Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лозница из 2013. годинеНазив
Датум  објавеСл. лист
 Фајл
Иницијатива за образовање Подрињског управног округа
01.03.2013.
2-13
.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града
01.03.2013.2-13.pdf
Одлуке о давању сагласности на програме пословања предузећа за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Фонда за развој града Лознице за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања установа за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно-расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града лознице за период од 2013. до 2013. године
01.03.2013.2-13.pdf
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно-расељених лица и повратника по основу реадмисије на територији града Лознице за период од 2013. до 2016. године
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за Роме 2013. до 2017. године
01.03.2013.2-13.pdf
Локални акциони план за Роме 2013. до 2017. године
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на џтериторији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лозница
01.03.2013.2-13.pdf
Јавни позив за бр. К1/2013 - отворени поступак, за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лозница01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
01.03.2013.2-13.pdf
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Комплекс спорта, рекреације и туризма“ у Бањи Ковиљачи
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље” у Бањи Ковиљачи
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лагатор” у Лозници (Измене и допуне регулационог плана „Лагатор” - зона II блок 3)
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
01.03.2013.2-13
.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
26.04.2013.
4-13
 .pdf
Одлуке о усвајању Извештаја ЈП и установа за 2012. годину
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2012. годину
26.04.2013.4-13 .pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2013. годину 26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 1. Преглед површина пољопривредног
                       земљишта по катастарским општинама
                       и културама
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 8. План прихода сопственог учешћа
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Сточарство
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Право пречег закупа по основу животиња26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 17. Величине јавних надметања
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању оснивања Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о.26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о допуни Одлуке о јавним признањима града Лозница
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници 26.04.2013.4-13 .pdf
План детаљне регулације блока између улица Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта „Воћњак”
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
06.06.2013.
5-13
 .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице
06.06.2013.5-13 .pdf
    – Извештај о извршењу одлуке о буџету града
       Лознице за 2012. годину
06.06.2013.5-13 .pdf
     – Напомене о рачуноводственим политикама и
        додатним анализама, образложењима и
        сравњивању ставки извода и извештаја
        обухваћених завршним рачуном
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора „Лозница“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа  „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана - Лозница“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града лозница број: 06-9/13-7-21 од 27. фебруара 2013. године
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама статута града Лознице
28.06.2013.
6-13
.pdf
Одлуке о усвајању извештаја о раду Градске управе и Јавних предузећа за 2012. годину
28.06.2013.
6-13
.pdf
 Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
28.06.2013.
6-13
.pdf
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски линијски превоз путника и међумесни линијски превоз путника на територији града Лозница
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К1/2013
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (Луке Стевића) у Бањи Ковиљачи
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Доња Бадања
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о одређивању локације за постављање бисте пољском песнику Владиславу Броњевском28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса, начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница за 2013. годину
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града
 23.09.2013.
11-13
 .pdf
Одлука о усвајању Генералног урбанистичког плана Лознице  23.09.2013.12-13 
 .pdf
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Лознице 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о начину обављања комуналне делатности зоохигијене 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о измена и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц” линија на територији града Лознице 23.09.2013.11-13  .pdf
Јавни позив бр. К2/2013 за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц” линија на територији града Лознице 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Лознице 23.09.2013.  11-13  .pdf
Одлука о локалним административним таксама 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Лозница број: 06-5/12-1-9 од 01. јуна 2012. године 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за културу у Лозници 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница
 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о давању сагласности за употребу имена града Лознице у називу мото клуба „МОТО КЛУБ ЛОЗНИЦА”
 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2013. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних предузећа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања установа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа „Наш Дом“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о додели искључивог права за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивању пореза на имовину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Лагатор“ у Лозници (измене и допуне регулационог плана „Лагатор“ - зона II блок 3)
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Гробље“ у Лешници
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Производна зона“ у Бањи Ковиљачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Нова улица“ у Бањи Ковиљачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Зајача“ у Зајачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за блок између улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о новчаној помоћи породици са троје деце
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројева на територији града Лознице 18.11.2013.13-13 .pdf
Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о исплати накнаде за рад Комисији за именовање директора јавних предузећа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о накнадама за рад Градске изборне комисије Лозница
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности за употребу имена града Лознице у називу шаховског клуба
18.11.2013.
13-13 .pdf
Решење о одређивању Саветника за заштиту права пацијената
  .pdf
Одлука о буџету града Лозница за 2014. годину
18.12.2013.
16-13
.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања јавних предузећа
18.12.2013.16-13.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања установа18.12.2013.16-13.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2013. годину
27.12.2013.
17-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора „Лозница“ Лозница
27.12.2013.
17-13 .pdf
Одлука о бавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који се налазе на територији града Лознице 27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Бамби“ Лозница
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Производно-пословна зона“ у Лешници
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К2/2013
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину у граду Лозници
27.12.2013.17-13 .pdf
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...