Одштампај
Стални састав Градске изборне комисије  Презиме и име        
1. Слађана Бодирога       председник
  Дејан Перић       заменик председника
        
2. Јован Миладиновић       члан
  Драга Тадић       заменик члана
        
3. Владимир Радишић
      члан
  Весна Поповић       заменик члана
        
4. Милојка Смиљанић       члан
  Ђорђе Марковић
      заменик члана
        
5. Марко Симић
      члан
  Војислав Драгишић       заменик члана
        
6. Љубинка Горданић       члан
  Биљана Гачевић
      заменик члана
        
7. Стефан Петровић
      члан
  Немања Петровић
      заменик члана
        
8. Миленко Мићић
      члан
  Марија Тодоровић
      заменик члана
        
9. Олгица Јевтић
      члан
  Милисав Искић
      заменик члана
        
        
Ξ
Славица Милетић       секретар
  Јелена Спасојевић       заменик секретара