Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лозница из 2018. године*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Правилник о радним односима 14.02.2018.  
1-18 .doc
 
.pdf 
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљaвања 17.02.2018.  
2-18.docx 
.pdf
Локални акциони план запошљавања за 2018. годину у граду Лозница17.02.2018. 
2-18.doc 
.pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за период јануар-децембар 2017. године
15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотека Вуковог завичаја, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста, Лозница за период јануар-децембар 2017. године15.05.2018. 5-18.docx .pdf
Одлука о размени грађевинског земљишта 23.05.2018. 6-18
.doc .pdf
Преограм пољопривредне политике Лозница 2018.
18.06.2018. 8-18.xlsx
  
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2018. годину 18.06.2018. 8-18
.doc .pdf
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2018. годину 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 18.06.2018. 8-18.doc .pdf
Правилник о поступку остваривања права на бесплатан превоз лица старијих од 65 година 26.06.2018. 9-18.docx .pdf
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лозница за 2019. годину 08.08.2018. 11-18
.doc .pdf
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2019. годину 08.08.2018. 11-18
.doc .pdf
Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи "Бамби", Лозница
10.08.2018. 12-18
.doc .pdf
Одлука о утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бамби", Лозница
10.08.2018. 12-18.doc .pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Стручним службама и посебним организацијама града Лозница
10.08.2018. 12-18.doc .pdf
Закључак о извршавању буџета
10.10.2018. 13-18
.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2018. годину
10.10.2018. 13-18
.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од I - VI 2018. године
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2018. године
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичка организација града Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколска установа "Бамби" Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установа за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2018. године10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2017. годину Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница о начину покрића губитка за 2017. годину
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу црпне станице "Лозница" у Лозници
10.10.2018. 13-18.doc .pdf
Одлука о усвајању Акционог плана спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018-2022
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Акциони план спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018-202210.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на употребу имена града Лознице у називу Атлетског спортског удружења из Лознице
10.10.2018. 

14-18

.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Мика Митровић" у Брезјаку
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Вук Караџић" у Лозници
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Доситеј Обрадовић" у Клупцима
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о усвајању процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Лознице
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња
10.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о образовању радног тела за израду локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња за период 2019-202110.10.2018. 14-18.doc .pdf
Одлука о утврђивању Предлога Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO" Лозница
13.11.2018.
 15-18.doc .pdf
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Правилник о наградном конкурсу "Моја идеја за моју Лозницу"13.11.2018. 15-18.doc .pdf
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Лозница
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Закључак којим се прихвата Извештај о извршењу буџета града Лознице
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници 30.11.2018. 16-18.doc  
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе "Свети Сава" Лозница
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Јован Цвијић" Лозница30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Свети Сава" Липнички Шор
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од I до IX 2018. године
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Правилник о службеној легитимацији пореског извршитеља у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију
30.11.2018. 16-18.doc .pdf
Одлука и Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о., Бања Ковиљача, Инвестиција за изградњу производног погона 17.12.2018. 18-18  .pdf
Одлука о буџету града Лознице за 2019. годину
17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш Дом", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш Дом", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18
.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу  "Вук Караџић", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2019. годину 17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница17.12.2018. 18-18.doc  
Решење о именовању Градског савета родитеља17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница на увећање оснивачког удела у основном капиталу "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
17.12.2018. 18-18.doc  
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони
31.12.2018. 19-18.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Статута града Лознице
31.12.2018. 19-18   
Закључак - Статут града Лознице
31.12.2018. 19-18   
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2018. годину
31.12.2018. 19-18   
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2018. годину
31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програма коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2018. годину31.12.2018. 19-18   
Решење о отуђењу неиграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу MINTH AUTOMOTIVE EUROPE друштво са ограниченом одговорношћу Лозница
31.12.2018.
 20-18
.doc .pdf
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...