Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2014. годинеНазив
Датум  објавеСл. лист
 Фајл
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице29.01.2014.
1-14
.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о новчаној помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за рад
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц“ линија на територији града Лознице
29.01.2014.1-14.pdf
Јавни позив бр. К3/2014 - отворен поступак за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц“ линија на територији града Лознице29.01.2014.1-14.pdf
Одлуке о давању сагласности на програм коришћења буџетске помоћи у 2014. години
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2013. годину
29.01.2014.1-14.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног Плана управљања отпадом за град Лозницу
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водовод и канализација“
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама одредаба којима су прописане новчане казне за прекршаје
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју града Лозница
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о подизању скулптуралног дела аутора Косте Коларића14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о подизању скулптуралног дела „Једро“, аутора Николе Матовића
14.04.2014.2-14.pdf
Годишњи план рада штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2014. годину
14.04.2014.2-14
.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2013. годину
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Водовод и канализација” Лозница за период јануар-децембар 2013. године
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Град” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног стамбеног предузећа „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - ЈКП „Топлана-Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - КЈП „Наш Дом” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе „Бамби” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу „Вук Караџић” - Установа културе од националног значаја Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад „Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.
2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физички културу „Лагатор” Лозница за период јануар-децембар 2013. године 14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Дома здравља „Др. Миленко Марин” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе „Апотека Лозница” Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лозница за период јануар-децембар 2013. године14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању резимеа датих препорука и после ревизионог извештаја Државне ревизорске институције
14.04.2014.2-14.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о активностима Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице почев од 14.05.2014. године
30.06.2014.5-14.pdf
Извештај о активностима Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице почев од 14.05.2014. године
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о избору замнеика градоначелника града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2013. годину
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014 за Пакет „Ц“ линија
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о давању сагласности на привремени Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за Пакет „Ц“ линија30.06.2014.5-14.pdf
Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету „Ц“ линија30.06.2014.5-14.pdf
Одлуке о извештају о раду Гу и јавног правобраниоца за 2013. годину
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о престанку функције заменика градоначелника града Лознице
30.06.2014.5-14.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2014.5-14pdf
Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница
16.12.2014.
5-14
.pdf
Одлука о  приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница 16.12.2014.10-14
.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину
27.12.2014.
10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања установа
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о усвајању ревизије Стратегије локалног одрживог развоја града Лознице
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о градском правобранилаштву у Лозници
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на прибављена средства ЈКП „Топлана Лозница“ Лозница
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Лозница о расподели добити за 2013. годину
27.12.2014.
10-14
.pdf
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији града Лознице
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о усвајању мера за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
27.12.2014.10-14.pdf
Мере за спречавање одлива становништва у Горњем Јадру
27.12.2014.10-14.pdf
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница 16.12.2014.12-14.pdf
Одлука о буџету града Лозница за 2015. годину
16.12.2014.
12-14
.pdf
Одлука о ангажовању другог лица ѕа обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2014. године
16.12.2014.12-14.pdf
Одлука о извођењу хитних радова у кориту и на сливу реке Штире
18.12.2014.
13-14
.pdf
Одлуке о давању сагласности на Одлуке надзорног одбора јавних предузећа о расподели добити ѕа 2013. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлуке о давању сагласности на Програм пословања јавних предузећа за 2015. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања установа ѕа 2015. годину
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у лозници 18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока измешу улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
18.12.2014.13-14.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2014. годину
30.12.2014.
15-14
.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину у Граду Лозници
30.12.2014.
15-14
.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2015. годину у граду лозници
30.12.2014.
15-14
.pdf
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...