Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лозница из 2012. годинеНазив
Датум објавеСл. лист
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој града Лознице27.02.2012.1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији27.02.2012. 1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији  града Лозница27.02.2012.1-12
Одлуке о давању сагласности на програме пословања јавних предузећа за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлуке о давању сагласности на програме пословања установа за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлука о давању сагласности на  Програм рада Фонда за развој града Лознице за 2012. годину27.02.2012.1-12
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давањау закуп пољопривредног земљишта у државној својини27.02.2012.1-12
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између Улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Карађорђевa, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између Улица Јанка Веселиновића, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници27.02.2012.1-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице27.02.2012.1-12
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета Града Лознице за 2011. годину27.02.2012.1-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
04.06.2012.
12-12
Одлука о избору председника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Решење о постављењу замнеика секретара Скупштине града Лозница04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница 04.06.2012.12-12
Одлука о избору градоначелника града Лознице
04.06.2012.12-12
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Јанко Алексић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Томислав Арнаутовић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Драгослав Добрић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Миливоје Драгишић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Милан Илић 04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Миливоје Исаковић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Јован Миладиновић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Драган Павловић
04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Саша Сакић04.06.2012.12-12
Одлука о избору члана Градског већа - Дејан Сталовић
04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
04.06.2012.12-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница - Љубинко Ђокић, Ксенија Бошковић, Добривоје Стојнић, Весна Живановић 03.07.2012.
13-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница - Зоран Николић
03.07.2012.
13-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
03.07.2012.
13-12
Одлука о завршном рачуну буџета града Лозница за 2011. годину
03.07.2012.
13-12
Одлука о висини стопе пореза на имовину
03.07.2012.
13-12
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територији Града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице12.07.2012.14-12
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Лознице у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2012. године 12.10.2012.
16-12
Одлука о ребалансу буџета града Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Град“ Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација“ Лозница за 2012. годину 12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана-Лозница“ Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Библиотеке „Вуковог завичаја” Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о одређивању локације за изградњу регионалне санитарне депоније за град Лозницу и општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ
12.10.2012.16-12
Одлука о утврђивању ерозивног подручја и прописивању противерозивних мера на подручју града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница
12.10.2012.16-12
Програм давања у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини Града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине Града Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање општине Лозница
12.10.2012.16-12
Одлука о финансијској подршци Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду - високошколској јединици у Лозници12.10.2012.16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈСП „Лозница” Лозница
12.10.2012.
16-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Фонда за развој града Лозница за 2012. годину
12.10.2012.16-12
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница24.12.2012.
21-12
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈСП „Лозница” Лозница за 2012. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања КЈП „Наш дом” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Лозница за 2012. годину24.12.2012.21-12
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лозница у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2012. године
24.12.2012.21-12
Одлука о буџету града Лозница за 2013. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Стари град” у Лозници (измене и допуне регулационог плана „Стари град” - зона Д) 24.12.2012.21-12
Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лозница за 2013. годину
24.12.2012.21-12
Одлука о допуни Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лозница
24.12.2012.21-12
Одлука о сагласности за КОДТ „АС”24.12.2012.21-12
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2013. годину у граду Лозница
31.12.2012.22-12
Локални акциони план запошљавања за 2013. годину у граду Лозница
31.12.2012.
22-12
Одлука о приступању промени Статута града Лозница
31.12.2012.
22-12
Одлука о локалним комуналним таксама 31.12.2012.22-12
Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга
31.12.2012.22-12
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног отпада „Кривића ада“ у Липничком Шору 31.12.2012.
22-12
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...