Почетна
Uzmi racun i pobedi

Јавна расправа о нацрту Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда

1.   Градско веће Града Лознице дана 03. фебруара 2020. године утврдило је Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда (у даљем тексту: Нацрт одлуке).
2.   Градска управа града Лознице спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке, који је саставни део овог програма.
3.   Јавна расправа о Нацрту одлуке спроводи се у периоду од 15. фебруара до 14. априла 2020. године.
4.   Учесници у јавној расправи су грађани, њихова удружења стручна и остала јавност која узме учешће у јавној расправи.
5.   Нацрт одлуке биће представљен власницима зграда, управницима и професионалним управницима зграда односно другим лицима овлашћеним за заступање интереса власника зграда или посебних делова зграде на стручним трибинама које ће се одржати у Лозници и у Бањи Ковиљачи, по групама учесника у јавној расправи у периоду од 25. фебруара до 10. марта 2020. године, а према распореду који ће бити објављен на званичној интернет страници града Лознице.
6.   Нацрт одлуке биће представљен и власницима посебних делова стамбених односно стамбено - пословних зграда (стамбеним заједницама) непосредно у току трајања јавне расправе и на стручним трибинама које ће се одржати по стамбеним блоковима односно подручјима града Лознице у периоду од 02. марта до 10. априла 2020. године, према распореду који ће бити објављен на званичној интернет страници града Лознице.
7.   Јавна презентација Нацрта одлуке биће одржана у Лозници, у сали Скупштине града Лознице, Карађорђева, бр. 2., дана 13. априла 2020. године, са почетком у 12:00 часова, и у Бањи Ковиљачи у Дому културе дана 14. априла 2020. године са почетком у 12:00 часова.
8.   Медијска презентација Нацрта одлуке од стране овлашћених представника градске управе града Лознице, одржаће се у периоду од 20. фебруара до 10. априла 2020. године, у терминима који ће бити утврђени на основу договора са локалним медијским кућама.
9.   Програм јавне расправе о Нацрту одлуке и Нацрт одлуке биће објављен на званичној интернет страници града Лознице www.loznica.rs.
10.  Примедбе, предлози и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи достављају се Градској управи града Лознице преко посебног формулара/ обрасца који се може преузети на званичној интернет страници града Лознице, на следећу е-mail адресу: javna.rasprava@loznica.rs, са назнаком: ,,Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда" или у писаном облику преко писарнице Градске управе града Лознице, Карађорђева бр. 2 у Лозници.
11.  По окончању јавне расправе о Нацрту одлуке Градска управа града Лознице ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке и објавити га на својој званичној интернет страници, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.
12.  Градска управа града Лознице ће сачинити коначан текст Нацрта одлуке и са извештајем о спроведеној јавној расправи доставити Градском већу ради утврђивања предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и упућивања на седницу Скупштине града.


Програм јавне расправа о нацрту Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда .pdf

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда .pdf

Јавни позив за учешће на јавној расправи
.docx
.pdf

Формулар
.docx.pdf
Вести
24.Новембар 2020.
Закључак Штаба: Стање сложено, ...
Градски штаб за ванредне ситуације данас је ...
24.Новембар 2020.
Благи пад заражених вирусом
Благи пад заражених вирусом
Градски штаб за ванредне ситуације данас је ...
17.Новембар 2020.
О б а в е ш т е њ е о обавези ...
Обавештавају се грађани града Лознице, да ће ...
11.Новембар 2020.
Град Лозница у оквиру мера ...
Циљ пројекта је информисаност  младих  о ...
10.Новембар 2020.
Информисање младих о ...
Град Лозница у оквиру мера популационе ...
10.Новембар 2020.
Град инвестира са станарима
Град инвестира са станарима
Помоћник градоначелника, градски менаџер Дејан ...