Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Конкурси и јавни позиви - Град Лозница, текућа година


*Текст новијих конкурса и јавних позива налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-18/2021-III1   
 Датум пријема и објаве: 05.01.2022. године    
     
 2.Решење о избору годишњих програма организација у области спорта са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице за 2022. годину   .pdf
 Број: 06-2-2/22-II    
 
Обавештење
  .pdf
 
Ревидирани буџет - Образац 1
  .doc
 
Периодични извештај о реализацији програма - Образац 4
  .docx
 
Завршни извештај о реализацији програма - Образац 5
  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године    
     
3.Одлука о расписивању конкурса за доделу градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Број: 06-2-7/22-II
   
  Пријавни образац
  .doc
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2022. години
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2022. године    
     
4.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Пријава на Jaвни конкурс за суфинансирање  пројеката у култури  града Лознице за 2022. годину
  .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
  Број: 06-11-17-1/22-II    
 
Решење о избору пројеката у области културе са износом новчаних средстава који ће се суфинансиратии из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
  Број: 06-11-17-2/22-II    
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број:125/2022-IX   
 
Ревидирани буџет корисника - Образац 1а
  .doc
 
Периодичан и коначан финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
  .doc
 
Периодичан и коначан наративни извештај  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.04.2022. године   
     
5. Одлукa о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2022.годину   .doc
 Пријава за учешће на конкурс за доделу средстава из буџета града Лознице за 2022. годину у области социјалне заштите
  .doc
 Пријава на јавни конкурс за суфинансирање програма рада / пројекaта удружења грађана из буџета града Лознице за 2022. годину.
  .doc
 Предлог буџета програма рада-пројекта за 2022.годину
  .doc
 Изјава уз пријаву за 2022. годину
  .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године   
 
Листа вредновања и рангирања
  .pdf
  Датум пријема: 18.04.2022. године, а објаве: 19.04.2022. године   
 
Одлука о суфинансирању програма рада-пројеката удружења грађана из области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-11-16/22-II   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
     
6.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2022. години  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2022. години  .pdf
 Пријава на Jaвни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице за 2022. годину   .doc
 Датум пријема и објаве: 04.02.2022. године    
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.04.2022. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката цркава и верских заједница у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-11-18-1/22-II    
 
Решење о избору пројеката цркава и верских заједница у области вере са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-11-18-2/22-II    
 
Обавештење учесницима
  .pdf
  Број: 124/2022-IX
   
 
Ревидирани буџет пројекта - Образац 1
  .doc
 
Периодичан и коначни финансијски извештај о утрошеним буџетским средствима
  .doc
 
Периодичан и коначни наративни извештај  .doc
 Датум пријема и објаве: 28.04.2022. године   
     
7.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2022. години  .pdf
  Образац 1-пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
  .pdf
 Образац 1- буџет пројекта
  .pdf
 
Закључак о давању сагласности за доношење Решења о иеновању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава
  .pdf
  Број: 06-9-2/2022-II   
 
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
  Број: 186/2022-I   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2022. године    
 
Предлог Решења о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2022. године
  .pdf
 
Закључак Градског већа о давању сагласности на Решење
  .pdf
  Број: 06-15-5/22-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2022. године  .pdf
  Број: 06-15-5-1/22-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 151/22-IX   
 
Ревидирани буџет пројекта
  .xlsx
 
Наративни и финансијски извештај - Образац 2
  .docx
 
Финансијски извештај о реализацији пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године    
     
8.Јавни оглас за доделу локација ради постављања монтажних објеката - тезги
  .pdf
 
Графички приказ
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.02.2022. године    
     
9.Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2022. години
  .pdf
 Број: 06-3-8-1/22-II
   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозница који се суфансира из буџета града Лознице у 2022. години
  .pdf
  Број: 06-3-8-2/22-II   
 
Апликациони формулар
  .docx
 Датум пријема и објаве: 25.02.2022. године    
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.02.2022. године    
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-10-7-1/22-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2022. годину
  .pdf
  Број: 06-10-7-2/22-II   
 
Обавештење за доставу обрасца ревидираног буџета
  .pdf
  Број: 100/2022-IX   
 
Ревидирани буџет
  .doc
 
Обрасци за правдање средстава
  .doc
 Датум пријема: 05.04.2022. године, а објаве:06.04.2022. године
   
     
10.Одлука о расписивању јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-6-6/22-II   
 Датум пријема и објаве: 17.03.2022. године    
     
11.Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања
  .pdf
 Број: 277/2022-I   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године    
     
12.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.04.2022. године    
     
13.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице  .pdf
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године    
     
14.Јавни позив за учешће у Програму подршке самозапошљавању
  .pdf
-
Формулар за пријаву за заинтересоване за учешће у програму подршке самозапошљавању
  .doc
-
Евалуациони критеријуми
  .pdf
     
