Odštampaj
Budžet

- Odluka o završnom računu budžeta grada Loznice za 2018. godinu .doc

- Nacrt Odluke o budžetu grada Loznice za 2019. godinu .doc

- Obrazloženje Odluke o budžetu Loznice za 2019. godinu .doc

1.Dopis - Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Loznice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu .docx
 
Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Loznice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu .docx
 
Obrasci za programski budžet za 2022. godinu .xls
 
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2022. godinu .xlsx
 
Pregled kapitalnih projekata .docx
    
    
2.Dopis - Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Loznice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 .docx
 
Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Loznice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu .docx
 
Obrasci za programski budžet za 2021. godinu
 .xlsx
 
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2021. godinu
 .xls
 
Pregled kapitalnih projekata
 .xlsx