Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2019. године*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о., Бања Ковиљача
12.02.2019.  
2-19 .doc
 
  
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама граа Лознице
12.02.2019.  
2-19.doc 
.pdf
Одлука о преласку катастарских парцела у Слободну зону Шабац
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Одлука о утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бамби", Лозница
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2019. години
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Лознице
12.02.2019. 2-19.doc  
Одлука о иницијативи за измену и допуну Закона о територијалној организацији Републике Србије
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о такси превозу и лимо сервису на територији града Лозница
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2019. годину
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Наш дом" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о мрежи јавних основних школа
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2018. годину
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2018. годину
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе Лозница
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о усвајању измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозници
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозници
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
10.04.2019. 4-19
.doc  
Одлука о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.04.2019. 4-19.doc  
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.04.2019. 4-19.doc  
–  Графички део
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
10.04.2019. 4-19.doc  
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
10.04.2019. 4-19.doc  
–  Графички део
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о градском водоводу и канализацији
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о функционисању режима саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована Цвијића
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском већу
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године
03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Центра за социјални рад "Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2018. Годину14.06.2019.  8-19 
 .pdf

Одлука о накнадама за коришћење јавних добара на територији града Лознице

14.06.2019. 8-19.doc
  

Одлука о измени и допуни Одлуке о такси превозу и лимо сервису на територији  града Лознице

14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука којом се усваја Извештај о раду Градске управе града Лозница за 2018. годину14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука којом се усваја Извештај о раду Градског правобранилаштва у Лозници за 2018. годину
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење дела горњег тока Реке Штиреу Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку  у Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Клупцима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део 
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Крајишницима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Башчелуцима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Јелаву

14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље 2" у Тршићу
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље " у Зајачи
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  

Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град лозница за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор  директора Јавног комуналног предузећа  ,,Паркинг сервис" Лозница

14.06.2019.

 8-19.doc
  

Jавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис" Лозница

14.06.2019. 8-19.doc
  
Решење о прихватању преноса права јавне својине на кат. парцели број 1256/2 КО Лозница са Републике Србије на град Лозницу
 16.07.2019. 10-19.doc
  
Уговор пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине, без накнаде - обданиште
  16.07.2019. 10-19.doc
  
Решење о прихватању преноса права јавне својине на кат. парцели 3500/5 и кат. парцели 3501/1 К.О. Лозница са Републике Србије на град Лозницу
   16.07.2019. 10-19.doc
  
Уговор пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине, без накнаде - стадион
    16.07.2019.  10-19.doc
  
Закљзчак - стадион
   16.07.2019.  10-19.doc
  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице

   16.07.2019.

 

  10-19

.doc
  
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Лознице

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2019. годину
07.10.2019. 12-19.doc .pdf

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2019. годину

07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколска установа "Бамби" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дом здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изради и допуни Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Графички приказ оквирне границе обухвата измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници07.10.2019. 12-19  .pdf
Одлука о месним заједницама
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама одлуке о боравишној такси
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града Лознице
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о подизању јавног спомен обележја стрељаним у селу Цикоте 19. октобра 1941. године
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Лозници за период 2019-2021 година
07.10.2019. 13-19.docx .pdf
Локални акциони план за инклузију Рома
07.10.2019. 13-19.doc .pdf
Закључак - прихватање Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период I - IX 2019. године
04.12.2019. 19-19
.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
План детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Графички део - План намене површина - ПДР блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Тршићу
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
План детаљне регулације "Гробље" у Тршићу04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Графички део - Планирана намена површина - ПДР "Гробље" у Тршићу
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01. до 30.09.2019. године
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01. до 30.09.2019. године04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице
20.12.2019. 21-19
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Ивана Стефановић
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2019. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2019. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа "Топлана-Лозница" Лозница у 2019. години
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о буџету града Лознице за 2020. године
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Кадровски план органа Града Лознице за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници
20.12.2019. 21-19.doc  
Прилог 1 - Графички приказ оквирне границе - ПДР за Улицу Бирчанинову
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
20.12.2019. 21-19.doc  
Прилог 1 - Графички приказ оквирне границе - ПДР блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници20.12.2019. 21-19.doc  
Програм о допуни програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о погребној делатности
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробља у сахрањивању
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о начину обављања комуналне делатности зоохигијене
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изменама и допуни Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Сања де Граф
27.12.2019.
 22-19
.doc .pdf
Одлука о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2020. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2020. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2019. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
       
       
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...