Одштампај
Одлуке Скупштине града Лозница из 2018. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Правилник о радним односима 14.02.2018.  
1-18 .doc
 
.pdf 
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљaвања 17.02.2018.  
2-18.docx 
.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2018. годину у граду Лозница17.02.2018. 
2-18.doc 
.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за период јануар-децембар 2017. године
15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотека Вуковог завичаја, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о размени грађевинског земљишта 23.05.2018. 6-18
.doc .pdf
Преограм пољопривредне политике Лозница 2018.
18.06.2018. 8-18.xlsx
  
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2018. годину 18.06.2018. 8-18
.doc .pdf
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2018. годину 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Правилник о поступку остваривања права на бесплатан превоз лица старијих од 65 година 26.06.2018. 9-18.docx .pdf
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лозница за 2019. годину 08.08.2018. 11-18
.doc .pdf
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2019. годину 08.08.2018. 11-18
.doc .pdf
Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи "Бамби", Лозница
10.08.2018. 12-18
.doc .pdf
Одлука о утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бамби", Лозница
10.08.2018. 12-18.doc .pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Стручним службама и посебним организацијама града Лозница
10.08.2018. 12-18.doc .pdf
Закључак о извршавању буџета
10.10.2018. 13-18
.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2018. годину
10.10.2018. 13-18
.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од I - VI 2018. године
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2018. године
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичка организација града Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколска установа "Бамби" Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установа за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница о начину покрића губитка за 2017. годину
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу црпне станице "Лозница" у Лозници
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о усвајању Акционог плана спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018-2022
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Акциони план спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018-202210.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на употребу имена града Лознице у називу Атлетског спортског удружења из Лознице
10.10.2018. 

14-18

.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Мика Митровић" у Брезјаку
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Вук Караџић" у Лозници
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Доситеј Обрадовић" у Клупцима
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о усвајању процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Лознице
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању радног тела за израду локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња за период 2019-202110.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о утврђивању Предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO" Лозница
13.11.2018.
 15-18.doc .pdf
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Правилник о наградном конкурсу "Моја идеја за моју Лозницу"13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Лозница
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Закључак којим се прихвата Извештај о извршењу буџета града Лознице
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници 30.11.2018. 16-18.doc  
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе "Свети Сава" Лозница
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Јован Цвијић" Лозница30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Свети Сава" Липнички Шор
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од I до IX 2018. године
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Правилник о службеној легитимацији пореског извршитеља у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука и Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о., Бања Ковиљача, Инвестиција за изградњу производног погона 17.12.2018. 18-18  .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2019. годину
17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш Дом", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш Дом", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18
.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу  "Вук Караџић", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о именовању Градског савета родитеља17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница на увећање оснивачког удела у основном капиталу "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
31.12.2018. 19-18.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Статута града Лознице
31.12.2018. 19-18   
Закључак - Статут града Лознице
31.12.2018. 19-18   
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2018. годину
31.12.2018. 19-18   
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2018. годину
31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програма коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Решење о отуђењу неиграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу MINTH AUTOMOTIVE EUROPE друштво са ограниченом одговорношћу Лозница
31.12.2018.
 20-18
.doc .pdf