Одштампај
2016. година - Јавне набавке

* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
 Назив документа
 Тип документа

Конкурсна документација - услуге информисања
 .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
 .doc .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 05.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 22.02.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору
 .doc .pdf
 Датум: 04.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - електрична енергија
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 2/2016    
 Датум: 08.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 22.02.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - електрична енергија .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 12.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 23.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи - Дом здравља Др. Миленко Марин
   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 19.02.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 26.02.2016. године    
 Одлука о обустави поступка
 .doc .pdf
 Датум: 08.03.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 21.03.2016. године
    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде Дома здравља "др. Миленко Марин" - објекат поликлинике у Лозници
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 2/2016    
 Датум: 23.02.2016. године    
 Одговори на питања
 .doc .pdf
 Датум: 26.02.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 10.03.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 21.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - закуп добара - билборда на територији града Лознице  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 3/2016    
 Датум: 25.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 10.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 23.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка штампаних дневних и недељних и периодичних издања
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 4/2016    
 Датум: 29.02.2016. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 11.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - одржавање софтвера за Локалну пореску администрацију
 .docx .pdf
 Обавештење о покретању поступка
 .doc .pdf
 ЈН број: 5/2016    
 Датум: 18.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 25.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 30.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - дезинсекција на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 6/2016    
 Датум: 22.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 27.04.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 09.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - реконструкција дома Месне заједнице Крајишници
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 24.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 13.04.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи - Дом здравља Др. Миленко Марин   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016-ОП    
 Датум: 25.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
    »  Прилог   .pdf
 Датум: 29.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 05.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 11.04.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде Дома здравља "др. Миленко Марин" - објекат поликлинике у Лозници .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 2/2016-ОП    
 Датум: 25.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
    »  Прилог   .pdf
 Датум: 29.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 11.04.2016. године    
 Обавештење о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - дератизација на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 7/2016    
 Датум: 29.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 09.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - услуге информисања са услугом телевизијског преноса седница скупштине града Лознице и остале медијске услуге
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 8/2016    
 Датум: 01.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 14.04.2016. године    
      

Конкурсна документација - Контрола сузбијања комараца на територији града Лознице
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда    
 ЈН број: 9/2016    
 Датум: 26.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору   .pdf
 Датум: 30.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - реконструкција друмског моста преко реке - Корените
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 3/2016    
 Датум: 24.05.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 07.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево, Града Лознице
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 4/2016    
 Датум: 03.06.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 10.06.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 23.06.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 23.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка противградних ракета
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 03.06.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
  Датум: 16.06.2016. године  
  
      

Конкурсна документација - Радови на санацији водоводне мреже Пасковац - Зајача - I фаза    .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 5/2016    
 Датум: 10.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
  Датум: 16.06.2016. године    
 Одлука о обустави поступка   .pdf
 Датум: 24.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији зграде амбуланте у Драгинцу, Дома здравља "Др. Миленко Марин"
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 6/2016    
 Датум: 30.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији зграде амбуланте у Текеришу, Дома здравља "Др. Миленко Марин"   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 7/2016    
 Датум: 30.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 07.07.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 8/2016    
 Датум: 04.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији водоводне мреже Пасковац - Зајача, I фаза
   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 9/2016    
 Датум: 04.07.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - адаптација скупштинске сале у згради Градске управе града Лозница .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 11/2016    
 Датум: 27.07.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 09.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - Услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Лозница  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 10/2016    
 Датум: 01.08.2016. године    
 Обавештење о продужењу рока
 .doc .pdf
 Датум: 04.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 04.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 19.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 12/2016    
 Датум: 08.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 08.08.2016. године    
 Измене конкурсне документације
 .docx .pdf
 Датум: 08.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 11.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 31.08.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 31.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка горива за потребе ГУ путем кредитне картице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 13/2016    
 Датум: 11.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 17.08.2016. године    
 Обавештење о продужењу рока .doc .pdf
 Датум: 17.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - ревитализација и насипање атарских путева
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 14/2016    
 Датум: 26.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 28.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за партију 1 - папир за потребе ГУ Лозница  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 30/2016    
 Датум: 07.09.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 19.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка огрева за грејну сезону 2016/2017
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 31/2016    
 Датум: 07.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на изградњи "Трим стазе"
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 32/2016    
 Датум: 22.09.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 26.09.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 03.10.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за партију 1 - папир за потребе ГУ Лозница - поновљен поступак
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 33/2016    
 Датум: 29.09.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 14.10.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 25.10.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја - сеоска домаћинства
   .rar
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 21.12.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 18.01.2017. године    
      

Конкурсна документација - Куповина фотокопир апарата за потребе Градске управе
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 38/2016    
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 29.11.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 08.12.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка машина, алата, опреме и пољопривредне механизације за потребе интерно расељених лица на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 39/2016    
 Датум: 07.12.2016. године    
 Одлука о додели уговора
 .doc .pdf
 Датум: 19.12.2016. године
  
  
      

Одлука о додели уговора - Набавка 22 пакета грађевинског материјала
 .doc .pdf
 ЈН број: 37/2016    
 Датум: 18.04.2017. године