Одштампај
ОБАВЕШТЕЊЕ - Уређај за снимање возила почео да ради

На основу члана 25. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС", број 49/19), а у складу са чланом 1. и чланом 2. Правилника о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање („Службени гласник РС", бр. 27/20), Комунална милиција Града Лознице ће од 1. јула 2022. године, вршити видео снимање непрописно паркираних и остављених возила на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, јавним и зеленим површинама и јавним паркиралиштима на територији Града Лознице, за потребе Комуналне милиције, као и прописно паркираних возила на општим јавним паркиралиштима на који се врши контрола и наплата паркирања, а у сврху пружања помоћи ЈКП „Паркинг сервис" Лозница.

Прилог:
-   Мапа зонираног подручија снимања паркирања, са уцртаним улицама, односно траса кретања возила са уређајем за снимање (Scan Car Sistem).

План снимања непрописно паркираних возила - Scan car

Списак улица у којим ће се вршити снимање:

1.  Булевар Доситеја Обрадовића,
2.  Георгија Јакшића,
3.  Генерала Јуришића,
4.  Ђуре Јакшића,
5.  Слободана Пенезића,
6.  Београдска,
7.  Бранка Радичевића,
8.  Дринска,
9.  Бањска,
10.  Италијанских добровољаца,
11.  Војводе Мишића,
12.  Змај Јовина,
13.  Мајор Јаше Ђурђевића,
14.  Солунска,
15.  Светог Саве,
16.  Драгољуба Поповића,
17.  Луке Стевића,
18.  Железничка,
19.  Кнеза Милоша,
20.  Јована Цвијића,
21.  Владе Зечевића,
22.  Поп Лукина,
23.  Гимназијска,
24.  Трг Јована Цвијића,
25.  Пашићева,
26.  Вука Караџића,
27.  Жикице Јовановића,
28.  Марије Бурсаћ,
29.  Карађорђева,
30.  Учитељска,
31.  Васе Чарапића,
32.  Кнеза Михаила,
33.  Ђуре Даничића,
34.  Зеке Буљубаше,
35.  Ивана Горана Ковачића,
36.  Вере Благојевић,
37.  Немањина,
38.  Миодрага Борисављевића,
39.  Саве Ковачевића,
40.  Вује Матића,
41.  Његошева,
42.  Бакал Милосава,
43.  Партизанска,
44.  Војводе Путника,
45.  Церска,
46.  Хајдук Станка,
47.  Станоја Главаша,
48.  Болничка,
49.  Др Марина,
50.  Лагаторска,
51.  Владислава Броњевског,
52.  Милоша Поцерца,
53.  Жиће Марковића,
54.  Максима Горког,
55.  Патријарха Павла,
56.  Мине Караџић,
57.  Момчила Гаврића.