Почетна
Програм ЕУ ПРО

Одељење за рад органа града и заједничке послове

            По Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист града Лозница", број 20/08) Одељење за рад органа града и заједничке послове

     1.  обавља стручне и административно техничке послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће и то:

   •  послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела,
   •  
послове обраде и архивирања свих изворних аката о раду Скупштине града, градоначелника и Градског већа и њихових радних тела,
   •  
благовремено отправљање одлука, закључака и препорука Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
   •  
припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења,
   •  
вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и радних тела,
   •  
стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,
   •  
обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница,
   •  
уређивање и издавање Службеног листа града Лозница и вођење регистра градских аката објављених у Службеном листу града,
   •  послове из области радних односа изабраних, постављених именованих и
запослених лица;

     2.  послове протокола и сарадње Града са другим Општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње, имформисање, послове анализе и развоја информационог система, стара се о раду рачунарске мреже, оперативних система, врши заштиту података, предлаже начин стручног усавршавања, врши обуку корисника, израђује и одржава градску WEB презентацију као и послове уноса контроле и ажурирања података;

     3.  обавља послове који се односе на ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање поште и циркулације документације, коришћење и одржавање телефонске централе, послове економата, умножавање материјала и одржавање копир апарата, противпожарне заштите, обезбеђење зграда и опреме, одржавање хигијене, отклањање свих ситних кварова на постојећим електро, водоводним, грејним и сличним инсталацијама и остали послови за потребе органа Града и Градске управе.

Вести
16.Октобар 2018.
Хвала на новом поду
Хвала на новом поду
Велика обнова дворане Лагатор, после ...
16.Октобар 2018.
Планинарска ескурзија
Планинарска ескурзија
Планинарење је права вежба тела и ...
15.Октобар 2018.
Највеће страдање сељака
Највеће страдање сељака
Пригодним црквеним обредом крај ...
11.Октобар 2018.
Реализација буџета и ребаланс
Реализација буџета и ребаланс
Скупштина града Лознице је усвојила извештај ...
10.Октобар 2018.
У петак - Цвијићеви дани
У петак - Цвијићеви дани
12. октобра, на дан рођења знаменитог научника ...
10.Октобар 2018.
Октобарски дани у Јадру
Октобарски дани у Јадру
У Драгинцу је 33. пут почела манифестација ...