Одштампај
Одељење за привреду и локални економски развој - документи

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Обавештење за јавност - транспорт неопасног отпада
 истекао рок
   .pdf
 Број: 501-99/2017-VI      
 Датум: 29.12.2017. године
      
        

Обавештење за јавност - транспорт неопасног отпада истекао рок   .pdf
 Број: 501-99-O/2017-VI      
 Датум: 17.01.2018. године      
        

Обавештење за јавност - издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-25/2018-VI      
  Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године      
        

Обавештење за јавност - захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-29/2018-VI      
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године      
        

Обавештење за јавност - дозвола за складиштење неопасног отпада
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-29-O-2/2018-VI      
 Датум пријема и објаве: 30.05.2018. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање интегралне дозволе - сакупљање, транспорт и привремено складиштење отпада, оператер "ЕКО-ФУТУРЕ-ВБ" Лозница
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-33/2019-VI      
 Датум пријема и објаве: 03.04.2019. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада истекао рок   .pdf
 Број: 501-62-O/2018-VI      
 Датум пријема и објаве: 09.12.2020. године      
        

Обавештење за јавност - Решење о складиштењу неопасног отпада
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-62-O-2/2020-VI      
 Датум пријема и објаве: 29.12.2020. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера СТР И КОМИСИОН "СЛОЖНА БРАЋА ГВОЖЂАРИ", Трбушница, Лозница
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-11-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 18.03.2021. године      
        

Обавештење за јавност - Решење за складиштење неопасног отпада, оператера СТР И КОМИСИОН "СЛОЖНА БРАЋА ГВОЖЂАРИ", Трбушница, Лозница истекао рок   .pdf
 Број: 501-11-O-2/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 09.04.2021. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера "НОВИТЕТ" д.о.о., Руњани, Заобилазни пут 6., Лозница
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-25-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 14.06.2021. године      
        

Обавештење за јавност - Решење за складиштење неопасног отпада, оператера "НОВИТЕТ" д.о.о., Руњани, Заобилазни пут број 6., Лозница
 истекао рок   .pdf
 Број: 501-25-O-2/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера "Дамњановић" д.о.о., Лозница истекао рок   .pdf
 Број: 501-48-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину - Производно - пословни објекат VII са складишним објектом УБ03, складиштем отпада, котларницом, настрешницом за пушаче и колском вагом - носилац пројекта "Minth Automotive Europe" д.о.о., Лозница
     .pdf
 Број: 501-106-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 18.01.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину - Индустријски комплекс - носилац пројекта "Minth Automotive Europe" д.о.о., Лозница - складиште опасних материја
     .pdf
 Број: 501-107-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 26.01.2022. године      
        
 Обавештење за јавност - Захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину - Индустријски комплекс - носилац пројекта "Minth Automotive Europe" д.о.о., Лозница
     .pdf
 Број: 501-4-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 04.02.2022. године      
        
-
Обавештење за јавност - Решење којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Производно - пословни објекат VII са складишним објектом УБО3, складиштем отпада, котларницом, надстрешницом за пушаче и колском вагом
     .pdf
 Број: 501-106-O-2/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 07.02.2022. године      
        
 Обавештење за јавност - Решење којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Индустријски комплекс  Minth - складиште опасних материја
     .pdf
 Број: 501-107-O-2/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 07.02.2022. године      
        
 Обавештење за јавност - Решење којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Индустријски комплекс  Minth - производно пословни објекат III и надстрешница за пушаче
     .pdf
 Број: 501-4-O-2/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 07.02.2022. године      
        
-Обавештење за јавност - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута IБ-26, деоница Шабац - Лозница
     .pdf
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и одлагање неопасног отпада КЈП "Наш Дом", Лозница
     .pdf
 Број: 501-80-O/2021-VI      
 Датум пријема и објаве: 12.04.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Липнички Шор
     .pdf
 Број: 501-23-O/2022-VI      
 Датум пријема и објаве: 10.05.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада оператеру ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Липнички Шор
     .pdf
 Број: 501-23-O-2/2022-VI      
 Датум пријема и објаве: 17.06.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператер "NATURA TRADE" д.о.о, Лозница     .pdf
 Број: 501-54-O/2022-VI      
 Датум пријема и објаве: 13.07.2022. године      
        

Обавештење за јавност - Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, оператер "NATURA TRADE" д.о.о, Лозница     .pdf
 Број: 501-54-O-2/2022-VI      
 Датум пријема и објаве: 03.08.2022. године      
        

Обавештење за јавност -  Захтев за издавање  интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера КЈП "НАШ ДОМ"      .pdf
 Број: 501-80-1/1-O/2021-VI
      
 Датум пријема и објаве: 01.12.2022. године