Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2015. годинеНазив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о престанку мандата одборника Скупштуне града Лознице
27.02.2015.
|
1-15
.doc
|
.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2015.|1-15.docx|.pdf
Декларација о употреби ћирилице 27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о преносу права јавне својине27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Нова улица" у Бањи Ковиљачи
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта Воћњак
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о функционисању режима саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована Цвијића
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на привремени Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет "Ц"27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о кредитном задуживању
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2015. годину
27.02.2015.|1-15.doc|.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.04.2015.|
3-15.doc|
.pdf
Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину
30.04.2015.|
3-15
.doc|.pdf
Одлука о градском водоводу и канализацији30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони "Шепак" под условима повољнијим од тржишних
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
30.04.2015.|3-15 |.pdf
Одлука о прибављању непокретности означена као катастарска парцела број 655/4 К.О. Лозница у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом 30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету "Ц" линија на територији града Лознице
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Фонда за развој града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2014. године
30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за изградњу стамбеног и пословног простора "Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш Дом" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лознице за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" - установа културе од националног значаја - Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2014. године30.04.2015.|3-15.docx|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Лешници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 К.О. Лешница)
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији тржни центар" у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуацицје града Лознице за 2014. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2014. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину
30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице30.04.2015.|3-15.doc|.pdf
Одлука о престанку функције заменика градоначелника града Лознице
20.06.2015.
|5-15.doc|.pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
20.06.2015.
|5-15.doc|.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
20.06.2015.|5-15.docx|.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.06.2015.|5-15.docx|.pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2014. годину
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2015. годину
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозивних мера на територији града Лознице 20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Табела - Регистар бујичних сливова и падина на подручју града Лознице
20.06.2015.|5-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
20.06.2015.|5-15 .doc|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе и Јавног правобраниоца
20.06.2015.|5-15
.doc|.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Лознице
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
   –  Објекти јавне намене - збирна табела
11.09.2015.|7-15.xls
|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница о расподели добити за 2014. годину
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница о расподели добити за 2014. годину11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних предузећа за 2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања установа за 2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за  2015. годину
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о измени и допуни Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изменама Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К4/2015
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на прибављање средстава Јавном комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града Лознице
11.09.2015.|7-15.docx|.pdf
Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу најмлађем војнику града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Болничка, др Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М. Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулацицје блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производна зона" у Бањи Ковиљачи
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Комплекс спорта, рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Производно-пословна зона" у Лешници11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о приступању града Лознице "Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе", основане од стџране 56 локалних самоуправа у Републици Србији и Одлука о именовању координатора Канцеларије за младе који ће заступати интецресе града Лознице
11.09.2015.|7-15.doc|.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" у 2015. години 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" за 2015. годину 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на Закључак Градског већа за припрему предлога пројекта за финансирање санације јавне расвете на подручју града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о Изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлуке о престанку функције члана Градског већа града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлуке о избору члана Градског већа града Лознице 20.11.2015.|11-15.doc|.pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2016. годину
18.12.2015.|12-15
.doc|.pdf
Одлуке о давању сагласности на Програме пословања јавних предузећа и установа
18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о утврђивању ценовника услуга Градске управе града Лознице
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
План детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о подизању спомен обележја (камени белег) академику проф. др. Јовану Цвијићу
18.12.2015.|12-15.doc|.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о изменама и допунама тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
18.12.2015.|12-15.docx|.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2015. годину30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о утврђивању максималног броја запослених у организационим облицима у систему јавног сектора града Лознице за 2015. годину
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2015. годину
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у граду Лозници 30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2016. годину у граду Лозница
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о формирању Радног тима за припрему прдлога аката за прибављање кућа са окућницом на сеоском подручју, за младе брачне парове
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о преносу права јавне својине
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о дозвољеној спратности (по зонама) за објекте кои се налазе у поступку озакоњења
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бања Ковиљача
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Дринских дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића на локацији "Касарна-Клупци" у Лозници30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
План детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о доношењу Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (К.П. 4283 КО Лешница)30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Одлука о усвајању Програма развоја спорта града Лознице за период 2016.-2018. година
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Програм развоја спорта града Лознице за период 2016.-2018. године
30.12.2015.|13-15.doc|.pdf
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...