Одштампај
Одлуке Скупштине града Лознице из 2022. године

*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за период 2021. до 2023. година у граду Лозници
07.03.2022. 3-22
.doc .pdf
Одлука о усвајању Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања за период 2021. до 2023. година у граду Лозници07.03.2022. 3-22.doc .pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
04.05.2022. 4-22
.doc  
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу заштитрног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
04.05.2022. 4-22.doc  

Текстуални део - План детаљне регулације за изградњу заштитрног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници04.05.2022. 4-22.doc  

Координате граничних тачака - Јелав04.05.2022. 4-22.doc  

Координате граничних тачака - Липнички Шор04.05.2022. 4-22.doc  

Планирана намена површина - Липнички Шор04.05.2022. 4-22  .pdf

Планирана намена површина - Јелав04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план - Липнички Шор
04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план 2 - Липнички Шор
04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план - Јелав
04.05.2022. 4-22  .pdf
Одлука о одређивању простора на коме није дозвољено окупљање грађана на територији града Лознице
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2021. године
04.05.2022. 4-22.doc  
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2021. год 31.12.2021. године са Анализом пословања јавних предузећа
04.05.2022. 4-22.doc  
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2021. год 31.12.2021. године са Анализом пословања јавних предузећа04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Комунално јавно предузеће "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2021. године
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о потврђивању мандата Скупштине града Лознице
14.06.2022. 6-22
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о престанку мандата члана Градског већа града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2021. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић
14.06.2022. 6-22.doc  

Графички приказ - Оквирна граница обухвата плана14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за период јануар-децембар 2021. године
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад "Лозница", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Апотекарске установе Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2022. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2022. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о допуни Одлуке о градском водоводу и канализацији
14.06.2022. 6-22.doc  
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. год 31.03.2022. године
14.06.2022. 6-22.doc  

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. год 31.03.2022. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о непходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор
14.06.2022. 6-22.doc  

План пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  

Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  

Јавни позив за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
02.08.2022. 7-22   
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2022. годину
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2022. годину
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Црвеног крста Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о приступању изради плана развоја града Лознице за период 2024.-2030. година
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о приступању изради Стратегија развоја урбаног подручја града Лознице
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улице Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
02.08.2022. 7-22.doc  
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улице Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници02.08.2022. 7-22.doc  

Графички део - План намене површина
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуге изношења и депоновања смећа
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју на територији града Лознице
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за културу "Вука Караџић" Лозница
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о престанку мандата члана Градског већа града Лознице
24.10.2022. 10-22
.doc .pdf
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
24.10.2022. 10-22.doc .pdf
Одлука о поништају поступка давања концесије - поверавања обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији рада Лознице у отвореном поступку број К6/2022
24.10.2022. 10-22.doc .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији рада Лознице24.10.2022. 10-22.doc .pdf

Јавни уговор о о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији рада Лознице24.10.2022. 10-22  .pdf
Одлука о приступању изради Стратегије за унапређење положаја младих града Лознице за период 2022-2028 годину
24.10.2022. 10-22.doc .pdf
Одлука о образовању јединица цивилне заштите на територији града Лознице
24.10.2022. 10-22.doc
 .pdf