Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2020. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

 Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о доношењу Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије
24.02.2020. 3-20
.doc .pdf

Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије - I фаза
24.02.2020. 3-20
  .rar

Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије - II фаза24.02.2020. 3-20
  .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице
24.02.2020.  
4-20 .doc
 
.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
24.02.2020.  
4-20.doc 
.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци брачним паровима и породици са децом на територији града Лознице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године са Анализом пословања јавних предузећа
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године са анализом пословања јавних предузећа
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2020. годину
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2020. годину24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељеном месту Лозница
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеном месту Лешница
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Јелав
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Пасковац
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Руњани
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доње Недељице
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Цикоте24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Милина
24.02.2020. 4-20.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом "Др. Лаза Лазаревић" у Лозници
24.02.2020. 4-20.docx .pdf
Одлука о усвајању Плана јавног здравља града Лознице за период 2020.-2025.24.02.2020. 5-20
.docx .pdf
План јавног здравља града Лознице 2020.-2025.24.02.2020. 5-20
.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о избору председника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20.doc .pdf
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Јелена Мирковић
20.08.2020. 19-20
.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Весна Плавшић
20.08.2020. 19-20
.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору градоначелника града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
  20-20
.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
  21-20
.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2019. годину
  21-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
  21-20.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници  21-20.docx .pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између Трга Вука караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
  21-20.doc .pdf
Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда
  21-20.docx .pdf
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2020. године
14.09.2020. 22-20
.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2020. године
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производу Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2020. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2020. годину21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница у 2020. години
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању претходне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија
21.09.2020. 23-20.doc  
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету Ц" линија21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница
21.09.2020. 23-20.doc  
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лознице
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2019. године
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc
  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc
  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2019. године21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе града Лозница за 2019. годину
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва у Лозници за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године
21.09.2020. 23-20.doc  
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2019. годину
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Ивана Остојић
21.09.2020. 23-20
.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.10.2020. 24-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
20.10.2020. 24-20.doc .pdf
План детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице20.10.2020. 24-20.doc .pdf

Прилог - попис координата преломних тачака
20.10.2020. 24-20.docx .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
20.10.2020. 24-20.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници20.10.2020. 24-20.docx .pdf

План намене површина
20.10.2020.
 24-20  .pdf
Програм о допунама програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
20.10.2020. 24-20.doc .pdf
Одлука о комуналној милицији града Лознице
20.10.2020. 24-20.docx .pdf
Одлука о изменама Одлуке о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице
20.10.2020. 24-20.doc .pdf
Одлука о Географском информационом систему града Лознице
  26-20
.doc .pdf

Споразум о сарадњи на развоју Географског информационог система јединица локалне самоуправе
  26-20.doc .pdf
Одлука о изменама Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице
  26-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2020. годину
  26-20.doc .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
  26-20.doc .pdf

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница  26-20.doc .pdf
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони
  26-20.doc .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2021. годину
18.12.2020. 28-20
  .pdf
Одлука о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2021. годину
18.12.2020. 28-20.doc .pdf

Кадровски план органа града Лознице за 2021. годину
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Kомуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завијача Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2021. годину18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу18.12.2020. 28-20.doc .pdf

План намене површина - План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Јелаву
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву18.12.2020. 28-20.doc .pdf

План намене површина - План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници18.12.2020. 28-20.doc .pdf

План намене површина - Измене и допуне Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о измени и допуни Одлуке о пијацама
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о допунама Одлуке о начину обављања комуналне делатности зоохигијене
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2021. годину
18.12.2020. 28-20.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2021. годину
18.12.2020. 28-20.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2020. годину
30.12.2020. 30-20
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2020. годину
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2020. годину30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2020. годину30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2020. годину30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2020. годину30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2020. годину30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2020. годину
30.12.2020.
 30-20.doc .pdf
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта града Лознице
30.12.2020. 30-20.doc .pdf

Зоне за утврђивање износа доприноса за уређење грађевинског земљишта - Лозница
30.12.2020. 30-20.doc .pdf

Зоне за утврђивање износа доприноса за уређење грађевинског земљишта - Бања Ковиљача
30.12.2020. 30-20.doc .pdf

Зоне за утврђивање износа доприноса за уређење грађевинског земљишта - Лешница30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о додели бесповратних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о допунама Одлуке о награђивању најбољих ученика и студената са подручја града Лознице
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Решење о давању сагласности на Статут Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Статут Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница30.12.2020. 30-20.docx .pdf
Решење о престанку дужности односно разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе у Лозници
30.12.2020. 30-20.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Жељко Марјановић и Александра Милић
   
.doc .pdf
       
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...