Одштампај
Градска управа


НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

-


ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милорад Матић, дипл. правник
(015)879 - 200, локал 224,
mmatic@loznica.rs
канцеларија 14, I спрат (стари део),» НАЧЕЛНИЦИ ОДЕЉЕЊА


Одељења Градске управе:

» ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
   
» ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
   
» ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
   
» ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
   
» ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
   
» ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
   
»
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