Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2017. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу за управљање грађевинским земљиштем "Град" на статусну промену припајања13.02.2017.
 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" на статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан", Лозницана статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању претходне сагласности Јавном предузећу "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача на статусну промену припајања13.02.2017. 
1-17.docx 
.pdf
Одлука о давању сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету "А" и Пакету "Б" линија
13.02.2017. 
1-17.doc
 
.pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2016. годину
13.02.2017. 
1-17.doc .pdf
Одлука о подизању спомен-обележја војничког гробља из Првог светског рата на локацији школског дворишта у Горњој Бадањи13.02.2017. 
1-17.doc 
.pdf
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице03.03.2017.
 2-17.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса на територији града Лознице
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о одобравању уговора о статусној промени припајања
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
03.03.2017. 2-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2017. годину
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора  "Лозница" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2017. годину03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на кандидовање Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за учешће у програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - фаза V"
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје
03.03.2017. 2-17

.doc

 .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
03.03.2017. 2-17.docx .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића
23.03.2017. 3-17.doc .pdf
Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији града Лознице за период од 2017 - 2021. године
23.03.2017. 3-17.doc .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији града Лознице за период од 2017 - 2021. године23.03.2017.
 3-17.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника18.05.2017.
 7-17  .pdf
Одлука о престанку функције члана Градског већа
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Комуналног јавног предузећа ''Наш дом'' Лозница за период јануар - децембар 2016. године
18.05.2017.  7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа ''Водовод и канализација'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана - Лозница'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора ''Лозница'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање ''Урбоплан'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем ''Град'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Центра за културу ''Вук Караџић'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Туристичке организације града Лознице за период јануар - децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшолске установе ''Бамби'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17
  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Здравствене установе ''Апотека Лозница'' Лозница за период јануар децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Дома здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница за период јануар-децембар  2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем Фонда за развој града Лознице за период јануар-децембар 2016. године
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о извештају о раду Градске управе и Јавног правобранилаштва
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2016. годину
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лознице
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о именовању директора Установе за физичку културу „Лагатор“ Лозница
18.05.2017. 7-17  .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2016. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о ЛКТ на територији града Лознице
15.06.2017.  8-17  .pdf
Тарифа измена и допуна Тарифе локалних комуналних такси
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима15.06.2017.  8-17  .pdf
Oдлукa о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП ''Паркинг сервис''
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница за 2017. годину15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање ''Лозница развој'' Лозница
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу ''Вук Караџић'' Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлукa о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2017. годину
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора
15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и рејона на подручју Бање Ковиљаче15.06.2017.  8-17  .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2017. године
07.09.2017.
 13-17.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста, Лозница за 2017. годину07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на расподелу добити за 2016. годину Јавног предузећа "Водовод и канализација, Лозница07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница на расподелу добити, односно покриће губитка правних претходника за 2016. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице за 2017. годину
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету "А" и Пакету "Б" линија
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на територији града Лознице
07.09.2017. 13-17.doc .pdf
Одлука о измени Одлуке о додели  бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Решење о именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
07.09.2017. 13-17
.docx .pdf
Одлука о изменама Одлуке о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији града Лознице
07.09.2017. 13-17.docx .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. септембра 2017. године
16.11.2017.
 15-17
.doc .pdf
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "А" и Пакету "Б" линија на територији града Лознице16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јелав
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јошева
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Каменица
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Милина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Трбосиље
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Помијача
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на територији Лешнице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Ново Село
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Доњи Добрић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Јадранска Лешница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Текериш
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Јаребице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Симино Брдо
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Рибарице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Југовићи16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Бадања
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доња Сипуља
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Сипуља 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Цикоте
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Шурице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Чокешина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Руњани
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Грнчара
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Горње Недељице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Доње Недељице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Горња Борина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Брезјак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Коренита
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Ступница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Слатина
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Брадић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Брњац
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Велико Село
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Доња Бадања
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Воћњак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Пасковац
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Липнички Шор
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Козјак
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Горњи Добрић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Тршић
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Зајача
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Башчелуци
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Крајишници
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Плоча
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Драгинац
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Горња Ковиљача
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Лозничко Поље
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и реона на подручју Бање Ковиљаче
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица на територији Трбушнице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова у насељеном месту Клупци
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју града Лознице 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о усвајању нацрта уговора о оснивању привредног друштва "Спомен комплекс за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" д.о.о., Шабац 16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Кадровски план органа Града Лознице за 2018. годину
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације града Лознице
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Бамби", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад "Лозница", Лозница 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ "Јован Цвијић", Лозница
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Краљ Александар I Карађорђевић", Јадранска Лешница
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Лозници 16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе у Лозници
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Одлука о отварању наменског (хуманитарног) жиро-рачуна16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Правилник о условима и начину коришћења новчаних средстава у хуманитарне сврхе
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Правилник о пружању и остваривању услуге лични пратилац детета
16.11.2017. 15-17.docx .pdf
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о стављању ван снаге Правилника о условима и начину остваривања права из социјалне заштите
16.11.2017. 15-17.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2018. годину
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017.
 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2018. годину 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у периоду за 2018. годину 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница у 2018. години
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Графика 1
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Графика 2
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у периоду за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница у 2018. години18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду од 2017. године до 2026. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду од 2017. године до 2021. године 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у периоду за 2018. годину18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница у 2018. години18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјали рад Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница, Лозница за 2018. године18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2017. године18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Локални антикорупцијски план града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2018. годину
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Одлука о главном урбанисти града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о именовању главног урбанисте града Лознице
18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за планове града Лознице 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница 18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Јован Цвијић", Лозница 18.12.2017. 17-17.doc .pdf
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Лознице на рачун извршења буџета града Лознице
18.12.2017. 17-17.docx .pdf
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...