Одштампај
Одељење за финанасије и локалну пореску администрацију - документи

Одсек за послове локалне пореске администрације
  
Одсек за буџет
  
Група за јавне набавке
  
Група за послове трезора