Почетна
Укидање печата

Архива конкурса - Град Лозница, 2019. година


*Текст новијих конкурса налази се у дну стране.

**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Наградни конкурс "Моја идеја за моју Лозницу".docx .pdf
 Број: 06/35/10-2018-II  
  
 
Пријавни образац.doc  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године    
     
2.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2019. годину
.doc  
 Број: 06-42-17/18-II   
 
Пријава на јавни конкурс
.doc  
 
Пријава за учешће
.doc  
 
Нацрт буџета програма рада/пројекта
.doc  
 
Изјава уз пријаву на конкурс
.doc  
 Датум пријема и објаве: 17.01.2019. године   
 
Листа вредновања и рангирања
  .pdf
 Датум пријема: 11.02.2019. године, а објаве: 12.02.2019. године   
     
3.
Одлука о расписивању конкурса за доделу Градске награде најбољим ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-2-21/19-II   
 
Образац за пријаву
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Решење о додели и висини градске награде најбољим ученицима и студентима у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-10-14/19-II   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године   
     
4.
Решење о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта за 2019. годину
  .pdf
 Број: 06-2-16/19-II   
 
Обавештење  .pdf
 
Ревидирани буџет годишњег програма за 2019. годину.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
  .pdf
 
Завршни извештај о реализацији програма  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.02.2019. године   
     
5.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице за 2019. години  .pdf
 Број: 06-2-19/19-II   
 

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице за 2019. години  .pdf
  
Број: 06-2-20/19-II   
 
Пријавни образац
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-15-3/19-II   
 
Решење
  .pdf
  Број: 06-15-4/19-II   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 122/19-IX   
 
Ревидирани буџет
  .doc
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Периодични наративни извештај
  .doc
 
Коначни финансијски извештај
  .doc
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
     
6.
Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2019. години  .pdf
 Број: 06-2-14/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозница који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-2-15/19-II   
 
Апликациони формулар
.doc  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-9-4/19-II   
 
Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2019. годину
  .pdf
  Број: 06-9-5/19-II   
 
Обавештење за доставу попуњеног обрасца ревидираног буџета програма
  .pdf
 
Ревидирани буџет посебног програма за 2019. годину
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Периодични извештај о реализацији програма
.doc  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
     
7.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозници
.docx .pdf
 Број: 253/2019-III1
   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     
8.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-2-17/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2019. години  .pdf
  Број: 06-2-18/19-II   
 
Образац пријаве
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
 
Бодовна ранг листа  .pdf
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању пројеката на територији града Лознице у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2019. години
 
 .pdf
  Број: 06-17-8/19-II   
 
Решење о одобравању висине финансијских средстава за реализацију пројеката у области вере на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-17-8/19-II   
 
Обавештење учесницима
.doc .pdf
  Број: сл/2019-IX   
 
Ревидирани буџет пројекта
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.05.2019. године   
 
Периодични и коначан финансијски извештај о утрошку буџетских средстава
.doc  
 
Захтев за уплату на основу уговора о суфинансирању, Периодични и коначни наративни извештај
.doc  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године   
     
9.Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Лознице
  .pdf
 Правилник о начину критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се суфинансирају из буџета града Лознице
  .pdf
 Правилник о начину суфинансирања пројекатацркава и верских заједница из буџета града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     
10.Јавни конкурс за постављање начелника Градске управе Лознице, на период од пет година
.doc .pdf
 Број: 06-2-12/19-II   
 Датум пријема и објаве: 27.02.2019. године   
     
11.