15.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 .docx.pdf
 Број: 111-4/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 18.05.2022. године   
     
16.Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Лознице
  .pdf
 Број: 06-15/22-II
   
 
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22
  .pdf
  Број: 06-11-13/22-II   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
-
Прелиминарна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
     
17.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 26.05.2022. године   
     
18.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Број: 709/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
19.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
  .pdf
 Број: 710/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
20.Конкурс за доделу субвенција - подстицајна средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
  .pdf
 Број: 711/2022-III1    
 Датум пријема и објаве: 06.06.2022. године   
     
21.Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији града Лознице
  .pdf
 Број: 06-13/18-19-10/3   
 
Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма организација на територији града Лознице у 2023. години
  .pdf
  Број: 06-17-15/22-II    
 
Апликациони формулар - Образац 1
  .doc
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године   
     
22.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2023. годину
 .doc 
 Број: 01/2022   
 
Јавни позив за доказивање права коришћења без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2023. годину .doc 
 Број: 01/2022   
 
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2023. годину
 .doc 
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на теритирији града Лознице за 2023. годину
 .docx 
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на теритирији града Лознице за 2023. годину .docx 
 
Изјава - Образац 1а - сточари
 .docx 
 
Изјава - Образац 1б - правна лица
 .docx 
 
Изјава - Образац 2а - сточари .docx 
 
Изјава - Образац 2б - правна лица .docx 
 
Изјава - власник објекта
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
     
23.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.06.2022. године   
     
24.Јавни позив, бр. К6/2021 - отворени поступак, за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на теритодији града Лознице
 .doc 
 Public call for bids, number K6/2021 - open procedure, collecting bidding for concession - awarding the performance of the city-suburban transportation of passengers activities on the Package "C" Line on the territory of the City of Loznica
 .doc 
     
25.Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације
  .pdf
 Број: 06-21-4/22-II    
 Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију, породичних кућа и станова на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-21-5/22-II    
 
Пријавни формулар за породичне куће/станове - Прилог 1  .pdf
 
Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте града Лозница - Прилог 2  .pdf
 
Изјава
  .pdf
 
Критеријуми за избор пројеката - Прилог 4
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.07.2022. године   
 
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II    
 Датум пријема и објаве: 23.08.2022. године   
 
Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II    
 Датум пријема и објаве: 12.09.2022. године   
 
Коначна листа крајњих корисника  .pdf
  
Број: 06-27/22-II   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2022. године   
 
Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске ефикасности
  .pdf
  Број: 06-30-15/22-II   
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
     
26.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Лознице ради постављања монтажних објеката
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.07.2022. године   
     
27.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ    .docx
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године
   
     
28.Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-24-2/22-II
   
 Датум пријема и објаве: 01.08.2022. године    
-
Конкурсна документација
  .docx
 
Прелиминарна листа директних корисника
  .pdf
  Број: 06-25/22-II   
  Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године    
     
29.Одлука о расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
  .pdf
 Број: 01-549    
 Датум пријема и објаве: 11.08.2022. године    
     
30.Јавни позив - додела бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју на територији града Лознице за 2022. годину
  .pdf
 Број: 06-25-1-1/22-II    
 Датум пријема и објаве: 19.08.2022. године    
     
31.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница

  .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године    
     
32.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 1.9.2022. године    
     
33.

Јавни позив за подношење захтева за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

 .docx
 
 Датум пријема и објаве: 1.9.2022. године    
     
34.Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Лознице
  .pdf
 Број: 06-27-6/22-II
   
 
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Лознице  .pdf
  Број: 06-26-6/22-II   
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
35.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - кровови
  .pdf
 Број: 06-27-9-1/22-II   
 
Пријавни образац
 .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
36.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - уређаји и опрема
  .pdf
 Број: 06-27-9-2/22-II   
 
Пријавни образац .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
37.Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде - инсталације
  .pdf
 Број: 06-27-9-3/22-II   
 
Пријавни образац .docx 
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
     
38.

Оглас о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини града Лозница

  .pdf
 Број: 1202/2020-III1   
 Датум пријема и објаве: 13.10.2022. године    
     
39.Јавни позив за остваривање права социјалног становања у заштићеним условима у обухвату Плана детаљне регулације зоне III на Лагатору
  .pdf
 Број: 1261/2022-III1   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2022. године    
     
40.
Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.10.2022. године    
     
41.Предлог рангирања пројеката за јавни конкурс за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда - уређаји и опрема, кровови и инсталације
  .pdf
 Број: сл/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.11.2022. године    
 Коначна ранг листа за јавни конкурс за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда - уређаји и опрема, кровови и инсталације
  .pdf
 Број: сл/2022
   
 Датум пријема и објаве: 22.11.2022. године 
   
     
Вести
05.Децембар 2022.
Трибина о превенцији болести ...
У Омладинском центру одржана је трибина ...
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...