Одштампај
Одлуке Скупштине града Лознице из 2021. године

*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).


 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
30.03.2021. 1-21
.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница
30.03.2021. 
1-21.doc
 
.pdf

Графички део30.03.2021. 
1-21.doc 
.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о приступању изради Плана развоја града Лознице за период 2022-2028. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Правилник о начину и условима обављања послова помоћи и неге у кући за одрасла, стара лица и особе са инвалидитетом
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Програма развоја туризма града Лознице 2021-2025. године
  1-21.doc .pdf
Програм развоја туризма града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2020. годину
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о давању претходне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
30.03.2021.
 1-21.doc .pdf
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа "Наш дом" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Лозници
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о Градској управу града Лозница
17.05.2021. 3-21
.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2020. годину
10.03.2021. 4-21
.doc .pdf
Одлука о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Споразум о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о подизању споменика - спомен обележја крст у Лозници
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2020. године
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
 Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Програм о допунама Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о доношењу Просторног плана града Лознице
 12.08.2021  7-21  .pdf
-
 Текстуални део
 12.08.2021  7-21  .pdf
-
 Графички део
 12.08.2021  7-21  .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Гробље” у Клупцима
   8-21  .pdf
-
 Графички део   8-21
  .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници
   8-21  .pdf
 -  Графички део   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Туристичке организације града Лознице за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Предшколске установе „Бамби” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Апотекарске установе Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду ГУ града Лозница за 2020. годину
   8-21  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину
   8-21  .pdf
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2021. годину
   9-21  .pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града  Лознице за 2021. годину
   9-21 
 .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2021. годину
26.10.2021. 11-21
.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2021. годину
26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшкослке установе "Бамби", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад "Лозница", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Правилник о условима и критеријумима за обезбеђивање и пружање услуга саветовалишта за осетљиве групе на територији града Лознице
26.10.2021. 12-21.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о доношењу о Плана детаљне регулације за улицу Кланичку у Лозници
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

План детаљне регулације за улицу Кланичку у Лозници26.10.2021. 12-21.doc .pdf

 Детаљна намена површина
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за улицу Бирчанинова у Лозници
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

План детаљне регулације за улицу Бирчанинова у Лозници26.10.2021. 12-21.doc .pdf

 Детаљна намена површина26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за површински коп-експлоатацију кречњака као грађевинско-техничког камена у насељеном месту Доња Борина у општини Мали Зворник и изградњу дробиличног постројења у насељеном месту Горња Борина у граду Лозница
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

Каменолом
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о доношењу Просторног плана града Лознице
   
.doc .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2022. године
   .doc  
Одлука о усвајању Кадровског плана града Лознице за 2022. годину
   .doc  

Кадровски план органа града Лознице за 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2022. годину   .docx
  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду 2022.-2026. године
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2022. године
   .docx
  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лознице, Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад "Лозница" за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2022. године   .docx