Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Рани јавни увид


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Текст огласа
 .pdf
 План детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији - тржни центар" у Лозници  .pdf
 План детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матић, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
 .pdf
 Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница за К.П. 4238 КО Лешница
 .pdf
 Датум: 01.07.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Жикица Јовановић, Учитељска, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници .dwg.pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
.dwg.pdf
 Обухват плана - План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Ллозници
.dwg.pdf
 Намена површина - План детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
.dwg.pdf
 Датум: 03.08.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
.dwg
.pdf
 Датум: 11.09.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, Реке Штире, Миодрага Борисављевића и Војводе Мишића у Лозници
  
 Датум: 04.11.2015. године  
    
Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације улица Болничка, др. Марин, Војводе Путника, Вере Благојевић, Река Штира и Трга Вука Караџића у Лозници.dwg.pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића у улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
.dwg
.dwg
.pdf
.pdf
 Датум: 14.12.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 Обухват плана - Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Извориште "Зеленица")
.dwg.pdf
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Текст огласа .pdf
 Допис Ј.П. Дирекција за развој  и урбанистичко планирање  „Урбоплан" - Лозница Одељењеу за планирање и изградњу  .pdf
 Текстуални део - ПДР блока између улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта православне цркве у Лозници
 .pdf
 План намене површина
 .pdf
 План саобраћаја, регулације и нивелације
 .pdf
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Текст огласа .pdf
 План детаљне регулације "Гробље" Тршић
  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Текст огласа.doc
.pdf
 Измене и допуне ПДР "Шепак" Лозница  
 Датум: 01.03.2017. године  
    

Текст огласа .pdf
 Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадар"
 .pdf
 Датум: 08.11.2017. године  
 Планско подручје
 .pdf
 Датум: 15.11.2017. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница
  
 Датум пријема и објаве: 23.01.2018. године  
 Текстуални део - Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница .pdf
 План функционалне организације насеља - типичне насељске целине
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.01.2018. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 План детаљне регулације примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници
 
 
 Датум пријема и објаве: 02.02.2018. године  
 Претежна намена површина
 .pdf
 План детаљне регулације примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници - материјал за рани јавни увид
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.02.2018. године  
    

Текст огласа .pdf
 Просторни план подручја посебне намене планине Цер
 .pdf
 Карта - посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 
План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице
 
.pdf
 
Прегледна карта 1
 .jpg
 
Прегледна карта 2
 .jpg
 Датум пријема и објаве: 20.08.2018. године  
    

Оглас.doc.pdf
 
Текст плана - План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице "Лозница" у Лозници
.doc.pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
 .pdf
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.10.2018. године  
    

Оглас
.doc.pdf
 
Текст плана - Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
.docx.pdf
 
План саобраћаја .pdf
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.01.2019. године  
    
 Оглас.doc.pdf
 
Текст плана - Измене и допуне Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
.doc.pdf
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године  
    
 Оглас
  
 Оглас: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦA.doc
 
  Рани јавни увид
 .pdf
  Начин коришћења
.rar1
.rar2
  * Потребно је преузети .rar1 i .rar2 фајлове и потом их распаковати
  
  Датум пријема и објаве: 24.07.2019. године  
    

Оглас - Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године
.docx.pdf
 Графички део
  
 
Карта 1 - Коришћење простора
 .pdf
 
Карта 2 - Генерални приказ зона заштите и правац просторног развоја
 .pdf
 
Карта 3 - Приоритети националног инвестиционог програма
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Зајачи.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље 2" у Зајачи.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ
.doc
 
 Текстуални део
  
 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ  .pdf
 Графички део
  
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године
  
    

Оглас -ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ .doc 
 
 Текстуални део
  
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ   .pdf
 Графички део
  
 
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
 .pdf
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године 
  
    

Оглас - ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ .doc
 
 Текстуални део
  
 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ   .pdf
 Графички део 
  
 
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
 .pdf
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 22.07.2020. године  
  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Клупцима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Клупцима
.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина - Липнички Шор
 .pdf
 
Планирана намена површина - Јелав
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.05.2021. године  
    
-Оглас - План детаљне регулације стамбено - пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници  .pdf
 Текстуални део
  
 

- План детаљне регулације стамбено - пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

 .pdf
 Графички део  
 - Подлога са границом плана
 .pdf
 - Извод из измене и допуне ПГР Лозница
 .pdf
 - Постојећа намена површина .pdf
 - Планирана намена
 .pdf
    

Оглас - Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације
 .pdf
 Текстуални део  
 
Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације .jpg
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.08.2021. године  
    

Оглас - Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница .pdf
 Графички део
  
 
Планирана намена површина

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
 .pdf
.part1/.rar

.part2/.rar
.part3/.rar
.part4/.rar
 
Катастарско-топографски план са границом обухвата плана

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
 .pdf
.part1.rar
.part2.rar
 Датум пријема и објаве: 15.09.2021. године  
    

Оглас - План генералне регулације за насељено место Лешница
.doc
.pdf
 Текстуални део  
 
План генералне регулације за насељено место Лешница .pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина - број листа 4.1 .pdf
 
Планирана намена површина - број листа 4.2 .pdf
 
Планирана намена површина - број листа 4.3 .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Оглас - План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача .pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 27.10.2021. године  
    
-
Оглас о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор  .doc
-
Одлука о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор  .doc
-

План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на локацији Лагатор

 .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године  
    
-
Оглас поводом израде: Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници
.doc
 .pdf
 Текстуални део  
  Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници  .pdf
 План намене површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2022. године  
    

Оглас - План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године  
    
    
Вести
05.Децембар 2022.
Трибина о превенцији болести ...
У Омладинском центру одржана је трибина ...
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...