Јавни позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора града Лознице на домаћем финансиском тржишту новца у 2019. години

.docx
  
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године
   
     
12.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
     
13.Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2019. години
  .pdf
 Број: 06-16-1/19-II   
 
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 06-16-2/19-II   
 
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - образац 1
.docx
  
 
Образац 1 - буџет пројекта
  .xlsx
 Датум пријема и објаве: 09.05.2019. године   
 Закључак о именовању Стручне комисије за оцену пројекта и расподелу средстава из области јавног информисања  .pdf
 Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројекта и расподелу средстава из области јавног информисања  .pdf
 Датум пријема и објаве: 18.06.2019. године   
 
Предлог о расподели средстава са образложењем Градском већу града Лознице и градоначелнику
  .pdf
 
Закључак Градског већа
  .pdf
  Број: 06-21-9/19-II   
 
Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2019. години
  .pdf
  Број: 379/19-I   
 
Обавештење учесницима јавног конкурса
  .pdf
  Број: 208/19-IX   
  Датум пријема: 04.07.2019. године, а објаве: 05.07.2019. године   
     
     
14.Јавни позив за подношење захтева за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
  .pdf
 Број: 663/201919-III1   
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године   
     
15.
Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-9/2019-III1
   
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
   
 
Поништавање јавног конкурса
  .pdf
  Број: 751/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2019. године   
     
16.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx
  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2019. године
   
     
17.Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2020. години
  .pdf
 Број: 06-17-9/19-II   
 
Образац 1
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
 
Бодовна ранд листа
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године   
 
Одлука о прелиминарном одобравању предлога годишњих програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2020. године
  .pdf
  Број: 06-26-6/19-II   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године   
     
18.Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
     
19.Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којим се ангажују незапослена лица и особе са инвалидитетом у 2019. години
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
     
20.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
  .pdf
 Број: 787/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
21.Конкурс за доделу субвенција - подстицајних средстава за инвестиције у  физичку имовину пољопривредних газдинстава
  .pdf
 Број: 787/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
22.Конкурс за доделу подстицајних средстава - регреса за репродуктивни материјала (вештачко осемењавање)
  .pdf
 Број: 788/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
23.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
 Обавештење
.docx
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 19.06.2019. године   
     
24.Јавни оглас за доделу локација ради постављања конзерватора за сладолед
.doc .pdf
 Број: 786/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     
25.Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној  својини  на  територији  града  Лознице за 2020. годину.doc
  
 

Број: 01/2019

   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године   
-
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији града Лознице за 2020. годину.doc
  
-

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу сточарства, на  територији града Лознице за 2020. годину

.docx
  
 Изјава за повезана лица 2a.docx
  
-
Изјава за повезана лица 2б
.docx
  
-

Изјава за давање сагласности за проверу података

.docx
  
-
Изјава за давање сагласности за проверу података - правна лица
.docx
  
-
Изјава да је власник објекта
.docx
  
     
26.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији  града  Лознице за 2020. годину

.doc
  
 Број: 02/2019   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године   
-
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Лознице за 2020. годину.doc
  
     
27.

Jaвни конкурс за  пријем у радни однос на  неодређено време

  .pdf
 Број: 111-  12 /2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2019. године   
     
28.Јавни позив за подношење захтева за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2019. годину
  .pdf
 Број: сл/2019   
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године   
     
29.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 16.08.2019. године   
     
30.Јавни позив за пријем у радни однос на неодређено време
  .pdf
 Број: 111-14/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 18.09.2019. године   
 
Конкурс за пријем у радни однос за радно место "Шеф одсека за локални економски развој и подршку улагањима" поништава се у целости
   
 Датум објаве: 01.10.2019. године   
     
31.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница
.docx .pdf
 Број: 1235/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
     
32.Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време.doc .pdf
 Број: 111-16/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 30.10.2019. године   
     
33.Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године   
     
34.Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Лозница.docx .pdf
 Број: 1406/2019-III1   
 Датум пријема и објаве: 31.11.2019. године   
     
Вести
31.Јул 2020.
Пословање компаније "Рио Тинто" ...
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић ...
30.Јул 2020.
Градоначелник Лознице ...
Градоначелник Лознице Видоје Петровић ...
29.Јул 2020.
Одложено Илинданско саборовање
Одложено Илинданско саборовање
Због епидемије вируса „Ковид 19" и ...
13.Јул 2020.
Проглашена ванредна ситуација ...
На седници Градског штаба за ванредне ...
07.Јул 2020.
Препорука Градског штаба за ...
На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од ...
03.Јул 2020.
Парк иза „Соколане“ добија ...
Радови на изградњи спортског терена у парку ...