Одштампај
Одлуке Скупштине града Лознице из 2014. године


Назив
Датум  објавеСл. лист
 Фајл
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице29.01.2014.
1-14
.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о новчаној помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за рад
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц“ линија на територији града Лознице
29.01.2014.1-14.pdf
Јавни позив бр. К3/2014 - отворен поступак за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц“ линија на територији града Лознице29.01.2014.1-14.pdf
Одлуке о давању сагласности на програм коришћења буџетске помоћи у 2014. години
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2013. годину
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног Плана управљања отпадом за град Лозницу
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водовод и канализација“
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама одредаба којима су прописане новчане казне за прекршаје
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју града Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о подизању скулптуралног дела аутора Косте Коларића14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о подизању скулптуралног дела „Једро“, аутора Николе Матовића
14.04.2014.2-14.pdf
Годишњи план рада штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14
.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2013. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Водовод и канализација” Лозница за период јануар-децембар 2013. године
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Град” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног стамбеног предузећа „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈКП „Топлана-Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - КЈП „Наш Дом” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе „Бамби” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу „Вук Караџић” - Установа културе од националног значаја Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.
2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физички културу „Лагатор” Лозница за период јануар-децембар 2013. године 14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Дома здравља „Др. Миленко Марин” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе „Апотека Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању резимеа датих препорука и после ревизионог извештаја Државне ревизорске институције
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о активностима Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице почев од 14.05.2014. године
30.06.2014.5-14.pdf
Извештај о активностима Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице почев од 14.05.2014. године
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о избору замнеика градоначелника града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2013. годину
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014 за Пакет „Ц“ линија
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о давању сагласности на привремени Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет „Ц“ линија30.06.2014.5-14.pdf
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету „Ц“ линија30.06.2014.5-14.pdf
Одлуке о извештају о раду Гу и јавног правобраниоца за 2013. годину
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о престанку функције заменика градоначелника града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2014.5-14pdf
Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница
16.12.2014.
5-14
.pdf
Одлука о  приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница 16.12.2014.10-14
.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину
27.12.2014.
10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања установа
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о усвајању ревизије Стратегије локалног одрживог развоја града Лознице
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о градском правобранилаштву у Лозници
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на прибављена средства ЈКП „Топлана Лозница“ Лозница
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Лозница о расподели добити за 2013. годину
27.12.2014.
10-14
.pdf
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији града Лознице
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о усвајању мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
27.12.2014.10-14.pdf
Мере за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница 16.12.2014.12-14.pdf
Одлука о буџету града Лозница за 2015. годину
16.12.2014.
12-14
.pdf
Одлука о ангажовању другог лица ѕа обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2014. године
16.12.2014.12-14.pdf
Одлука о извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире
18.12.2014.
13-14
.pdf
Одлуке о давању сагласности на Одлуке надзорног одбора јавних предузећа о расподели добити ѕа 2013. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлуке о давању сагласности на Програм пословања јавних предузећа за 2015. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања установа ѕа 2015. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у лозници 18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока измешу улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину
30.12.2014.
15-14
.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину у Граду Лозници
30.12.2014.
15-14
.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2015. годину у граду лозници
30.12.2014.
15-14
.pdf