Почетна
Програм ЕУ ПРО

Одељење за рад органа града и заједничке послове

            По Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист града Лозница", број 20/08) Одељење за рад органа града и заједничке послове

     1.  обавља стручне и административно техничке послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће и то:

   •  послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела,
   •  
послове обраде и архивирања свих изворних аката о раду Скупштине града, градоначелника и Градског већа и њихових радних тела,
   •  
благовремено отправљање одлука, закључака и препорука Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
   •  
припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења,
   •  
вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и радних тела,
   •  
стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,
   •  
обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница,
   •  
уређивање и издавање Службеног листа града Лозница и вођење регистра градских аката објављених у Службеном листу града,
   •  послове из области радних односа изабраних, постављених именованих и
запослених лица;

     2.  послове протокола и сарадње Града са другим Општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње, имформисање, послове анализе и развоја информационог система, стара се о раду рачунарске мреже, оперативних система, врши заштиту података, предлаже начин стручног усавршавања, врши обуку корисника, израђује и одржава градску WEB презентацију као и послове уноса контроле и ажурирања података;

     3.  обавља послове који се односе на ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање поште и циркулације документације, коришћење и одржавање телефонске централе, послове економата, умножавање материјала и одржавање копир апарата, противпожарне заштите, обезбеђење зграда и опреме, одржавање хигијене, отклањање свих ситних кварова на постојећим електро, водоводним, грејним и сличним инсталацијама и остали послови за потребе органа Града и Градске управе.

Вести
18.Јул 2018.
ПИО - стижу пензионерске ...
ПИО - стижу пензионерске картице
Републички фонд за пензијско и инвалидско ...
18.Јул 2018.
Нови смерови за средњошколце
Нови смерови за средњошколце
Помоћник градоначелника Лознице  Љубинко ...
16.Јул 2018.
Скупштина усклађује статут
Скупштина усклађује статут
На сутрашњем заседању Скупштине Града Лознице ...
11.Јул 2018.
Камп гитаре на Гучеву
Камп гитаре на Гучеву
Двадесетак младих гитариста окупило се ...
11.Јул 2018.
Регата 5. августа
Регата 4. августа
Организациони одбор  Дринске регате чији је ...
11.Јул 2018.
О изградњи брзе саобраћајнице
О изградњи брзе саобраћајнице
„Изградња брзе саобраћајнице Рума - Шабац - ...