Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2022. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за период 2021. до 2023. година у граду Лозници
07.03.2022. 3-22
.doc .pdf
Одлука о усвајању Измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања за период 2021. до 2023. година у граду Лозници07.03.2022. 3-22.doc .pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
04.05.2022. 4-22
.doc  
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу заштитрног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
04.05.2022. 4-22.doc  

Текстуални део - План детаљне регулације за изградњу заштитрног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници04.05.2022. 4-22.doc  

Координате граничних тачака - Јелав04.05.2022. 4-22.doc  

Координате граничних тачака - Липнички Шор04.05.2022. 4-22.doc  

Планирана намена површина - Липнички Шор04.05.2022. 4-22  .pdf

Планирана намена површина - Јелав04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план - Липнички Шор
04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план 2 - Липнички Шор
04.05.2022. 4-22  .pdf

Регулационо-нивелациони план - Јелав
04.05.2022. 4-22  .pdf
Одлука о одређивању простора на коме није дозвољено окупљање грађана на територији града Лознице
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2021. године
04.05.2022. 4-22.doc  
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2021. год 31.12.2021. године са Анализом пословања јавних предузећа
04.05.2022. 4-22.doc  
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2021. год 31.12.2021. године са Анализом пословања јавних предузећа04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Комунално јавно предузеће "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2021. године
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Лозница за период јануар-децембар 2021. године04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
04.05.2022. 4-22.doc  
Одлука о потврђивању мандата Скупштине града Лознице
14.06.2022. 6-22
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о престанку мандата члана Градског већа града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2021. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић
14.06.2022. 6-22.doc  

Графички приказ - Оквирна граница обухвата плана14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за период јануар-децембар 2021. године
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад "Лозница", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Апотекарске установе Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2021. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2022. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2022. годину
14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о допуни Одлуке о градском водоводу и канализацији
14.06.2022. 6-22.doc  
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. год 31.03.2022. године
14.06.2022. 6-22.doc  

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. год 31.03.2022. године14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о непходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор
14.06.2022. 6-22.doc  

План пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  

Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице
14.06.2022. 6-22.doc  

Јавни позив за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице14.06.2022. 6-22.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
02.08.2022. 7-22   
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2022. годину
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2022. годину
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања Црвеног крста Лозница за 2022. годину02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о приступању изради плана развоја града Лознице за период 2024.-2030. година
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о приступању изради Стратегија развоја урбаног подручја града Лознице
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улице Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
02.08.2022. 7-22.doc  
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улице Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници02.08.2022. 7-22.doc  

Графички део - План намене површина
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуге изношења и депоновања смећа
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју на територији града Лознице
02.08.2022. 7-22.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за културу "Вука Караџић" Лозница
02.08.2022. 7-22.doc  
  
     
       
       
       
       
       
       
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...