Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Јавни позиви - 2022. година         
1.Извођење радова на одржавању категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији Града Лозница
 
  
Референтни број: 1/2022 
  
Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/64789 
  Рок за подношење: 31.01.2022. године, 12 часова
 
        
         
2.Рехабилитација путева и улица - појачано одржавање
 
  Референтни број: 2/2022 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/64804 
  Рок за подношење: 31.01.2022. године, 14 часова 
        
        
3.Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници
 
  Референтни број: 3/2022 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/65367 
  Рок за подношење: 08.02.2022. године, 12 часова 
        
         
4.Набавка тонера
 
  Референтни број: 4/2022 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/65706 
  Рок за подношење: 28.01.2022. године, 12 часова 
        
         
 5.Услуге хибридне поште      
  Референтни број: 9/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/65706      
  Рок за подношење понуда или пријава: 14.2.2022. 11:00:00
      
        
         
6.Одржавање хоризонталне и вертикал      
  Референтни број: 8/2022      
   Веб адреса:  https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67579      
  Рок за подношење понуда или пријава: 14.2.2022. 11:00:00      
        
         
7.Дробљење камена      
  Референтни број: 6/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68516
      
  Рок за подношење понуда или пријава: 21.2.2022. 13:00:00      
        
         
8. Минирање камена      
  Референтни број: 5/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68405       
  Рок за подношење понуда или пријава: 21.2.2022. 12:00:00      
        
         
9.Услуге дератизације
      
  Референтни број: 11/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68661      
  Рок за подношење понуда или пријава: 21.2.2022. 12:00:00      
        
         
10.Услуге дезинсекције      
  Референтни број: 12/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/69099       
  Рок за подношење понуда или пријава: 24.2.2022. 12 часова
      
        
         
11.Израда пројектне документације и Изградња игралишта за децу
      
  Референтни број: 15/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/71789
      
  Рок за подношење понуда или пријава: 17.3.2022. 12 часова
      
        
         
12.Извођење радова на изградњи електро енергетских објеката
      
  Референтни број: 14/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/70575
      
  Рок за подношење понуда или пријава: 11.3.2022. 12:00:00      
        
         
13.Набавка и уградња материјала за одржавање јавне расвете
      
  Референтни број:   /2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/70575       
  Рок за подношење понуда или пријава: 7.2.2022. 12:00:00      
        
         
14.Извођење радова на изградњи свлачионице у Горњој Ковиљачи
      
  Референтни број:  10/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68587       
  Рок за подношење понуда или пријава: 25.2.2022. 12:00:00      
        
         
15.Услуга контроле дезинсекције
      
  Референтни број: 13/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-EO/73533      
  Рок за подношење: 21.03.2022. године, 14 часова      
        
         
16.Набавка рачунара и рачунарске опреме
      
  Референтни број: 18/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/76693      
  Рок за подношење: 05.04.2022. године, 12 часова      
        
         
17. Изградња атлетског стадиона - ФАЗА 1
      
  Референтни број: 19/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/79408      
  Рок за подношење: 04.05.2022. године, 12 часова      
        
         
18.Набавка електричне енергије за јавну расвету
      
  Референтни број: 20/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/79872      
  Рок за подношење: 04.05.2022. године, 14 часова      
        
         
19.Електрична енергија
      
  Референтни број: 21/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/81539      
  Рок за подношење: 09.05.2022. године, 12 часова      
        
         
20. Набавка огрева дрва и пелета за грејну сезону 2022/2023
      
  Референтни број: 22/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/82925
      
  Рок за подношење: 04.05.2022. године, 12 часова      
        
         
21. Набавка угља
      
  Референтни број: 23/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/89172      
  Рок за подношење: 06.06.2022. године, 12 часова      
        
         
22. Набавка противградних ракета
      
  Референтни број: 24/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/93826      
  Рок за подношење: 27.06.2022. године, 12 часова      
        
         
23.Изградња оптичке мреже и надогадња надзора
      
  Референтни број: 25/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/94599      
  Рок за подношење: 27.06.2022. године, 12 часова      
        
         
24. Концесија - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ''Ц'' линија на територији града Лознице
      
  Референтни број: 26/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95525      
  Рок за подношење: 22.08.2022. године, 12 часова      
        
         
25.Набавка грађевинског материјала и опреме
      
  Референтни број: 28/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/98698      
  Рок за подношење: 22.07.2022. године, 13 часова      
        
         
26.Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници
      
  Референтни број: 29/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/99856      
  Рок за подношење: 15.08.2022. године, 12 часова      
        
         
27.Набавка дрва за огрев
      
  Референтни број: 30/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/100512      
  Рок за подношење: 05.08.2022. године, 12 часова      
        
         
28.Набавка електричне енергије за јавну расвету
      
  Референтни број: 32/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/105930      
  Рок за подношење: 12.09.2022. године, 12 часова      
        
         
29.Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Гимназији у Лозници
      
  Референтни број: 34/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/106702      
  Рок за подношење: 12.09.2022. године, 12 часова      
        
         
30.Набавка опреме за објекат СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР
      
  Референтни број: 35/2022      
   Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108974       
  Рок за подношење: 26.9.2022. 12:00:00      
        
         
31.Набавка услуга лични пратилац детета
      
  Референтни број: 37/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/109684      
  Рок за подношење: 12.09.2022. године, 12 часова      
        
         
32.Набавка грађевинског материјала и опреме
    
  Референтни број: 38/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110643      
  Рок за подношење: 12.09.2022. године, 13 часова      
        
         
33. Услуге маркетинга и оглашавања
      
  Референтни број: 39/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110592
      
  Рок за подношење: 19.09.2022. године, 12 часова      
  
      
         
34.Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници
      
  Референтни број: 40/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113241      
  Рок за подношење: 18.10.2022. године, 12 часова      
        
         
35.Набавка горива за службена возила       
  Референтни број: 41/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/113175       
  Рок за подношење: 03.10.2022. године, 12 часова      
         
         
36.Извођење радова на реконструкцији и адаптацији куће културе и туризма у Бањи Ковиљачи дела Дома Стаке Пејић
      
  Референтни број: 42/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114249      
  Рок за подношење: 10.10.2022. године, 12 часова      
         
37.Услуге израде појединачних пројеката калцизације земљишта
      
  Референтни број: 43/2022      
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/114189      
  Рок за подношење: 10.10.2022. године, 12 часова      
         
         
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...