Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лознице из 2011. године


Назив
Датум објавеСл. лист
Одлука о потврђивања мандата одборника Скупштине града Лознице
03.02.2011.
1-11
Одлука о усвајању Елабората о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних
03.02.2011.
1-11
Елаборат о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних03.02.2011.
1-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
03.02.2011.
1-11
Одлука о давању сагласности на Програме пословања установа за 2011. годину
03.02.2011.
1-11
Одлука о изменама Одлуке накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице за 2011. годину 03.02.2011.1-11
Програм организовања ауто-такси превоза за 2011. годину
03.02.2011.1-11
Одлука о изменама и допунамаПлана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак” у Лозници
22.03.2011.
2-11
Одлука о давању сагласности на програм пословања Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за 2011. годину
22.03.2011.2-11
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
22.03.2011.2-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
22.03.2011.2-11
Одлука о комуналној полицији града Лозница
22.03.2011.2-11
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
22.03.2011.2-11
Одлука о помоћи Јапану
22.03.2011.2-11
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници
22.03.2011.2-11
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу ТЦ 110/35/10 KV „Лозница 2”
22.03.2011.2-11
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град” Лозница за 2011. годину
22.03.2011.2-11
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града Лознице за 2011. годину
28.04.2011.
3-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
28.04.2011.
3-11
Одлука о изменама и допунама Статута Фонда за развој пољопривреде града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Доња Бадања
28.04.2011.
3-11
Програм за ревитализацију дела на територији града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о висини стопе пореза на имовину
10.06.2011.
4-11
Одлука о додели јавних признања града Лознице
10.06.2011.4-11
Одлука и изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини града Лознице 10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда града Лознице за 2011. годину
10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Процене угрожености града Лознице
10.06.2011.
4-11
Процена угрожености града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о боравишним таксама
05.09.2011.
7-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња05.09.2011.
7-11
Одлука о изрдаи Плана детаљне регулације Стари град у Лозници (Измене и допуне регулационог плана „Стари град”)
05.09.2011.
7-11
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
05.09.2011.
7-11
Одлука о усвајању Плана генералне регулације за насељено место Лешница05.9.2011.
7-11
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лознице
05.09.2011.
7-11
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице05.09.2011.
7-11
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела улице Луке Стевића у Лозници 05.09.2011.
7-11
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
15.11.2011.9-11
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице 15.11.2011.9-11
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2011. године
15.11.2011.9-11
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2011. годину
15.11.2011.9-11
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Град“ Лозница за 2011. годину
15.11.2011.9-11
Одлука о организовању канцеларија месне самоуправе у месним заједницама Бања Ковиљача и Лешница
15.11.2011.
9-11
Одлука о финансирању јединица месне самоуправе - месних заједница
15.11.2011.9-11
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката 15.11.2011.9-11
Одлука о усвајању Локалног еколошког акционог плана града Лознице за период 2011-2016
15.11.2011.9-11
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лозницe
 15.11.2011 9-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи 15.11.2011 9-11
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Улице Луке Стевића у Лозници
 15.11.2011 9-11
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне „Зајача
 15.11.2011 9-11
Одлука о давању сагласности на Одлуку о преносу на коришћење, управљање и одржавање трафо станице МБТС 10/0,4 kv снаге 630 kVA на локацији „Лагатор“ кат. парцела бр. 3481/34 на „Електродистрибуцију“ Лозница
 15.11.2011 9-11
 15.11.20119-11
Одлука о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Лознице
 15.11.2011 9-11

Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...