Почетна
Узми рачун и победи 2018

Одељење за рад органа града и заједничке послове

            По Одлуци о Градској управи града Лозница ("Службени лист града Лозница", број 20/08) Одељење за рад органа града и заједничке послове

     1.  обавља стручне и административно техничке послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће и то:

   •  послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела,
   •  
послове обраде и архивирања свих изворних аката о раду Скупштине града, градоначелника и Градског већа и њихових радних тела,
   •  
благовремено отправљање одлука, закључака и препорука Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
   •  
припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења,
   •  
вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и радних тела,
   •  
стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана,
   •  
обављање стручних послова у вези са образовањем месних заједница,
   •  
уређивање и издавање Службеног листа града Лозница и вођење регистра градских аката објављених у Службеном листу града,
   •  послове из области радних односа изабраних, постављених именованих и
запослених лица;

     2.  послове протокола и сарадње Града са другим Општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње, имформисање, послове анализе и развоја информационог система, стара се о раду рачунарске мреже, оперативних система, врши заштиту података, предлаже начин стручног усавршавања, врши обуку корисника, израђује и одржава градску WEB презентацију као и послове уноса контроле и ажурирања података;

     3.  обавља послове који се односе на ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање поште и циркулације документације, коришћење и одржавање телефонске централе, послове економата, умножавање материјала и одржавање копир апарата, противпожарне заштите, обезбеђење зграда и опреме, одржавање хигијене, отклањање свих ситних кварова на постојећим електро, водоводним, грејним и сличним инсталацијама и остали послови за потребе органа Града и Градске управе.

Вести
13.Април 2018.
Међународни дан Рома
Међународни дан Рома
У Лозници је Међународни дан Рома 8. април ...
04.Април 2018.
Репертоар фестивала глуме
Репертоар фестивала глуме
Културно-уметничко друштво „Караџић" ...
03.Април 2018.
Милиони за иновације
Настављајући програме Владе Србије за ...
02.Април 2018.
Пошта јунацима Чокешине
Пошта јунацима Чокешине
Центар за културу „Вук Караџић" уз ...
30.Март 2018.
Виолина, као подстрек
Виолина, као подстрек
Градска управа ма челу са градоначелником ...
27.Март 2018.
Помоћ у кући и пратиоци за децу
Помоћ у кући и пратиоци за децу
Одборници Градске скупштине донели су одлуку да ...