Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Контролне листе** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

 
Грађевинска инспекција
Поверени послови

КЛ-001-01/03Грађевинска дозвола и пријава радова
 .docx|.pdf

КЛ-002-01/03Решење о одобрењу за извођење радова
 .docx|.pdf

КЛ-003-01/03Пријава завршетка израде темеља објекта
 .docx|.pdf

КЛ-004-01/03Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
 .docx|.pdf

КЛ-005-01/03Надзор над коришћењем објекта
 .docx|.pdf

КЛ-007-02/04
Програм одржавања зграде и опште стање зграде
 .docx|.pdf

КЛ-008-01/02Безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде
 .docx|.pdf

КЛ-009-01/03Безбедност зграде - стање других грађевинских елемената зграде
 .docx|.pdf

КЛ-010-01/03Безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде
 .docx|.pdf

КЛ-011-01/03Безбедност зграде - стање инсталација зграде
 .docx|.pdf

КЛ-012-01/03Безбедност зграде - стање опреме и других елемената изван зграде
 .docx|.pdf
 
Инспекција за заштиту животне средине
Поверени послови
Заштита од нејонизујућих зрачења

КЛ-01-02/02Коришћење извора нејонизујућих зрачења
 .docx|.pdf
Заштита животне средине у индустријским објектима

КЛ-01-01/03Студија о процени утицаја .docx|
.pdf

КЛ-10-01/03
Заштита од буке у животној средини  .docx|
.pdf

КЛ-11-01/03 Достава података .docx
|.pdf

КЛ-03-02/03
Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
 .docx|.pdf

КЛ-05-02/02
Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
 .docx
|.pdf

КЛ-06-01/03Заштита ваздуха код бензинских станица
 .docx|.pdf

КЛ-14-01/03Услови из интегрисане дозволе
 .docx|.pdf

КЛ-13-01/03Захтев за интегрисану дозволу
 .docx|.pdf
КЛ-08-01/03 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада .docx|.pdf
 
Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе .xls
  
Контрола управљања отпадом
КЛ-01-01/02 Оператер постројења за управљање отпадом
 .docx|.pdf
КЛ-04-01/03

Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

 .docx
|.pdf

КЛ-06-01/03Несанитарне депоније - сметлишта
 .docx|.pdf

 

Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом
 .xlsx
  

 Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом
 .doc
|.pdf
       
Комунална инспекција
Изворни послови

ИД 01Одлука о управљању, одржавању гробља и сахрањивању
 .docx|.pdf
ИД 02Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 03Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 04Одлука о постављању монтажних објеката на територији града Лознице
 .docx|.pdf
ИД 05Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина на заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 06Одлука о кућном реду
 .docx|.pdf
ИД 07Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
 .docx|.pdf
ИД 08Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
 .docx|.pdf
ИД 09Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 10Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 11Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката .docx|.pdf

ИД 12Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 13Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 14Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 15Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 16Одлука о градском водоводу и канализацији
 .docx|.pdf

ИД 17Одлука о градском водоводу и канализацији .docx|.pdf

ИД 18Одлука о градском водоводу и канализацији .docx|.pdf

ИД 19Обавезе професионалног управника зграде
 .docx|.pdf

ИД 20
Обавезе управника зграде - физичко лице
 .docx|.pdf
       
Саобраћајна инспекција    
Изворни послови

ИД 001
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
 .docx|.pdf

ИД 002
Одлука о некатегорисаним путевима
 .docx|.pdf
Поверени послови

 Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају .doc|.pdf

 Контролна листа из области јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају на основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу ствари у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области аутобуских станица на основу Закона о превозу у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области линијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа међународног линијског превоза путника у друмском саобраћају према одредбама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у међународном друмском саобраћају
 .doc|.pdf

1.1
Контрола трупа пута и путног земљишта
 .doc|.pdf

1.2.1
Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима
 .doc|.pdf

1.2.2
Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадемски коловози)
 .doc|.pdf

1.3.1
Контрола путних објеката - мостови
 .doc|.pdf

2.1
Преглед пункта зимске службе, одобрења, сагласности и техничке документације
 .doc|.pdf

3
Контрола периодичног одржавања пута
 .doc|.pdf

4.1
Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу државних путева
 .doc|.pdf

4.2
Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу државног пута
 .doc|.pdf
 –4.3
Контрола изградње грађевинских објеката на државном путу и у заштитном појасу државног пута
 .doc|.pdf

4.4
Контрола постављања рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (натписи) на државном путу односно поред тог пута
 .doc|.pdf

4.5
Контрола изградње објеката у појасу контролисане изградње, укрштање државног пута са железничком пругом и другим путем, суседа јавног пута и осталих штетних радњи на државном путу
 .doc|.pdf

4.6
Контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника државних путева
 .doc|.pdf

4.7
Контрола ванредног (вангабаритног) превоза
 .doc|.pdf

4.8
Контрола активности управљача државног пута на заштити путева
 .doc|.pdf
       
Спортска инспекција
    

КЛ-006-01/01 Организовање спортских припрема и кампова у земљи и иностранству
 .docx
 .pdf

КЛ-007-01/01Испуњеност услова за обављање спортских активности - спортисти .doc .pdf

КЛ-008-01/01Испуњеност услова за обављање спортских активности - спортски стручњаци
 .doc
 .pdf

КЛ-009-01/01
Испуњеност услова за обављање спортских активности - простор, спортска опрема, унутрашња организација и финансијска средства
 .doc
 .pdf
  
    
Туристичка инспекција
    

01
Контрола радног времена у угоститељству
 .docx|.pdf

02
Контрола наплате и уплате боравишне таксе
 .docx|.pdf
03Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које пружају од стране физичких лица .xls  
04Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници .xls  
05Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству .xlsx  

06Сеоска туристичка домаћинства у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници .xls
  
   
    

 

Вести
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...
08.Новембар 2022.
Заседала радна група за израду ...
Радна група за израду Стратегије и Савет за ...