   
  »
Решење о измени Решења Градског већа о именовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката јавних гласила у области јавног информисања из буџета града Лознице за 2015. годину, број: 06-9-7/2015-II од 25.03.2015. године
.doc .pdf
   Број: 06-10/15-II   
   Датум: 3.04.2015. године   
      
13.
 Решење о избору пројеката јавних гласила у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице
  .pdf
  Број: 06-11-5/15-II   
  Датум: 15.04.2015. године   
  »
Обавештење учесницима Јавног конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2015. години
  .pdf
   Број: 47/15-VII   
   Датум: 15.04.2015. године   
       
14.
 Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији града Лознице у 2015. години
.doc .pdf
  »
Образац програма
.doc .pdf
  »
Образац пријаве
.doc .pdf
       
15. Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања
  .pdf
       
16.
 Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница у области вера који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2015. години
  .pdf
   Број: 06-11-4/15-II   
   Датум: 27.04.2015. године   
       
17.
 Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма ради спортских удружења на територији града Лознице у 2016. години
.doc .pdf
  »
Апликациони формулар
doc .pdf
  »
Обрасци
.doc .pdf
  Датум: 04.06.2015. године   
   »  Обавештење о продужењу рока
.doc .pdf
   Датум: 22.06.2015. године   
       
18.
 Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
  .pdf
  »
Прилог 1
.doc  
  »
Прилог 2
.doc  
  »
Прилог 3
.doc  
  Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2015. годину  .pdf
   Датум: 30.07.2015. године   
       
19.
 Јавни конкурс за суфинансирање програма рада/пројекта удружења грађана у области социјалне заштите за 2015. године
.doc .pdf
  »Пријава на јавни конкурс
.doc .pdf
  »Пријава за учешће на конкурс
.doc .pdf
  »Изјава уз пријаву на конкурс
.doc .pdf
  »
Нацрт буџета програма рада/пројекта
.doc .pdf
  Рок за пријаву: 15. август 2015. године
   
  Датум: 31.07.2015. године   
       
20.
 Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта за 2016. годину
  .pdf
   Решење којим се усваја предлог Комисије за одобравање програма у оласти спорта на територији града Лознице  .pdf
   Бодовна ранг листа  .pdf
  Датум: 04.09.2015. године   
      
21.
 Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2016. години
.doc
 .pdf
  Датум: 02.10.2015. године   
      
22.
 Одлука о избору програма рада/пројеката удружења грађана из области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Лознице за 2015. годину
  .pdf
  Број: 06-29-5/15-II   
  Датум: 02.10.2015. године   
      
23.
 Одлука о расписивању јавногогласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - индустријска зона "Шепак"
  .pdf
  Одлука о расписивању јавногогласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини - индустријска зона "Лагатор - III"
  .pdf
  Број: 01-1190   
  Датум: 15.10.2015. године   
      
24.
  Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2016. годину.doc .pdf
  Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2016. годину .doc .pdf
  Број: сл/2015-06   
  Датум: 15.10.2015. године   
      
25.
 Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 14 сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи.
  .pdf
  Датум: 13.11.2015. године
   
      
26.
 Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији градa Лознице .docx .pdf
  Број: 373/2015-I   
  Датум: 27.11.2015. године   
      
27.
 Конкурс за предлог ликовних решења представљања града Лозница у циљу израде календара за наступајућу 2016. годину
.doc .pdf
  Датум: 30.11.2015. године   
      
28.
 Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
.doc .pdf
  Датум: 02.12.2015. године   
      
29. Обједињени предлог за одобравање пројеката у области културе за 2016. годину и бодовна ранг листа
.doc .pdf
  Датум: 08.12.2015. године   
      
30. Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Лознице .doc .pdf
  Датум: 25.12.2015. године   
      
31.  Решење Градског већа о одобравању пројеката у култури за 2016. годину
.doc .pdf
  Датум: 28.12.2015. године   


Вести
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...
19.Новембар 2021.
Порука Лекића са пријема у ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић и ...
19.Новембар 2021.
Почела реализација пројекта ...
Поводом спровођења пројекта „Школе за ...
17.Новембар 2021.
Подршка Града у циљу здравог ...
Поводом обележавања Међународног ...