Одштампај
Одлуке Скупштине града Лозница из 2012. године


Назив
Датум објавеСл. лист
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој града Лознице27.02.2012.1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији27.02.2012. 1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији  града Лозница27.02.2012.1-12
Одлуке о давању сагласности на програме пословања јавних предузећа за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлуке о давању сагласности на програме пословања установа за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлука о давању сагласности на  Програм рада Фонда за развој града Лознице за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давањау закуп пољопривредног земљишта у државној својини27.02.2012.1-12
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између Улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Карађорђевa, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између Улица Јанка Веселиновића, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице27.02.2012.1-12
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета Града Лознице за 2011. годину27.02.2012.1-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
04.06.2012.
12-12
Одлука о избору председника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Решење о постављењу замнеика секретара Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о избору градоначелника града Лознице
04.06.2012.12-12
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Јанко Алексић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Томислав Арнаутовић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Драгослав Добрић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Миливоје Драгишић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Милан Илић 04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Миливоје Исаковић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Јован Миладиновић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Драган Павловић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Саша Сакић04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Дејан Сталовић
04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница - Љубинко Ђокић, Ксенија Бошковић, Добривоје Стојнић, Весна Живановић 03.07.2012.
13-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница - Зоран Николић
03.07.2012.
13-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
03.07.2012.
13-12
Одлука о завршном рачуну буџета града Лозница за 2011. годину
03.07.2012.
13-12
Одлука о висини стопе пореза на имовину
03.07.2012.
13-12
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територији Града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Лознице у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2012. године 12.10.2012.
16-12
Одлука о ребалансу буџета града Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Град“ Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација“ Лозница за 2012. годину 12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана-Лозница“ Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Библиотеке „Вуковог завичаја” Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о одређивању локације за изградњу регионалне санитарне депоније за град Лозницу и општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ
12.10.2012.16-12
Одлука о утврђивању ерозивног подручја и прописивању противерозивних мера на подручју града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница
12.10.2012.16-12
Програм давања у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање општине Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о финансијској подршци Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду - високошколској јединици у Лозници12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈСП „Лозница” Лозница
12.10.2012.
16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Фонда за развој града Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница24.12.2012.
21-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈСП „Лозница” Лозница за 2012. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања КЈП „Наш дом” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лозница у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2012. године
24.12.2012.21-12
Одлука о буџету града Лозница за 2013. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Стари град” у Лозници (измене и допуне регулационог плана „Стари град” - зона Д) 24.12.2012.21-12
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лозница за 2013. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о сагласности за КОДТ „АС”24.12.2012.21-12
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2013. годину у граду Лозница
31.12.2012.22-12
Локални акциони план запошљавања за 2013. годину у граду Лозница
31.12.2012.
22-12
Одлука о приступању промени Статута града Лозница
31.12.2012.
22-12
Одлука о локалним комуналним таксама 31.12.2012.22-12
Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга
31.12.2012.22-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног отпада „Кривића ада“ у Липничком Шору 31.12.2012.
22-12