Početna
Ukidanje pečata

Rebalans gradskog budžeta
Još  u toku drugog kvartala godine bilo je izvesno da će, kako i republički tako i budžeti lokalnih zajednica morati da se uravnoteže kroz prihode i rashode. Gradska skupština Loznice, zasedajući 23. septembra usvojila je rebalans budžeta koji je korigovan shodno izmenama Zakona o budžetu Srbije u aprilu mesecu. Miroslav Mitrović, rukovodilac Odeljenja za finansije i društvene delatnosti obavestio je Skupštinu  da je umesto rasta bruto društvenog proizvoda u Srbiji od 3,5 odsto kao posledica opadanja privredne aktivnosti predviđen njegov realni pad od 2,5 odsto. Jedna od mera kojima je Vlada Srbije pokušala da obezbedi ravnotežu u vlastitom budžetu svela se na smanjenje transfernih sredstava prema jedinicima lokalnih samouprava što je, posledično u lozničkoj budžetskoj kasi, rezultiralo uskraćivanjem za 52 miliona dinara. Mitrović je rekao da je na osnovu ostvarenja u prvih šest meseci procenjeno da će poreski prihodi budžeta biti manji od predviđenih za oko 30 miliona dinara kao i da će za približan iznos biti umanjeni i neporeski prihodi. Efekti tih promena na strani prihoda i izvora finansiranja budžeta morali su se reflektovati na njegovu rashodnu stranu. Dakle, izdaci se moraju smanjivati. Rukovodilac Gradskih finansija je objasnio da se pri smenjivanju rashoda vodilo računa da se budžetom obezbedi realizacija ustavnih i zakonom utvrđenih nadležnosti grada sa stanovišta vrste  dobara i usluga, smanjeni su rashodi za zaposlene za 34 miliona dinara, korišćenje roba i usluga (92 miliona  dinara), kamate, transferi a povećane su aproprijacije za rashode po osnovu  zakupa  i rashodi za  štete i presude. Sledeći korak bilo je sagledavanje mogućnosti za investiranje i zaduživanje pri čemu se nije bitno odstupalo od planiranog obima radova  ali je umesto finansiranja investicija u celini obezbeđeno sufinansiranje iz Nacionalnog investicionog plana. Kategorički imperativ je bio da se značajnije ne smanjuje obim direktnih i indirektnih investicija iz budžeta koje brane postojeći nivo zaposlenosti. Najznačajnija smanjenja su na opštim javnim uslugama, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, drumskom saobraćaju i višenamenskim  projektima. Rashodi za funkciju vodosnabdevanja samo su preneti na izvršenje u JP ''Vodovod i kanalizacija'' ali to nema efekat na ravnotežu budžeta, naveo je Miroslav Mitrović, rukovodilac finansija. Gradska skupština je, nakon pretresa usvojila odluku o izmena i dopunama odkuke o budžetu za ovu godinu, koju je pre dve sedmice razmatralo i Gradsko veće.

Vesti
06.April 2020.
Sprovođenjem mera i zajedničkim ...
Zavod za javno zdravlje Šabac je na predlog Gradskog ...
06.April 2020.
Podaci Zavoda za javno zdravlje ...
Prema podacima koji su 05.04. iz Zavoda za javno zdravlje ...
31.Mart 2020.
U funkciji Trijažni centar za ...
Na osnovu preporuka Ministarstva zdravlja koje su  ...
30.Mart 2020.
Prema informacijama Opšte bolnice ...
Načelnik Gradske uprave i član Gradskog štaba za ...
27.Mart 2020.
O B A V E Š T E Nj E
Obaveštavaju se građani Loznice da volonteri Gradskog ...
27.Mart 2020.
Gradski štab za vanredne situcije ...
Gradski štab za vanredne situcije grada Loznice predao ...