Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2016. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
 
 
13-16
.doc 
.pdf
Одлука о избору председника Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице 
 
13-16.doc
 
.pdf
Одлука о избору градоначелника града Лознице 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице 
 
13-16.doc .pdf
Одлке о избору чланова Градског већа
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
  13-16.doc .pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице  13-16.doc .pdf
Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе за период 2016.-2022. година
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР "Пословање и вишепородично становање на локацији - Тржни центар" у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину
   
  .pdf
Одлука о одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину     .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Жикице Јовановића, Учитељска, Вука Караџића и трга Јована Цвијића у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Стратегије социјалне заштите Лознице 2016. - 2020. година
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана - Лозница" Лозница за период јануар - децембар 2015
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" за период јануар - децембар 201525.06.2016.
 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа  "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Центар за културу "Вук Караџић" - установа културе од националног значаја - Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Центар за социјални рад Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Установе за физички културу "Лагатор" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Дом здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2016. годину 25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе Лозница и Градског правобранилаштва у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница о начину покрића губитка за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2016. годину 25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за културу "Вук Караџић" Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозивних мера на територији града Лознице за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Правилник о спровођењу поступка скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице које се користи без правног основа
 
   
 .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2016. године
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на II Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Водовод и канализација" Лозница за 2016. годину 12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за 2016. годину12.09.2016
 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за изградњу и одржавање стамбеног пословног простора "Лозница" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП "Водовод и канализација", Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта КЈП "Наш Дом", Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналаног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача 12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Паркинг сервис", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичка организација града Лозница12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на пакету "А" и пакету "Б"
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о изради Измена и допуна ПДР индустријске зоне Шепак у Лозници
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о изради ПДР Гробље у Тршићу
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о Градској управи града Лознице
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом
12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Саве Ковачевића, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници
12.09.2016 20-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници12.09.2016 20-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. септембра 2016. године
14.11.2016 21-16
.doc .pdf
Одлука о изради Измена и допуна генералне регулације за насељено место Лозница
14.11.2016
 21-16
.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о усвајању текста Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" д.о.о, Шабац
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница о расподели добити за 2015. годину
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Наш Дом" Лозница о расподели добити за 2015. годину14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница о расподели добити за 2015. годину14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о пијацама
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница 14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о матичним подручјима на територији града Лознице
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о мрежи предшколских установа на подручју града Лознице
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о успостављању сарадње града Лознице, Република Србија и општине Малтепе (градска општина града Истанбула), Република Турска
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Саве Ковачевића, реке Штире, Миодрага Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом 14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
30.11.2016 23-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница за 2016. годину
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница за 2016. годину (децембар 2016. године)30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
30.11.2016 23-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања авног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача за 2016. годину30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања авног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача за 2016. годину (децембар 2016. године)30.11.2016 23-16.doc .pdf
       
       
       
       
       

Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...