Почетна
Uzmi racun i pobedi

Јавни увид


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Јавни увид нацрт ПДР "Штира"
 .doc
.pdf
  
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8680 КО Лозница
 .doc.pdf
  Датум: 02.03.2016. године   
    
   

Јавни увид - Нацрт измена и допуна ПДР индустријске зоне Шепак и Извештај о стратешкој процени утицаја
 .doc.pdf
 
Текстуални део
  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
Извод из постојећих ПДР индустријске зоне "Шепак"   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Попречни профили - саобраћај
  .pdf
 
Обухват плана
  .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре са гасификацијом
  .pdf
 
План ЕЕ инфраструктуре
  .pdf
 
План ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
Попречни профили - инфратсруктура
  .pdf
 
Постојећа намена површина
 
 .pdf
 
План препарцелације јавних површина
  .pdf
 
Власнички статус
  .pdf
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
  .pdf
 Датум: 27.10.2017. године   
       

Јавни увид - Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 .doc
.pdf
 
Текстуални део
 .docx
.pdf
 
План функционалне организације насеља - типичне насељске целине
  .pdf
 Датум: 31.07.2018. године
   
     
-
Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници .doc 
 - Текстулни део плана
 .doc
.pdf
 - План намене површина  
.pdf
 - Извештај о стратешкој процени утицаја
 .doc.pdf
  Датум: 08.08.2018
   
     

Текст огласа - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице "Лозница" у Лозници  .doc.pdf
 
Текстуални део
  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 15.11.2018. године
   
     

Текст огласа - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене планине Цер
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.12.2018. године   
     

Јавни увид - Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
 .doc 
 
Текстуални део
 .doc 
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
  .pdf
 
Текстуални део  .pdf
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.02.2019. године   
     

Јавни увид -  Нацрт плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници .doc
 
 Текстуални део .docx
.pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 18.07.2019. године
   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Тршићу
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .docx.pdf
 
Планирана намена површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .doc.pdf
 
Постојећа намена површина
  .pdf
 
Регулациони-нивелациони план
  .pdf
 
План површина јавних намена
  .pdf
 
Планирана намена површина
  .pdf
 
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре
  .pdf
 
Спровођење
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадар"
 .doc 
 
Текстуални део  .pdf
  Тематске карте   
  
1-1
  .pdf
  1-2
  .pdf
  
1-3  .pdf
  
2-1
  .pdf
  
2-2
  .pdf
  
3-1
  .pdf
  
3-2
  .pdf
  
3-3
  .pdf
  
4
  .pdf
  Рефералне карте
   
  
Карта 1
  .jpg
  
Карта 2
  .jpg
  
Карта 3
  .jpg
  
Карта 4
  .jpg
 
Извештај о стратешкој процени утицаја
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт плана Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лознице
 .doc.pdf
 
Текстуални део
 .doc.pdf
  Графички део
   
 
Планирана намена
   
  
Лист 1
  .pdf
  
Лист 2
  .pdf
  
Лист 3  .pdf
  
Лист 4  .pdf
  
Лист 5  .pdf
  
Лист 6  .pdf
  
Лист 7  .pdf
  
Лист 8  .pdf
  
Лист 9  .pdf
 
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана
   
  
Лист 1  .pdf
  
Лист 2  .pdf
  
Лист 3  .pdf
  
Лист 4  .pdf
  
Лист 5  .pdf
  
Лист 6  .pdf
  
Лист 7  .pdf
  
Лист 8  .pdf
  
Лист 9  .pdf
 Датум пријема и објаве: 25.12.2019. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Композициони план
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
Композициони план  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.03.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници .docx.pdf
 Графички део   
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
План намене површина  .pdf
 
План разграничења јавних површина
  .pdf
 
План површина јавне намене
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc.pdf
 Графички део   
 Планирана намена површина - лист 1
  .pdf
 Планирана намена површина - лист 2  .pdf
 Планирана намена површина - лист 3  .pdf
 Планирана намена површина - лист 4  .pdf
 Планирана намена површина - лист 5  .pdf
 Планирана намена површина - лист 6  .pdf
 Планирана намена површина - лист 7  .pdf
 Планирана намена површина - лист 8  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 1
  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 2  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 4  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 5  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 6  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 7  .pdf
 Регулационо нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 8  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Стратешка процена утицаја детаљне регулације Нове деонице дела државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице на животну средину .docx.pdf
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Јелаву
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
План разграничења јавних површина  .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт измена и допуна Просторног плана града Лознице
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт измена и допуна Просторног плана града Лознице  .pdf
 Графички део   
 
Реферална карта број 1. - Намена простора
  .pdf
 
Реферална карта број 2. - Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  .pdf
 
Реферална карта број 3. - Заштита и туризам
  .pdf
 
Реферална карта број 4. - Спровођење плана
  .pdf
 Стратешка процена утицаја   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана града Лознице на животну средину
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 21.10.2020. године   
     

Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишић, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници
 .doc.pdf
 Текстуални део   
 
Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Мишић, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.11.2020. године   
     

Одлагање јавне седнице - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу .doc.pdf
 Датум пријема и објаве: 18.11.2020. године   
     

Вести
22.Јануар 2021.
Расписан јавни конкурс за ...
Расписан јавни конкурс за пројекте у области културе
Град Лозница је као и претходних година ...
22.Јануар 2021.
Вакцинисано седамсто грађана
Вакцинисано седамсто грађана
Сходно упутствима која су из Министарства за ...
19.Јануар 2021.
Иновациони центар у Лозници
Први на листи интересовања ...
18.Јануар 2021.
Успешно настављена нова ...
Са жељама и поруком градоначелника Лознице ...
13.Јануар 2021.
Заседало Градско веће
Заседало Градско веће
На заседању Градског већа у Лозници донете су ...
11.Јануар 2021.
О новој уписној политици
О новој уписној политици
О планирању уписа за нову генерацију првог ...