Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2021. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).


 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
30.03.2021. 1-21
.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница
30.03.2021. 
1-21.doc
 
.pdf

Графички део30.03.2021. 
1-21.doc 
.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана генералне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници
30.03.2021. 1-21.doc .pdf

Графички део
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о приступању изради Плана развоја града Лознице за период 2022-2028. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Правилник о начину и условима обављања послова помоћи и неге у кући за одрасла, стара лица и особе са инвалидитетом
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Програма развоја туризма града Лознице 2021-2025. године
  1-21.doc .pdf
Програм развоја туризма града Лознице 2021-2025. године
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2020. годину
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о давању претходне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
30.03.2021.
 1-21.doc .pdf
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа "Наш дом" Лозница
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Лозници
30.03.2021. 1-21.doc .pdf
Одлука о Градској управу града Лозница
17.05.2021. 3-21
.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2020. годину
10.03.2021. 4-21
.doc .pdf
Одлука о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Споразум о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о подизању споменика - спомен обележја крст у Лозници
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2020. године
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
 Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2020. године10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Програм о допунама Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
10.03.2021. 4-21.doc .pdf
Одлука о доношењу Просторног плана града Лознице
 12.08.2021  7-21  .pdf
-
 Текстуални део
 12.08.2021  7-21  .pdf
-
 Графички део
 12.08.2021  7-21  .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Гробље” у Клупцима
   8-21  .pdf
-
 Графички део   8-21
  .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници
   8-21  .pdf
 -  Графички део   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Туристичке организације града Лознице за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Предшколске установе „Бамби” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Апотекарске установе Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем – Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2020. године
   8-21  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду ГУ града Лозница за 2020. годину
   8-21  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину
   8-21  .pdf
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2021. годину
   9-21  .pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града  Лознице за 2021. годину
   9-21 
 .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2021. годину
26.10.2021. 11-21
.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2021. годину
26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшкослке установе "Бамби", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад "Лозница", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2021. годину26.10.2021. 11-21.docx .pdf
Правилник о условима и критеријумима за обезбеђивање и пружање услуга саветовалишта за осетљиве групе на територији града Лознице
26.10.2021. 12-21.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о доношењу о Плана детаљне регулације за улицу Кланичку у Лозници
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

План детаљне регулације за улицу Кланичку у Лозници26.10.2021. 12-21.doc .pdf

 Детаљна намена површина
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за улицу Бирчанинова у Лозници
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

План детаљне регулације за улицу Бирчанинова у Лозници26.10.2021. 12-21.doc .pdf

 Детаљна намена површина26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за површински коп-експлоатацију кречњака као грађевинско-техничког камена у насељеном месту Доња Борина у општини Мали Зворник и изградњу дробиличног постројења у насељеном месту Горња Борина у граду Лозница
26.10.2021. 12-21.doc .pdf

Каменолом
26.10.2021. 12-21.doc .pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о доношењу Просторног плана града Лознице
   
.doc .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2022. године
   .doc  
Одлука о усвајању Кадровског плана града Лознице за 2022. годину
   .doc  

Кадровски план органа града Лознице за 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2022. годину   .docx
  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у 2022. годину
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у 2022. годину   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду 2022.-2026. године
   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду 2022.-2026. године   .doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2022. године
   .docx
  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лознице, Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница, Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад "Лозница" за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2022. године   .docx  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2022. године   .docx  
       
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...