Početna
Ukidanje pečata

MOJA IDEJA ZA MOJU LOZNICU

Nagradni konkurs ''Moja ideja za moju Loznicu'', koji je raspisalo Gradsko veće, otvoren je do 4. aprila, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica sa područja Srbije.
            Svrha i cilj jesu dodatno uključivanje javnosti da učestvuje u radu lokalne samouprave tako što će ''podstaći, motivisati i stvoriti mogućnosti da se kreativne ideje fizičkih i pravnih lica razviju i realizuju uz finansijsku podršku budžeta grada Loznice''. To bi, navodi se, trebalo da doprinese raznolikom i svestranom razvoju grada i njegovoj promociji.
            Prema pravilima konkursa, može se dodeliti ukupno najviše deset novčanih nagrada, a postoje tri vrste - kreativna ideja koja dobije između osamdeset i jednog i stotinu bodova osvaja prvu nagradu u visini od 300 hiljada dinara, ona koja dobije između šezdeset i jednog i 80 bodova dobija drugu nagradu - 200 hiljada dinara i ideja koja dobije između četrdeset i jednog i 60 bodova osvaja treću nagradu, odnosno sto hiljada dinara.
            Konačnu odluku o nagrađenim idejama donosi Gradsko veće na osnovu rang-liste koju utvrđuje komisija za sprovođenje nagradnog konkursa.
            Na konkursu je moguće učestvovati sa idejama koje doprinose razvoju i unapređenju, očuvanju, prevenciji, afirmisanju i promociji privrede i preduzetništva, poljoprivrede, urbanizma, prostornog planiranja i arhitekture, zaštite životne sredine, vaspitno-obrazovnog rada, zaštite životne sredine, zdravstva i socijalne zaštite, umetnosti, kulture i javnog informisanja, sporta i rekreacije, omladinskog života i rada, nauke, inovacija i pronalazaštva, turizma, iskorišćenosti prirodnih resursa i drugih oblasti društvenog života i rada.
            Prijavu za učešće na konkursu podnosi predlagač, a ona mora sadržati njegove podatke, naziv prijave, podatke o ciljevima i očekivanim rezultatima realizacije zamisli, vrsti i sadržini aktivnosti kao i mestu i vremenu realizacije, potrebnom novcu za ostvarivanje zamisli sa strukturom troškova, vremenskom planu angažovanja i izjašnjenje da li je predlagaču potrebna stručna pomoć u razvoju ideje. Broj prijava nije ograničen, a obrasci se mogu preuzeti u Odeljenju za društvene delatnosti gradske uprave.
            Sama zamisao dostavlja se uz prijavu u pisanom obliku, ili audio-vizuelnom elektronskom zapisu, a u formi idejnog rešenja, projekta, programa, ili likovnog rešenja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom pratećom dokumentacijom.
            Kako je navedeno, prilikom ocenjivanja prijava komisija će vrednovati primenjivost, društveni značaj, stepen razrađenosti, trajanje efekata i mogućnost unapređenja, inovativnost, stepen usaglašenosti sa razvojnim planskim dokumentima grada, doprinos promociji grada i mogućnost za korišćenje i drugih izvora finansiranja u razvoju i ostvarivanju zamisli.
            Detaljne informacije mogu se dobiti u gradskoj upravi Loznice.

Vesti
21.Maj 2019.
Asfaltiran Stefanovića put
Asfaltiranje ulice Ante Bogićevića, građanima poznate ...
20.Maj 2019.
Druga faza radova na bulevaru ...
Nakon završetka prve faze rekonstrukcije bulevara ...
14.Maj 2019.
Saopštenje povodom održane ...
Gradski štab za vanredne siutacije održao je vanrednu ...
10.Maj 2019.
Obeležen Međunarodni dan ...
Tribina u okviru projekta „Sportom do zdravog ...
10.Maj 2019.
Otvoren jubilarni 10. Turistički ...
Jubilarni 10. Turistički forum Srbije, koji je svečano ...
27.April 2019.
Održana 31. sednica Skupštine ...
Na 31. sednici Skupštine grada Loznice, uz konstruktivnu ...