Почетна
Укидање печата

2020. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–4   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2020    
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–8   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–10   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-2-5/2020-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-5/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на рехабилитацију и осавремењавању путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2020   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу улица Нова 6,7 и 8 у Индустријској зони "Шепак" у Лозници и израду техничке документације пројекта за изградњу улице Планирана III у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда планова детаљне регулације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-5   
 Датум пријема: 20.01.2020. године, објаве: 21.01.2020. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за изградњу парковских јавних површина - линеарни парк на Лагатору у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 10/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - III фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 9/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одлука о закључивању оквирног споразума
  .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Адаптација и санација ул. Георгија Јакшића на к.п. 3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 11/2020   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
 
Обавешетење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка сервера и пратеће опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 77/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 78/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-8   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 12/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Минирање камена
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 13/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дробљење камена.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале уз објекат у Основној школи у Јадранској Лешници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - Лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2020   
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда софтвера - имплементација и пуштање у рад софтвера за електронску писарницу
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2020   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Спровођење обуке и консалтинг за развој ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда Студије саобраћаја града Лознице Друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 18/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.docx .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 22/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2020   
 Датум пријема: 10.03.2020. године, објаве: 11.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-7   
 
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године   
     
Вести
31.Март 2020.
У функцији Тријажни центар за ...
На основу препорука Министарства здравља које ...
30.Март 2020.
Према информацијама Опште ...
Начелник Градске управе и члан Градског штаба ...
27.Март 2020.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се грађани Лознице да волонтери ...
27.Март 2020.
Градски штаб за ванредне ...
Градски штаб за ванредне ситуције града Лознице ...
26.Март 2020.
У Лозници нема заражених ...
Начелник Мачванског управног округа Владан ...
24.Март 2020.
НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОЗНИЦЕ НЕМА ...
У овом тренутку на територији града Лознице ...