Почетна
Укидање печата

Одлуке Скупштине града Лознице из 2016. године


*Текст нових одлука налази се у дну стране.
**Преглед текста одлука врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив
Датум  објаве Сл. лист
Фајл
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
 
 
13-16
.doc 
.pdf
Одлука о избору председника Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о постављању секретара Скупштине града Лознице
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о постављању заменика секретара Скупштине града Лознице 
 
13-16.doc
 
.pdf
Одлука о избору градоначелника града Лознице 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице 
 
13-16.doc .pdf
Одлке о избору чланова Градског већа
 
 
13-16.doc 
.pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
  13-16.doc .pdf
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице  13-16.doc .pdf
Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе за период 2016.-2022. година
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР "Пословање и вишепородично становање на локацији - Тржни центар" у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину
   
  .pdf
Одлука о одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2016. годину     .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Жикице Јовановића, Учитељска, Вука Караџића и трга Јована Цвијића у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Стратегије социјалне заштите Лознице 2016. - 2020. година
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана - Лозница" Лозница за период јануар - децембар 2015
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница" за период јануар - децембар 201525.06.2016.
 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа  "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Центар за културу "Вук Караџић" - установа културе од националног значаја - Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Центар за социјални рад Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Установе за физички културу "Лагатор" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Дом здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Здравствене установе "Апотека Лозница" Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Црвеног крста Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем - Фонда за развој града Лозница за период јануар - децембар 201525.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2016. годину 25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градске управе Лозница и Градског правобранилаштва у Лозници
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница о начину покрића губитка за 2015. годину
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2016. годину 25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за културу "Вук Караџић" Лозница
25.06.2016. 15-16.docx .pdf
Одлука о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозивних мера на територији града Лознице за 2016. годину
25.06.2016. 15-16.doc .pdf
Правилник о спровођењу поступка скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице које се користи без правног основа
 
   
 .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. јуна 2016. године
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на II Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Водовод и канализација" Лозница за 2016. годину 12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача за 2016. годину12.09.2016
 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за изградњу и одржавање стамбеног пословног простора "Лозница" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Дома здравља "Др. Миленко Марин" Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2016. годину12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП "Водовод и канализација", Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта КЈП "Наш Дом", Лозница
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналаног предузећа за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача 12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Паркинг сервис", Лозница12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичка организација града Лозница12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на пакету "А" и пакету "Б"
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о изради Измена и допуна ПДР индустријске зоне Шепак у Лозници
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о изради ПДР Гробље у Тршићу
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о Градској управи града Лознице
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом
12.09.2016 19-16.docx .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
12.09.2016 19-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Саве Ковачевића, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници
12.09.2016 20-16.doc .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници12.09.2016 20-16.doc .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице за период од 01. јануара до 30. септембра 2016. године
14.11.2016 21-16
.doc .pdf
Одлука о изради Измена и допуна генералне регулације за насељено место Лозница
14.11.2016
 21-16
.doc .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о усвајању текста Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" д.о.о, Шабац
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница о расподели добити за 2015. годину
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Наш Дом" Лозница о расподели добити за 2015. годину14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница о расподели добити за 2015. годину14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о пијацама
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница 14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о матичним подручјима на територији града Лознице
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о мрежи предшколских установа на подручју града Лознице
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о успостављању сарадње града Лознице, Република Србија и општине Малтепе (градска општина града Истанбула), Република Турска
14.11.2016 21-16.docx .pdf
Одлука о доношењу ПДР блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Саве Ковачевића, реке Штире, Миодрага Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у Лозници
14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину града Лознице, непосредном погодбом 14.11.2016 21-16.doc .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
30.11.2016 23-16.docx .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2016. годину
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница за 2016. годину
30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора "Лозница", Лозница за 2016. годину (децембар 2016. године)30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
30.11.2016 23-16.docx .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања авног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача за 2016. годину30.11.2016 23-16.doc .pdf
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања авног предузећа "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача за 2016. годину (децембар 2016. године)30.11.2016 23-16.doc .pdf
       
       
       
       
       

Вести
13.Септембар 2019.
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ВУКОВ САБОР
Град Лозница као покровитељ Вуковог сабора ...
09.Септембар 2019.
105. годишњица Гучевске битке – ...
Пригодним програмом у организацији Центра за ...
04.Септембар 2019.
Хелиодром – интерес целог ...
На седници Савета Мачванског управног округа, ...
04.Септембар 2019.
Одлука о месним заједницама уз ...
Завршна јавна расправа о Нацрту одлуке о месним ...
02.Септембар 2019.
Бамби отворио врата деци
Бамби отворио врата деци
Помоћник градоначелника Лознице Љубинко Ђокић ...
23.Август 2019.
Волонтери Међународног еко ...
Волонтери трећег Међународног еко кампа у ...