Одштампај
2014. година - Јавне набавке

 –  Јавна набавка - текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

 –  Јавна набавка - набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Рециклажа тонера, набавка резервних делова за фотокопире, скенере и штампаче, рачунарска и друге административне опреме и услуге сервисирања штампача, фотокопира и скенера за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Набавка горива за путничка и комби возила (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)
    –  Измене и допуне (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (
.pdf)
    –  Измене и допуне - продужење рока
(.pdf)
------
–  Јавна набавка - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ГУ (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Услуга исхране војника ангажованих на експлоатацији понтонског моста на реци Јадар у Драгинцу (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ Коренита (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ Горња Сипуља (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Одржавање аутомобила и набавка резервних делова обликован по партијама - поновљени поступак (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
- поновљени поступак (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Набавка добара за потребе бифеа Градске управе града Лозница (.pdf)

    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

–  Јавна набавка - Набавка огревног дрвета за грејну сезону 2014/15 (.pdf)
    –  Обавештење о покретању поступка
(.pdf)

------
–  Јавна набавка - Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - наставак радова - II фаза (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Одржавање аутомобила и набавка резервних делова обликован по партијама (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Набавка ризле МЗ Брњац (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка- Контрола интегралног сутбијања комараца на територији града Лознице (.pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка- Канцеларијски материјал - поновљени поступак (.doc)
    
–  Позив за достављање понуда (.doc)

-----
–  Јавна набавка - Услуга предштампе, израда коверата са повратницом, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на I страни повратнице и коверте за потребе Одељења локалне пореске администрације ГУ Лозница (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању пута у МЗ Горња Ковиљача (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

–  Јавна набавка - Услуге дезинсекције на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Обавештење о покретању преговарачког поступка (.pdf)
    –  Измене и допуне  - 18.07.2014. године
(.pdf)
    –  Одлука о додели уговора  - 28.07.2014. године (.pdf)

-----


–  Јавна набавка - Набавка огрева за грејну сезону 2014/15 (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Питања и одговори - 25.07.2014. године
(.pdf)
    –  Питања и одговори - 01.08.2014. године (.pdf)
-----
–  Јавна набавка - Канцеларијског материјала за потребе Градске Управе Лозница - поновљени поступак (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка - Радови на ревитализацији атарских путева у граду Лозница (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Набавка кошница - Фонд за развој града Лознице (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на изградњи паркинга у МЗ Драгинац - I фаза (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Противградних ракета (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Канцеларијског материјала за потребе Градске Управе Лозница (.doc)
    – 
Позив за достављање понуда (.doc)
    –  Обавештење о продужењу рока (.pdf)
    –  Измене и допуне (.pdf)
    –  Питање и одговор (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Осигурања возила,запослених радника и имовине (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ "Подриње" Лозничко Поље (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
    –  Обавештење о продужењу рока (.pdf)

----
–  Јавна набавка - набавка кошница - Фонд за развој (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----


  Јавна набавка - Услуга дератизације на територији града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        – 
Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
        –  Обавештење о продужењу рока (.pdf) -----

  Јавна набавка - набавка ризле у МЗ Јаребице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - Извођење радова на одржавању некатегорисаних путева у МЗ Рибарице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----

  Јавна набавка - Извођење радова на рударском путу у МЗ Зајача (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)
-----

  Јавна набавка - Извођење радова на изградњи коловоѕне конструкције ул. Старине Новака (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - набавка кошница - Фонд за развој града (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)
-----


–  Јавна набавка - системска дезинсекција на територији града Лознице (.pdf.)        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Питања и одговори (.pdf)
-----

  Јавна набавка - услуге телевизијског преноса седница скупштине града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----

  Јавна набавка - услуге медијског информисања (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - рачунари и рачунарска опрема (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - санитарија и грађевинског материјала (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)

-----
  Јавна набавка закуп добара - билборда на територији града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

  Јавна набавка недељног листа (Лозничке новости) и закупа стране за оглас (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

  Набавка опреме  за „фитнес парк" на отвореном у МЗ НОВО НАСЕЉЕ (.pdf)
        –  Одговор на питање - 12.02.2014. године (.pdf)

-----
–  Јавна набавка мале вредности - елкектрична енергија (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Одговор на питање - 12.02.2014. године (.pdf)

-----
–  Позив за достављање понуда за пружање услуга Продукције кроз видео материјала

    – 
Тема: Развој пољопривреде на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Тема: Документарни филм - 100 година од Првог светског рата (.pdf)

-----

–  Јавна набавка добара - садница (малине и шљиве) за потребе Фонда за развој
града Лозница (.pdf)

-----
–  Набавка радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу
(.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Питања и одговори 
(.pdf)
-----
–  Набавка рекламног материјала за нову годину (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење радова на ојачању конструкције тротоара у улици Жикице Јовановића - МЗ Георгије Јакшић
(.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење радова на изградњи коловозне конструкције улице Војводе Путника - МЗ Бања Ковиљача (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење молерско фарбарских радова МЗ
Бањи Ковиљачи (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----

–  Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић” у Бањи Ковиљачи (.pdf)
    – 
Обавештење за достављање понуда (.pdf)
    –  22.11.2013.  Измене и допуне конкурсне докуменатције
(.pdf)
----

–  Набавка извођења радова - Извођење радова на ојачању коловозне конструкције МЗ Тршић (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----

–  Набавка машина, алата, опреме и пластеника за потребе економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  15.11.2013.   Појашњење конкурсне документације (.pdf)
----
–  И
зрада атестне документације и извођење радова за прикључни топловод фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
---
–  Извођење радова на ојачању коловозне конструкције - МЗ Георгије Јакшић (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
---
–  Набавка горива за путничка и комби возила (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Набавка услуге штампања за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

–  Набавка машина, алата, опреме и пластеника за потребе економског оснаживања избеглих лица на територији града Лознице (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

–  Набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Радови на чишћењу и одржавању уређених и неуређих водотока II реда у циљу одбрана од поплава на териоторији града Лознице за 2013. годину (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Рециклажа тонера, набавка резервних делова за фотокопире скенере и штампаче, рачунарска и друге административне опреме и услуге сервисирања штампача, фотокопира и скенера за потребе Градске управе - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Набавка средстава за одржавање хигијене за потеребе Градске управе - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Набавка добара за потребе Градског бифеа - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Извођење радова - насипање путева МЗ Руњани - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Извођење радова - насипање путева МЗ Текериш - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Опрема за омладински центар конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)
 
–  Набавка службеног аутомобила за потребе Градске управе Лозница (.pdf)
    –  Позив за доношење понуда (.pdf)
 
–  Радови на ревитализацији атарских путева у граду Лозница (.pdf)
    –  Позив за подношење понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације ( .doc)
 
–  Услуге Консалтинга на развоју и успостављању ISO стандарда (.doc или .pdf)
    –  Позив за увођење стандарда (.doc или .pdf)
    –  Одговори на постављена питања (.doc или .pdf)


–  Набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Лозница (.doc)
    – Позив за достављање понуда (.doc)
 

–  Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница (.doc)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)
     –  Пирања и договори (.doc)


–  Извођење завршних радова на изградњи фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи (.doc или .pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)
     –  Измене и допуне конкурсне документације (.doc или .pdf)
     –  Питања и одговори (.doc)
     –  Измене и допуне конкурсне документације broj 2 од 07.06.2013 (.doc)
     –  Измене и допуне Конкурсне документације13.06.2013 (.doc)
     –  Питања и одговори 2 (.doc)
 
    
–  Набавка поклона за културне манифестације које организује град Лозница (.pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)