Почетна
Укидање печата

Одлуке Скупштине града Лознице из 2019. године*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о., Бања Ковиљача
12.02.2019.  
2-19 .doc
 
  
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама граа Лознице
12.02.2019.  
2-19.doc 
.pdf
Одлука о преласку катастарских парцела у Слободну зону Шабац
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Одлука о утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бамби", Лозница
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2019. години
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
12.02.2019. 2-19.doc .pdf
Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Лознице
12.02.2019. 2-19.doc  
Одлука о иницијативи за измену и допуну Закона о територијалној организацији Републике Србије
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о такси превозу и лимо сервису на територији града Лозница
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2019. годину
25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Наш дом" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19
.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о мрежи јавних основних школа
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2018. годину
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2018. годину
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању члана Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе Лозница
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о усвајању измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозници
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у граду Лозници
25.02.2019. 3-19.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
10.04.2019. 4-19
.doc  
Одлука о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.04.2019. 4-19.doc  
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.04.2019. 4-19.doc  
–  Графички део
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
10.04.2019. 4-19.doc  
Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
10.04.2019. 4-19.doc  
–  Графички део
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о градском водоводу и канализацији
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о функционисању режима саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована Цвијића
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима града Лознице
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском већу
10.04.2019. 4-19.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године
03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Туристичке организације града Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Центра за социјални рад "Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на извештај о пословању са финансијским извештајем Црвеног крста Лозница за период јануар-децембар 2018. године03.05.2019. 5-19.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2018. Годину14.06.2019.  8-19 
 .pdf

Одлука о накнадама за коришћење јавних добара на територији града Лознице

14.06.2019. 8-19.doc
  

Одлука о измени и допуни Одлуке о такси превозу и лимо сервису на територији  града Лознице

14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука којом се усваја Извештај о раду Градске управе града Лозница за 2018. годину14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука којом се усваја Извештај о раду Градског правобранилаштва у Лозници за 2018. годину
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење дела горњег тока Реке Штиреу Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку  у Лозници
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Клупцима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део 
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Крајишницима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Башчелуцима
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље" у Јелаву

14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље 2" у Тршићу
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље " у Зајачи
14.06.2019. 8-19.doc
  
–  Графички део
14.06.2019. 8-19.doc
  

Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град лозница за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

14.06.2019. 8-19.doc
  
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор  директора Јавног комуналног предузећа  ,,Паркинг сервис" Лозница

14.06.2019.

 8-19.doc
  

Jавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис" Лозница

14.06.2019. 8-19.doc
  
Решење о прихватању преноса права јавне својине на кат. парцели број 1256/2 КО Лозница са Републике Србије на град Лозницу
 16.07.2019. 10-19.doc
  
Уговор пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине, без накнаде - обданиште
  16.07.2019. 10-19.doc
  
Решење о прихватању преноса права јавне својине на кат. парцели 3500/5 и кат. парцели 3501/1 К.О. Лозница са Републике Србије на град Лозницу
   16.07.2019. 10-19.doc
  
Уговор пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине, без накнаде - стадион
    16.07.2019.  10-19.doc
  
Закљзчак - стадион
   16.07.2019.  10-19.doc
  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Лозница за 2019. годину

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице

   16.07.2019.

 

  10-19

.doc
  
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Лознице

   16.07.2019.

 

 10-19

.doc
  
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2019. годину
07.10.2019. 12-19.doc .pdf

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2019. годину

07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколска установа "Бамби" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дом здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изради и допуни Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Графички приказ оквирне границе обухвата измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници07.10.2019. 12-19  .pdf
Одлука о месним заједницама
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама одлуке о боравишној такси
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града Лознице
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о подизању јавног спомен обележја стрељаним у селу Цикоте 19. октобра 1941. године
07.10.2019. 12-19.doc .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Лозници за период 2019-2021 година
07.10.2019. 13-19.docx .pdf
Локални акциони план за инклузију Рома
07.10.2019. 13-19.doc .pdf
Закључак - прихватање Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период I - IX 2019. године
04.12.2019. 19-19
.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
План детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Графички део - План намене површина - ПДР блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Тршићу
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
План детаљне регулације "Гробље" у Тршићу04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Графички део - Планирана намена површина - ПДР "Гробље" у Тршићу
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01. до 30.09.2019. године
04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01. до 30.09.2019. године04.12.2019. 19-19.doc .pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице
20.12.2019. 21-19
.doc  
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Ивана Стефановић
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2019. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2019. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа "Топлана-Лозница" Лозница у 2019. години
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2019. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о буџету града Лознице за 2020. године
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Кадровски план органа Града Лознице за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2020. годину
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2020. годину20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница у 2019. години20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници
20.12.2019. 21-19.doc  
Прилог 1 - Графички приказ оквирне границе - ПДР за Улицу Бирчанинову
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
20.12.2019. 21-19.doc  
Прилог 1 - Графички приказ оквирне границе - ПДР блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници20.12.2019. 21-19.doc  
Програм о допуни програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о погребној делатности
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробља у сахрањивању
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о допуни Одлуке о начину обављања комуналне делатности зоохигијене
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о изменама и допуни Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице
20.12.2019. 21-19.doc  
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Сања де Граф
27.12.2019.
 22-19
.doc .pdf
Одлука о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2020. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2020. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2019. годину
27.12.2019. 22-19.docx .pdf
       
       
Вести
07.Јул 2020.
Препорука Градског штаба за ...
На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од ...
03.Јул 2020.
Парк иза „Соколане“ добија ...
Радови на изградњи спортског терена у парку ...
03.Јул 2020.
Географски информациони ...
Пројекат Географски информациони систем (ГИС) ...
30.Јун 2020.
Позив грађанима Лознице за ...
У складу са чланом 15. Закона о обнови након ...
30.Јун 2020.
Понављање избора за народне ...
Гласање на изборима за народне посланике ...
23.Јун 2020.
Процена штете након ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић, ...